Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"
Аспірантура
Захист дисертацій
Вчена рада
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація про держ. закупівлі
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

Відділ № 20 Формування прецизійних елементів складнопрофільних виробів

            

ШЕЙКІН Сергій Євгенович

 

д.т.н., зав. відділом № 20

Тел . ( +38 044) 468 86 26

E - mail : ism20@ism.kiev.ua

otdel20@ukr.net

            

 

Рішення про організацію лабораторії різання важкооброблюваних сталей і сплавів, з якою почав свою діяльність відділ № 20, було прийнято у березні 1963 року. Першим завідуючим відділом був видатний фахівець з різання матеріалів д.т.н., професор А.Н. Розенберг, запрошений на роботу в ІНМ з Томського політехнічного інституту.

Видатний спеціаліст з різки металів, д.т.н., професор А.Н. Розенберг, перший завідуючий відділом

 

З 01.09.1963 р. пристав до роботи перший співробітник лабораторії А.Д. Крицький, випускник Львівського політехнічного інституту.
За 50 років існування відділу № 20 7 чоловік (А.А. Розенберг, А.А. Віноградов, Є.К. Посвятенко, Ю.А. Цеханов, М.Г. Сторчак, С.В. Сохань, С.Є. Шейкін ) захистили з тематики відділу докторські дисертації, більше 30 - кандидатські дисертації.
За плідну наукову і педагогічну діяльність, проф. А.Н. Розенберг нагороджений трьома орденами Трудового Червоного Прапора, орденом "Знак пошани". Також орденом "Знак пошани" нагороджений проф. Є.К. Посвятенко. Двоє співробітників відділу (проф. А.Н. Розенберг, проф. А.А. Розенберг) удостоєні почесного звання заслуженого діяча науки і техніки України (1967 і 1991 рр.), один співробітник (проф. А.А. Розенберг) відзначений Державною премією України в галузі науки і техніки (1998 р.),  ще один співробітник (к.т.н. В.В. Возний) нагороджений премією Президента України для молодих учених за 2007 рік.

Восени 2009 року за досягнення в області біомеханіки суглобів людини Сенат Технічного університету "Краківська політехніка" (м. Краків, Польща) нагородив проф. А.А. Розенберга почесним званням професора цього університету. Він став 12-м за всю історію цього університету почесним професором і першим - з України.

У 2015 р. д.т.н. Шейкін С.Є. та д.т.н. Сохань С.В. нагороджені премією НАН України ім. В.І. Трефілова за серію наукових праць «Високофункціональні матеріали і технології їх застосування в ендопротезах суглобів людини».

д.т.н., професор А.А. Розенберг, другий завідуючий відділом

Напрямок наукової діяльності відділу

Розвиток теоретичних і практичних основ процесів формоутворення прецизійних елементів складнопрофільних виробів різанням і холодною пластичною деформацією інструментами з твердого сплаву і НТМ.

Основні завдання:

 1. Проведення наукових, пошукових і прикладних досліджень в області перспективних ресурсозберігаючих технологій механообробки інструментами із НТМ і твердих сплавів з метою розвитку теорії і практики процесів різання і інтенсивної пластичної деформації.
 2. Розробка наукових основ підвищення ресурсу деталей холодною пластичною деформацією шляхом створення градієнтних структур, що включають дрібнодисперсні і наноструктури в поверхневому шарі, у тому числі титану і титанових сплавів.
 3. Проведення наукових, пошукових і прикладних досліджень в галузі виготовлення медичних імплантатів з сучасних конструкційних матеріалів (сапфіра, біоінертних керамічних матеріалів і металевих сплавів), у тому числі елементів рухливого з"єднання ендопротезів тазостегнового і колінного суглобів.
 4. Дослідження і розробка процесів виготовлення деталей з порошкових матеріалів із заданою пористістю методом злокалізованого радіального пресування в замкнутому об"ємі.
 5. Розробка теоретичних основ формоутворення профілю зубчастих коліс з метою відновлення зношених великогабаритних .
 6. Розробка наукових і технологічних основ створення процесів формоутворення складнопрофільних поверхонь в вісесиметричних заготівлях методом ХПД.


 

 

 

 

Співробітники відділу :  

 • Шейкін С.Є. - д.т.н., зав. відділом

 • Студенець С.Ф. - заст. зав. відділом

 • Сохань С.В. - д.т.н., провідний науковий співробітник

 • Возний В.В. - к.т.н., старший науковий співробітник

 • Кривошея А.В. - к.т.н., старший науковий співробітник

 • Ростоцький І.Ю. - к.т.н., старший науковий співробітник

 • Сороченко В.Г. - к.т.н., старший науковий співробітник

 • Мельник В.Є. - к.т.н., старший науковий співробітник

 • Єфросінін Д.В. – к.т.н. науковий співробітник

 • Мельниченко В.В. - молодший науковий співробітник

 • Микищенко О.А. - молодший науковий співробітник

 • Рибак В.Я. - к.т.н., інж.1-ї кат.

 • Зубанев Є. М. - інж.1-ї кат.

 • Гаманюк М. П. - інж.1-ї кат.

 • Бабко В. П. - інж.1-ї кат.

 • Мельниченко Я.В. – інж. 2-ї кат.

 • Гайдай В.А. - робітник високої кваліфікації

Найголовніші наукові публікації

1. On the effectiveness of commercially pure titanium–chirulen endoprosthetic friction pairs / S. Ye. Sheykin, I.M. Pohrelyuk A.G. Mamalis // Journal of Biological Physics and Chemistry 14 (2014) 11–17.

2. Sheykin S. Ye, Pogrelyuk I. M., Sergach D. A. / Modification of working surface of titanium components of friction units // Journal of Superhard Materials, 2015, Vol. 37, No. 5, pp. 351–356.

3. К вопросу использования титана в узлах трения искусственных суставов / C. Е. Шейкин, И.Н. Погрелюк, Ростоцький І. Ю..В. Ефросинин, Д.А. Сергач // Науката інновації. – 2015. – Том 11, № 3 – С. 5-12.

4. I.M. Pohrelyuk , S.E. Sheykin , S.M. Dub , A.G. Mamalis , I.Yu. Rostotski, O.V. Tkachuk , S.M. Lavrys / Increasing of functionality of c.p. titanium/UHMWPE tribo-pairs by thermodiffusion nitriding of titanium component // Biotribology , Volume 7 , September 2016, Pages 38–45.

5. Theory and Practice of Gearing and Transmissions In Honor of Professor Faydor L. Litvin / Series: Mechanisms and Machine Science, Vol. 34, 1st ed. Springer, 2016 - 450 p: Chapter 21 - A. Krivosheya, Ju. Danilchenko, M. Storchak and S. Pasternak Design of Shaping Machine and Tooling Systems for Gear Manufacturing – рр. 425-450.

6. Sergiy Sheykin, Irina Pohrelyuk, Ihor Rostotskyi, Dmytro Iefrosinin, Igor Rostotskiy, Waldemar Tuszynski, Anita Mankowska-Snopczynska Tribological behavior of the friction pair “ GRADE 2 / UHMWPE” and the technology of the production of its spherical part from GRADE 2 // Journal «TROBOLOGIA» 6/2018.- Friction, wear, lubrication./ Publishing House of Institute for Sustainable Technologies – Natoinal Research Snstitute in Radom, Poland. p. 137-148.

7. The Influence of Machining Conditions on Performance of Diamond Grinding of Silicon Carbide Ceramic Balls / Sokhan`, S.V. , Maystrenko, A.L. , Sorochenko, V.H. , Voznyy, V.V., Kulich V.G. , Hamaniuk, M.P. , Zubaniev, E.M. / Journal of Superhard Materials 2018 40(6), pp. 402-413. F

8. I.M. Pohrelyuk, S.E. Sheykin, J. Padgurskas, S.M. Lavrys / Wear resistance of two-phase titanium alloy after deformation-diffusion treatment // Tribology International 127 (2018) 404–411 (ELSIVIER).

9. Титан в медичних парах тертя / Монографія – Київ: ІН Мім. В. М. Бакуля НАН України / під ред. Дьоміна В. Ю. , Шейкіна С. Є. – К.: Логос, 2019. – 146 с.

10. Кривошея А.В. Аналіз процесу зубохонінгування зубчастих коліс після шевінгування і термообробки. /Кривошея А.В.,В.В.Возний,В.Є. Мельник,М.М. Підгаєцький // Ж-л.Сучасна спеціальна техніка. - 2019. - № 3. - С. 75-86.

11. Wear of a Diamond Wheel during Grinding of Ceramic Balls Made of Silicon Carbide / Sokhan`, S.V., Voznyy, V.V., Redkin A.V., Sorochenko, V.H., Hamaniuk, M.P., Zubaniev, E.M. / Journal of Superhard Materials, (2020) 42(6), 432–442.

12. Rolling Friction of Hybrid Ceramic–Steel Pairs under Different Lubrication Conditions / Stelmakh A.U. , Kostunik R.E. , Radzievskiy V.A. , Maystrenko A.L., Sokhan S.V. / Journal of Friction and Wear . 2020, 41(5), pp. 432-442.

13. Effect of the Tool Composite Porosity on the Efficiency of Profile Diamond Grinding of Sapphire and Zirconium Dioxide / Pashchenko, Y. O., Sokhan`, S. V., Sorochenko, G. V., Savchenko, D. A., Lazhevska, O. V., Skorokhod, S. V., Mikishchenko, O. A. / Journal of Superhard Materials, (2020) 42(4), 264–275.

14. The Tribology of Ceramics–Steel Hybrid Sliding Friction Pairs under Different Greasing Conditions / Stelmakh A.U. , Kostunik R.E. , Radzievskiy V.A. , Maystrenko A.L., Sokhan S.V., Kulich V.G. , Evdokimova O.V. / Journal of Friction and Wear . 2020, 41(2), pp. 183-189.

15. The Effect of Processing Mode on the Parameters of Diamond Finishing of Boron Carbide Ceramic Balls / Sokhan`, S.V. , Maystrenko, A.L. , Sorochenko, V.H. , Voznyy, V.V., Hamaniuk, M.P. , Zubaniev, E.M. / Journal of Superhard Materials 2020 42(2), pp. 108-116.

На головну

Публікації співробітників відділу №20

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua