Головна
Ювілеї
Про нас
Новини
Історія
Наука
Захист дисертацій
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ /a>
Керівництво Інституту
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
Міжвідомча рада
Информація по закупівлях на 2016 рік
e-mail
Пошукова система по науковим документам ІНМ
НАДТВЕРДІ МАТЕРІАЛИ
Бібліотека
Інформація про заходи ІНМ, що заплановані на 2017 рік
XIX Міжнародна конференція ПОРОДОРУЙНУЮЧИЙ І МЕТАЛООБРОБНИЙ ІНСТРУМЕНТ - ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ
Обладнання центру
Положення
Контакти
Порядок оформлення заявок

Науково-організаційний відділ

 

Інститута надтвердих материалів
ім . В.М. Бакуля НАН України

                                                     

              

СУПРУНЕНКО Василь Володимирович

            

Виконуючий обов"язки

завідуючого відділом

            

Науково-організаційний відділ є науковим структурним підрозділом Інституту, згідно із Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", виконує науково-технічну і науково-організаційну роботу, спрямовану на методичне, організаційне забезпечення і координацію наукової і науково-технічної діяльності наукових підрозділів інституту.

 

Структура відділу

 • Підготовка звітних матеріалів по виконанню плану НДР, проектів Державних науково-технічних програм, програм фундаментальних і прикладних досліджень. Підготовка річних звітів про наукову і науково - організаційну діяльність Інституту.
 • Науково - методичне забезпечення охорони об"єктів інтелектуальної власності, проведення патентних досліджень і оформлення матеріалів на винаходи, "ноу - хау", продаж ліцензій в співпраці з Державним департаментом інтелектуальної власності МОН .
 • Підготовка довідкових інформаційних матеріалів з усіх напрямків наукової і науково-організаційної діяльності Інституту.
 • Організація роботи з підготовки наукових кадрів в докторантурі і аспірантурі, контроль виконання робочих планів підготовки дисертаційних робіт на здобуття наукових звань, проведення щорічної атестації докторантів і аспірантів.
 • Підготовка і проведення конкурсів на заміщення вакансій наукових посад і оформлення матеріалів у ВАК України по присудженню наукових звань.
 • Забезпечення наукових співробітників інформаційними матеріалами з основних напрямів діяльності Інституту, проведення тематичних виставок нових наукових видань.
 • Збереження наукової спадщини інституту, впорядкування документів і складання довідкового апарату до науково-технічного архівного фонду, підготовка історичних довідок про діяльність Інституту і його видатних співробітників.
 • Створення автоматизованих баз даних з основних наукових результатів діяльності Інституту, кадрового наукового складу, бібліотечних надходжень, архівних документів та ін.

 

Основні напрями діяльності відділу

 • Науково - методичне і організаційне забезпечення планування науково-дослідних робіт інституту, затвердження тематичного плану НДР в Президії НАН України і контроль за його виконанням .
 • Підготовка звітних матеріалів по виконанню плану НДР, проектів Державних науково-технічних програм, програм фундаментальних і прикладних досліджень. Підготовка річних звітів про наукову і науково - організаційну діяльність інституту.
 • Науково - методичне забезпечення охорони обєктів інтелектуальної власності, проведення патентних досліджень і оформлення матеріалів на винаходи, "ноу - хау", продаж ліцензій в співпраці з Державним департаментом інтелектуальної власності МОН.
 • Підготовка довідкових інформаційних матеріалів з усіх напрямків наукової і науково-організаційної діяльності Інституту.
 • Організація роботи з підготовки наукових кадрів в докторантурі і аспірантурі, контроль виконання робочих планів підготовки дисертаційних робіт на здобуття наукових звань, проведення щорічної атестації докторантів і аспірантів.
 • Підготовка і проведення конкурсів на заміщення вакансій наукових посад і оформлення матеріалів у ВАК України по присудженню наукових звань.
 • Забезпечення наукових співробітників інформаційними матеріалами з основних напрямів діяльності інституту, проведення тематичних виставок нових наукових видань.
 • Збереження наукової спадщини інституту, впорядкування документів і складання довідкового апарату до науково-технічного архівного фонду, підготовка історичних довідок про діяльність інституту і його видатних співробітників.
 • Створення автоматизованих баз даних з основних наукових результатів діяльності інституту, кадрового наукового складу, бібліотечних надходжень, архівних документів та ін.
 • Організація звязку із засобами масової інформації та підготовка рекламних матеріалів з нових наукових розробок інституту і науково-організаційної діяльності.

 

Склад відділу

 

В.о. завідуючого відділом - СУПРУНЕНКО Василь Володимирович

 

Планування і контроль виконання НДР

Провідний інженер БАРАНОВСЬКА Катерина Андріївна

Інженер 1 кат. ПЕТАСЮК Ольга Улянівна

 

Аспірантура, докторантура, наукові кадри

Інженер 2 кат. Кобець Яніна Олександрівна

 

Підготовка по спеціальностях

05.02.01 - "Матеріалознавство"

05.03.01 - "Процеси механічної обробки, верстати і інструменти"

 

Патентно-ліцензіонна група

Зав. групою Супруненко Василь Володимирович

 

Науково - технічна бібліотека

Завідуюча Колодницька Надія Іванівна

 

Науково - технічний архів

 

Виставка, музей

Технік 1 кат. АБРАМЧУК Ніна Федорівна

 

Канцелярія

Завідуюча Васильєва Тетяна Миколаївна

 

Машбюро

Завідуюча Сироватко Валентина Федорівна

 

На головну

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua