Головна
Ювілеї
Про Нас
Новини
Історія
Наука
Захист дисертацій
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
Міжвідомча рада
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БАКУЛЯ НАН УКРАЇНИ ЗА 2018 РІК
Інформація по закупівлях на 2016 рік
e-mail
Пошукова система по науковим документам ІНМ
"СВЕРХТВЁРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Бібліотека
XXII Міжнародна конференція
X конференція молодих вчених та спеціалістів
Обладнання центру
Положення
Контакти
Порядок оформлення заявок

Науково-організаційний відділ

Інститута надтвердих материалів
ім . В.М. Бакуля НАН України

                                                     

 

             к.т.н. ГАРБУЗ Тетяна Олексійовна

             Завідуюча відділом
            

Науково-організаційний відділ є науковим структурним підрозділом Інституту, згідно із Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", виконує науково-технічну і науково-організаційну роботу, спрямовану на методичне, організаційне забезпечення і координацію наукової і науково-технічної діяльності наукових підрозділів інституту.

 

Структура відділу

 • Підготовка звітних матеріалів по виконанню плану НДР, проектів Державних науково-технічних програм, програм фундаментальних і прикладних досліджень. Підготовка річних звітів про наукову і науково - організаційну діяльність Інституту.
 • Науково - методичне забезпечення охорони об"єктів інтелектуальної власності, проведення патентних досліджень і оформлення матеріалів на винаходи, "ноу - хау", продаж ліцензій в співпраці з Державним департаментом інтелектуальної власності МОН .
 • Підготовка довідкових інформаційних матеріалів з усіх напрямків наукової і науково-організаційної діяльності Інституту.
 • Організація роботи з підготовки наукових кадрів в докторантурі і аспірантурі, контроль виконання робочих планів підготовки дисертаційних робіт на здобуття наукових звань, проведення щорічної атестації докторантів і аспірантів.
 • Підготовка і проведення конкурсів на заміщення вакансій наукових посад і оформлення матеріалів у ВАК України по присудженню наукових звань.
 • Забезпечення наукових співробітників інформаційними матеріалами з основних напрямів діяльності Інституту, проведення тематичних виставок нових наукових видань.
 • Збереження наукової спадщини інституту, впорядкування документів і складання довідкового апарату до науково-технічного архівного фонду, підготовка історичних довідок про діяльність Інституту і його видатних співробітників.
 • Створення автоматизованих баз даних з основних наукових результатів діяльності Інституту, кадрового наукового складу, бібліотечних надходжень, архівних документів та ін.

 

Основні напрями діяльності відділу

 • Науково - методичне і організаційне забезпечення планування науково-дослідних робіт інституту, затвердження тематичного плану НДР в Президії НАН України і контроль за його виконанням .
 • Підготовка звітних матеріалів по виконанню плану НДР, проектів Державних науково-технічних програм, програм фундаментальних і прикладних досліджень. Підготовка річних звітів про наукову і науково - організаційну діяльність інституту.
 • Науково - методичне забезпечення охорони обєктів інтелектуальної власності, проведення патентних досліджень і оформлення матеріалів на винаходи, "ноу - хау", продаж ліцензій в співпраці з Державним департаментом інтелектуальної власності МОН.
 • Підготовка довідкових інформаційних матеріалів з усіх напрямків наукової і науково-організаційної діяльності Інституту.
 • Організація роботи з підготовки наукових кадрів в докторантурі і аспірантурі, контроль виконання робочих планів підготовки дисертаційних робіт на здобуття наукових звань, проведення щорічної атестації докторантів і аспірантів.
 • Підготовка і проведення конкурсів на заміщення вакансій наукових посад і оформлення матеріалів у ВАК України по присудженню наукових звань.
 • Забезпечення наукових співробітників інформаційними матеріалами з основних напрямів діяльності інституту, проведення тематичних виставок нових наукових видань.
 • Збереження наукової спадщини інституту, впорядкування документів і складання довідкового апарату до науково-технічного архівного фонду, підготовка історичних довідок про діяльність інституту і його видатних співробітників.
 • Створення автоматизованих баз даних з основних наукових результатів діяльності інституту, кадрового наукового складу, бібліотечних надходжень, архівних документів та ін.
 • Організація звязку із засобами масової інформації та підготовка рекламних матеріалів з нових наукових розробок інституту і науково-організаційної діяльності.

 

Склад відділу

 


 

Планування і контроль виконання НДР

Провідний інженер БАРАНОВСЬКА Катерина Андріївна

Інженер 1 кат. ПЕТАСЮК Ольга Улянівна

 

Аспірантура, докторантура, наукові кадри

Інженер 2 кат. Кобець Яніна Олександрівна

 

Підготовка по спеціальностях

05.02.01 - "Матеріалознавство"

05.03.01 - "Процеси механічної обробки, верстати і інструменти"

 

Патентно-ліцензіонна група

Зав. групою Супруненко Василь Володимирович

 

Науково - технічна бібліотека

Завідуюча Колодницька Надія Іванівна

 

Науково - технічний архів

 

Виставка, музей

Технік 1 кат. АБРАМЧУК Ніна Федорівна

 

Канцелярія

Завідуюча Васильєва Тетяна Миколаївна

 

Машбюро

Завідуюча Сироватко Валентина Федорівна

 

На головну

Музей історії Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua