"Інститут надтвердих матеріалів" Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля
Головна
Ювілеї
Про нас
Новини
Історія
Наука
Захист дисертацій
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ /a>
Керівництво Інституту
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
Міжвідомча рада
Информація по закупівлях на 2016 рік
e-mail
Пошукова система по науковим документам ІНМ
НАДТВЕРДІ МАТЕРІАЛИ
Бібліотека
Інформація про заходи ІНМ, що заплановані на 2017 рік
XIX Міжнародна конференція ПОРОДОРУЙНУЮЧИЙ І МЕТАЛООБРОБНИЙ ІНСТРУМЕНТ - ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ
Обладнання центру
Положення
Контакти
Порядок оформлення заявок

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля 

 

Пам`яті академіка

Миколи Васильовича

НОВІКОВА

 

 

 

 

7 квітня 2017 року пішов із життя відомий український вчений в галузі матеріалознавства академік НАН України, професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України Микола Васильович Новіков, багатолітній (1977–2014 рр.) директор Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України, його почесний директор.

Новіков М. В. – вчений, відомий досягненнями в області механіки твердого тіла, матеріалознавства, технологічного розвитку машинобудування, обробки матеріалів.

Він розпочав самостійний трудовий шлях після закінчення у 1954 р. з відзнакою механічного факультету Київського політехнічного інституту. З 1955 року працював в Інституті металокераміки і спецсплавів АН УРСР. У 1958 р. захистив кандидатську дисертацію, присвячену актуальному питанню підвищення довговічності турбінних лопаток в умовах високих температур, а у 1975 р. – докторську, в якій вирішив важливу науково-технічну проблему для створення надійних зварних ємностей рідкого водню і трубопроводів ракетно-космічної техніки нового покоління.

У 1977 р. М. В. Новіков обирається директором Інституту надтвердих матеріалів АН УРСР. Під його керівництвом і при особистій участі як вченого-дослідника в інституті розвинено теоретичні основи синтезу надтвердих матеріалів при екстремально високих тисках і температурах, створено науково обґрунтовані методи прогнозування опору руйнуванню алмазовмісних, композиційних матеріалів і високоміцної кераміки в умовах їх експлуатації в інструментах та виробах, розроблено нові технологічні процеси.

Результати науково-дослідних робіт, виконаних під керівництвом М. В. Новікова при вивченні росту монокристалів алмазу на затравці в області термодинамічної стабільності, дозволили створити технологічну базу для розвитку виробництва великих структурно-досконалих монокристалів алмазу різних типів і укласти контракти з фірмами Німеччини, Нідерландів, Південної Кореї, Індії, Китаю, Росії, Ізраїлю.

Новіков М. В. з учнями та послідовниками розвинув теорію і чисельні методи механіки деформівного твердого тіла, які використовують при розрахунках напружено-деформованого та граничного стану багатоелементних апаратів високого тиску (АВД) складних конструкцій. Розроблені практичні рекомендації дозволили збільшити до 10 разів робочий об`єм і в 2 рази підвищити довговічність технологічних АВД, які використовуються при синтезі надтвердих матеріалів.

Теоретично обґрунтовано та вперше створено методи оцінки міцності та тріщиностійкості, техніки мікровипробувань малих за розміром монокристалів алмазу та кубічного нітриду бору. Розвинуто методики нанотестування багатьох сполук, зокрема з використанням наноіндентування і тунельної мікроскопії.

Миколі Васильовичу. належать великі заслуги у створенні нових напрямків розвитку сучасного матеріалознавства – синтезу крупних високоміцних кристалів алмазу, кубічного нітриду бору, дослідження поведінки матеріалів при надвисоких тисках в алмазних ковадлах, отримання алмазних і алмазоподібних плівок і покриттів, високотемпературної кераміки, застосування надтвердих матеріалів в конструкційних елементах, електронній та космічній техніці.

Значний розвиток досягнуто у створенні нових технологій одержання надтвердих матеріалів та розробки інструментів з їх використанням, технологій застосування таких інструментів в металообробці, породоруйнуванні та інших галузях промисловості.

З 1979 р. М. В. Новіков очолював редколегію науково-теоретичного журналу Сверхтвердые материалы, який з 1983 р. перевидається англійською мовою під назвою Journal of Superhard Materials видавництвом Allerton Press Inc., США.

Він науковий редактор і один із співавторів першого в світі довідника “Алмаз” і монографії “Синтез алмазов”, довідника “Полиморфные модификации углерода и нитрида бора”. За науковою редакцією М. В. Новікова опубліковано перший у світі повний довідник “Физические свойства алмаза”, перекладений на німецьку, японську і китайську мови, тритомну монографію “Синтетические сверхтвердые материалы”, монографію в шести томах “Сверхтвердые материалы. Получение и применение” і енциклопедичний довідник “Надтверді абразивні матеріали в механообробці”.

Постійну увагу М. В. Новіков приділяв підготовці наукових кадрів – ним створено наукову школу, яка здійснює системні дослідження синтезу, структури і властивостей надтвердих матеріалів та процесів обробки інструментами із них. За час його роботи в інституті підготовлено 53 доктори і 262 кандидатів наук, у тому числі безпосередньо під його науковим керівництвом виконано 59 докторських і кандидатських дисертацій.

Новіков М. В. опублікував 790 наукових праць, серед яких 21 монографію, 56 видань вийшли за його редакцією, він автор більше 200 авторських свідоцтв і патентів.

Наукові заслуги М. В. Новікова відзначені багатьма державними нагородами України та Державними преміями в галузі науки і техніки УРСР, СРСР і України, він лауреат премій видатних вчених НАН України ім. Є. О. Патона та  І. М. Францевича.

До кінця своїх днів він був сповнений багатьма організаторськими задумами, думками про майбутнє науки в Україні.

Наукова громадськість, колектив Інституту надтвердих матеріалів ім. В. Н. Бакуля НАН України глибоко сумують з приводу смерті Миколу Васильовича Новікова і висловлюють щирі слова співчуття рідним і близьким.

Це значна втрата для української науки, а для рідних людей –  непоправна втрата близької людини.

 

 

 ІНМ ім. В.М. Бакуля Національної Академії Наук України - один з найбільших науково-технічних матеріалознавчих центрів Європи.

ИСМ


В Інституті розробляються технології отримання і використання синтетичних алмазів, кубічного нітриду бору і інших надтвердих матеріалів, високощільної технічної кераміки, твердих сплавів, надпровідної кераміки. Розробляються технології виготовлення конструкційних матеріалів і виробів з них.

Фундаментальні дослідження:

фізико-хімічні процеси створення, зростання моно- і полікристалічних, дисперсних і плівкових алмазних і алмазоподібних матеріалів в широкому діапазоні температур і тисків; розробка методів спонтанного і спрямованого регульованого синтезу надтвердих матеріалів і розвиток методів статичного, вибухового і епітаксіального синтезу. Вивчення фізико-механічних властивостей НТМ.

 

Пріоритетні розробки:

великі монокристали синтетичних алмазів; елітні шлифпорошки і мікропорошки з синтетичних алмазів і кубічного нітриду бору; полікристалічні і композиційні надтверді матеріали на основі алмазів і кубічного нітриду бору; алмазний і твердосплавний інструмент для високопродуктивної металообробки, буріння, каменеобробки, видобутку вугілля і геологорозвідки; вироби з кераміки; полірувальні пасти для високоточної оптики; суперпрецизійні верстати алмазного мікроточіння і полірування; технології прецизійної обробки металів, скла, кераміки, тунельна мікроскопія з акустоемісійним контролем, наноіндентування, комплексні дослідження атомної і мікроструктури, спектрометрія.

 

Запрошуємо вчених, виробників, інвесторів, комерсантів для довгострокової і взаємовигідної співпраці, серйозної і плідної роботи в науково-виробничому секторі економіки України. Будемо щиро вдячні за виявлену цікавість, науково-технічні і комерційні пропозиції.

Директор ІНМ НАН України - професор Туркевич В.З., член-кореспондент НАН України.


 

 

 

На головну

Інформація про заходи ІНМ, що заплановані на 2017 рік


Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua