Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"
Аспірантура
Захист дисертацій
Вчена рада
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація про держ. закупівлі
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

Відділ № 14. Фізико-хімічних основ формування надтвердих і наноструктурних матеріалів

 Бочечка Александр

БОЧЕЧКА Олександр Олександрович

Зав. відділом, доктор техн. наук, старший науковий співробітник


телефон:+38(044) 379-14-47
факс:+38(044) 430-35-06
e-mail: bochechka@ism.kiev.ua

Про відділ

Відділ створений в 1972 р. на базі "Лабораторії структурних і фізичних досліджень надтвердих матеріалів". З 1986 по 2012 відділ 14 носив назву "Відділ фізико-хімічних основ отримання надтвердих матеріалів".

Основний науковий напрямок

Дослідження фізико-хімічних процесів в твердій фазі і розплавах, вивчення взаємодії надтвердих речовин з газами і рідким середовищем при формуванні в широкому діапазоні температур і тисків монокристалічних, полікристалічних, дисперсних, плівкових надтвердих матеріалів і композитів на їх основі. Вивчення структури і властивостей синтезованих матеріалів. Фізичні дослідження кристалів сучасними методами. Забезпечення роботи центру загального користування унікальними аналітичними приладами в НАН України.

Завдання відділу:

 • встановлення закономірностей фізико-хімічної взаємодії в системах, використовуваних для отримання алмазних монокристалів різного рівня дисперсності, алмазних полікристалічних композиційних матеріалів, полікристалічних матеріалів на основі кубічного нітриду бору, керамічних і плівкових матеріалів;
 • розробка процесів отримання нових алмазних полікристалічних композиційних матеріалів в умовах високого тиску для ефективного застосування в робочих елементах інструментів, працюючих в особливо складних умовах, - при бурінні твердих порід, різанні;
 • розробка нових процесів формування морфології і складу поверхні дисперсних надтвердих матеріалів і складових для отримання полікристалічних композиційних матеріалів на їх основі;
 • встановлення закономірностей змочування в системах, використовуваних для отримання монокристалів алмазу і кубічного нітриду бору, полікристалічних і композиційних матеріалів на їх основі, керамічних і плівкових матеріалів;
 • встановлення закономірностей формування структури, фазового складу, оптичних властивостей монокристалів надтвердих з"єднань, полікристалічних і композиційних матеріалів на їх основі;
 • розробка комп"ютерних аналітичних методів діагностики експлуатаційних характеристик порошків надтвердих матеріалів і оцінка їх якості;
 • дослідження процесів отримання нових надтвердих матеріалів, структурованих фазами неалмазного вуглецю методом фізико-хімічного синтезу при тисках нижче атмосферного.

Структура і напрями роботи:

Відділ №14 «Фізико-хімічних основ формування надтвердих і наноструктурних матеріалів»

 • Дослідження процесів отримання надтвердих матеріалів при високих тисках;
 • Дослідження електрофізичних властивостей надтвердих матеріалів;
 • Вивчення структури і фазового складу надтвердих матеріалів методами рентгенівської дифрактометрії;
 • Дослідження теплофізичних процесів.

 

Лабораторія № 14/2 Наноструктурних, кристалографічних досліджень і спектрального аналізу (з Центром колективного користування науковими приладами «Аналітичний центр дослідження та нанодіагностики матеріалів»)

 В Лабораторії проводяться роботи за такими напрямками:

 • Дослідження НТМ методами растрової електронної мікроскопії, рентгеноспектрального аналізу і структурні дослідження з використанням дифракції відбитих електронів (Центр колективного користування науковими приладами);
 • Отримання надтвердих покриттів і модифікація поверхні надтвердих матеріалів методом хімічного осадження з газової фази;
 • Дослідження монокристалічних,полікристалічних і плівкових НТМ методами оптичної і ІЧ-Фур"є спектроскопії.

 

Устаткування відділу №14

Технологічні пропозиції відділу №14

Співробітники відділу №14

На головну

Відділ № 14. Фізико-хімічних основ формування надтвердих і наноструктурних матеріалів
Основні етапи наукової діяльності відділу
Лабораторія № 14/2 Наноструктурних, кристалографічних досліджень і спектрального аналізу (з Центром колективного користування науковими приладами «Аналітичний центр дослідження та нанодіагностики матеріалів»)
Устаткування відділу №14
Співпраця відділу
Співробітники відділу №14
Публікації співробітників відділу №14
Співробітники Лабораторії № 14/2

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua