Головна
Ювілеї
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ /a>
e-mail
Пошукова система
НАДТВЕРДІ МАТЕРІАЛИ
Бібліотека

ТУРКЕВИЧ Володимир Зіновійович

 
ТУРКЕВИЧ Владимир Зиновьевич

Vladimir Turkevich

e-mail: vturk@ism.kiev.ua

 

Туркевич Володимир Зіновійович, 1958 р.н., закінчив теплоенергетичний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю „Теплофізика” (1981), доктор хімічних наук (1996), заступник директора з наукової роботи Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України (1999), лауреат премії ім. І.М. Францевича НАН України (1999), заступник академіка секретаря Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України (2004), директор Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України (2015), професор, член-кореспондент НАН України.

 

 

Напрями наукової діяльності

Вивчення фізико-хімічних аспектів синтезу надтвердих матеріалів при високих тисках і температурах, дослідження термодинаміки та кінетики спонтанної кристалізації алмазу і кубічного нітриду бору при високих тисках і температурах, теплофізичне приладобудування.

 

Основні наукові результати, які збагатили матеріалознавство надтвердих матеріалів i фізичну хімію високих тисків:

  • розроблені високотемпературний скануючий калориметр (до 2000 К) і установка для термічного аналізу під високим тиском (до 6 ГПа) (1981 - 1994), які за максимальною робочою температурою не мають аналогів в світі; спосіб вимірювання та конструкції пристроїв захищені авторськими свідоцтвами;
  • за допомогою розроблених приладів, а також наукового обладнання спільного користування (синхротрони в Німеччині та Японії) вивчені термодинамічні властивості і фазові рівноваги, проведений термодинамічний аналіз та побудовані під високим тиском діаграми стану 12 двокомпонентних і 7 трикомпонентних систем, що вміщують вуглець (1981-2007), а також діаграми стану 5 дво- та трикомпонентних систем, що вміщують нітрид бору (1990-2003); 12 з них під високим тиском побудовані вперше;
  • вивчені in situ кінетика і механізм спонтанної кристалізації кубічного нітриду бору і алмазу методом дифракції синхротронного випромінювання, встановлені закономірності утворення цих надтвердих фаз; розроблена наукова концепція кристалізації алмазу та cBN з флюїдних фаз (1997-2002);
  • встановлені умови утворення надтвердих субоксиду і субнітриду бору під високим тиском (2000-2008), вивчені їх властивості, доведена можливість одержання вивчених стехіометричних сполук при тисках не вищих за 1 ГПа, побудована діаграма стану системи B–N–O під тиском 5 ГПа;
  • вивчені умови утворення дібориду магнію в присутності кисню і побудована діаграму стану системи Mg–B–O при тиску 2 ГПа;
  • встановлені з діаграм стану співвідношення «температура-тиск-концентрація» кристалізації алмазу, кубічного нітриду бору та дібориду магнію у низці багатокомпонентних систем, одержані in situ кінетичні закономірності кристалізації використані для оптимізації технології одержання цих матеріалів.

В.З. Туркевич є автором 152 наукових публікацій (в тому числі 1 підручника, 5 монографій, 5 авторських свідоцтв), 28 доповідей на міжнародних конференціях. Він є головою секції Вченої ради Інституту надтвердих матеріалів і членом Спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій при ІНМ НАН України, заступником головного редактора журналу “Надтверді матеріали”, працює за сумісництвом професором інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України (КПІ), виконує обов’язки завідувача відділом «Технології синтезу та спікання надтвердих матеріалів» Інституту надтвердих матеріалів.

Curriculum Vitae

Publications

На головну

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: secretar@ism.kiev.ua