Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"
Аспірантура
Захист дисертацій
Вчена рада
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація про держ. закупівлі
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
Конференції
Виставки
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

Науково-технічна бібліотека Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

Бібліотека Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля заснована в 1956 р. як бібліотека дослідного заводу твердосплавного інструменту, від якого починає свою історію Інститут. Назва бібліотеки змінювалась відповідно до змін назви Інституту. Має статус науково-технічної. У структурі бібліотеки – абонемент, читальний зал, відділ обробки та систематизації літератури. Бібліотечний фонд нараховує 95 тис. примірників, зокрема 16,5 тис. прим. – іноземні видання, книг – 37,6 тис. прим., періодичних видань – 47 тис. У фонді представлена література з питань матеріалознавства, фізики та механіки твердого тіла, кристалографії, теорії руйнування, теорії тертя, фізичної хімії, порошкової металургії, синтезу алмазу та інших синтетичних надтвердих матеріалів, теорії різання та шліфування, інструментального виробництва, використання надтвердих матеріалів та інструменту з них у різних галузях народного господарства.

Зберігається повний комплект журналів "Синтетические алмазы" (1969-1979), "Сверхтвердые материалы" (від 1979), "Надтверді матеріали" (з 2018), "Інструментальний світ" (1997-2015). Є фонд бібліографічних покажчиків "Сверхтвердые материалы. Получение. Свойства", "Тугоплавкие соединения. Получение и применение в народном хозяйстве". Довідково-бібліографічний апарат складається з абеткового та систематичного каталогів, 9-ти картотек, зокрема праць співробітників Інституту (від 1997 – в електронному варіанті), "Преса про Інститут надтвердих матеріалів (від 1956). Бібліотека здійснює книгообмін, організовує тематичні виставки, бере участь у конференціях, які проводить Інститут. Має доступ до мережі Інтернет.

Біобібліографічні покажчики, підготовлені за участі співробітників бібліотеки

Николай Васильевич Новиков / сост. В.В. Кислов, Л.И.Тиманова; отв. ред. Н.Ф. Колесниченко; авт. вступ. ст. В.В. Кислов, А.Л. Майстренко; АН Украины, НТК «Ин-т сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля. – Киев, 1992. – 96 с.: портр. – (Биобиблиография ученых Украины).

Николай Васильевич Новиков / сост. Л.И.Тиманова; отв. ред. Н.Ф. Колесниченко; авт. вступ. ст. А.Л. Майстренко, В.В. Кислов. – Киев : Наук. думка, 1995. – 88 с.: портр. – (Биобиблиография ученых Украины / НАН Украины).

Володимир Петрович Бондаренко : біобібліографія / уклад. Л.І.Тіманова; відп. ред. Н.Ф. Колесниченко; авт. передмови Л.М. Мартинова; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 1999. – 51 с.

Микола Васильович Новіков / уклад. Н.І. Колодніцька; відп. ред. Н.Ф. Колесниченко; авт. вступ. ст. А.Л. Майстренко, Л.М. Девін / НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2002. – 208 с.: портр. – (Біобібліографія вчених України / НАН України).

Олександр Олександрович Шульженко : біобібліографія / уклад. Н.І. Колодніцька; відп. ред. та авт. вступ. ст. Н.Ф. Колесниченко; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2005. – 96 с.: портр.

Бібліографічний покажчик праць В.М. Бакуля / уклад. Н.І. Колодніцька, Н.М. Кармазіна // В.М. Бакуль. Вибрані праці. Біографія. Спогади сучасників / упоряд. Н.Ф. Колесниченко, Е.О. Пугач; відп. ред. М.В. Новіков; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2006. – С. 548–565 (303 назви).

Анатолій Львович Майстренко : біобібліографія / уклад. Н.І. Колодніцька; відп. ред. Н.Ф. Колесниченко; авт. вступ. ст. Л.І. Александрова; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2006. – 75 с.

Микола Васильович Новіков / уклад. Н.І. Колодніцька; відп. ред. Н.Ф. Колесниченко; авт. вступ. ст. А.Л. Майстренко, Л.М. Девін; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – 2-е вид., доповн. – Київ : Наук. думка, 2007. – 248 с.: портр. – (Біобібліографія вчених України / НАН України).

Володимир Петрович Бондаренко : біобібліографія / уклад. Н.І. Колодніцька; відп. ред. Н.Ф. Колесниченко; авт. вступ. ст. А.Ф. Лісовський; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – 2-е вид., випр. і доповн. – Київ, 2009. – 136 с.: портр.

Микола Васильович Новіков / Н.І. Колодніцька (уклад.), Н.Ф. Колесниченко (відп. ред.); авт. вступ. ст. А.Л. Майстренко, Л.М. Девін, В.М. Колодніцький; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – 3-є вид., переробл. і доповн. – Київ, 2012. – 232 с.: портр. – (Біобібліографія вчених України).

Анатолій Львович Майстренко : біобібліографія / уклад. Н.І. Колодніцька; відп. ред. С.А. Клименко; авт. вступ. ст. В.М. Колодніцький; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – 2-е вид., доповн. – Київ, 2016. – 110 с.: портр.

Тетяна Олексіївна Пріхна : біобібліографія / В.З. Туркевич (відп. ред.), Н.І. Колодніцька (уклад.); авт. вступ. ст. В.М. Колодніцький; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2017. – 205 с.: портр.

Володимир Зіновійович Туркевич / Н.І. Колодніцька (упоряд.), Т.О. Гарбуз (відп. ред. та авт. вступ. ст.); НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ : ВД «Академперіодика», 2018. – 70 с.: портр. – (Біобібліографія вчених України / НАН України).
 

Публікації співробітників бібліотеки

Кто есть кто в алмазном мире : справочник / сост. Н.Ф. Колесниченко, Л.И. Тиманова, М.И. Самойленко, Т.А. Начальная; НАН Украины, Ин-т сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля. – Киев, 1998. – 136 с.

Колесниченко Н.Ф., Колодніцький В.М., Колодніцька Н.І. Наукова школа Бакуля–Новікова // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения: сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля. – Киев, 2014. – Вып. 17. – С. 3–10.

Научная школа Института сверхтвердых материалов. К 100-летию НАН Украины / сост. Н.И. Колодницкая; редкол.: Н.В. Новиков (гл. ред.), В.З. Туркевич, В.Н. Колодницкий; НАН Украины, Ин-т сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля. – Киев, 2017. – 592 с.

Колодніцький В.М., Колодніцька Н.І. Висвітлення діяльності наукової школи Інституту надтвердих матеріалів НАН України в біобліографічних і науково-інформаційних виданнях / НАН України // Наука України у світовому інформаційному просторі. – Київ : ВД «Академперіодика», 2018. – Вип. 15. – C. 83–87.

Колодніцький В.М., Колодніцька Н.І. Наукова школа Інституту надтвердих матеріалів НАН України в бібліографічних і науково-інформаційних виданнях // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения: сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля. – Киев, 2018. – Вып. 21. – С. 3–10.

Колодніцький В.М., Колодніцька Н.І. Від відкриття О.І. Лейпунського до досягнень творців українських алмазів // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения: сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля. – Киев, 2019. – Вып. 22. – С. 3–12.
 

 Література про бібліотеку

Алмаз Украины. Пятидесятилетие работы Института сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля (1961-2011 гг.) / НАН Украины; под. общ. ред. Н.В. Новикова. – Киев : «Азимут-Украина», 2011. – С. 336–340.

Библиотеки Академии наук УССР : справочник / сост.: Т.А. Игнатович, Т.А. Лоось; АН УССР, Центр. науч. б-ка. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Наук. думка, 1982. – С.79-80.

Бібліотеки Національної академії наук України = Libraries of The National Academy of Sciencesof Ukraine : довідник / уклад. А.А. Свобода, Н.І. Смаглова, Г.І. Солоіденко [та ін.]; пер. англ. Т.І. Арсеєнко ; наук. ред. О.С. Онищенко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського – Київ : Друк. НБУВ, 1996. – С. 30.

Бібліотечна Україна : довідник / уклад.: О.Ф. Артемюк, Т.М. Слєпцова; редкол. : А.П. Корнієнко (відп. ред.), О.К. Александрова, В.С. Бабич [та ін.]. – Київ : Абрис, 1996. – С. 47–48.

Институт сверхтвердых материалов / АН УССР, Ин-т сверхтвердых материалов. – Киев, 1976. – С. 69.

Колодніцька Н. І. Бібліотека Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України // Енциклопедія Сучасної України. Т. 2: Б – Біо / НАН України; Наук. т-во ім. Тараса Шевченка; Координац. бю-ро ЕСУ; [редкол.: І.М. Дзюба (голова) та ін.]. – Київ : Поліграфкнига, 2003. – С. 670.

Наукові бібліотеки України : довідник / уклад. А.А. Свобода, Л.І. Загородня, Н.Б. Захарова, Н.В. Попович, О.В. Савченко; відп. ред. О.С. Онищенко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; Координац. бюро ЕСУ. – Київ : НБУВ, 2004. – С. 315–316.

 

На головну

Історія бібліотеки
Правила користування
ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
ТЕМАТИЧНІ ВИСТАВКИ
ДИСЕРТАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ
ДИСЕРТАЦІЇ У ФОНДАХ БІБЛІОТЕКИ ТА АРХІВУ ІНСТИТУТУ
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ У ФОНДАХ БІБЛІОТЕКИ ІНСТИТУТУ
ОБМІННИЙ ФОНД
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.Н. Бакуля НАН Україны Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: secretar@ism.kiev.ua