Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"
Аспірантура
Захист дисертацій
Вчена рада
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація про держ. закупівлі
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
Конференції
Виставки
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

Відділ № 18. Технологічного управління якістю обробки інструментами з НТМ

Клименко Сергей Анатольевич

Клименко Сергій Анатолійович

Головний науковий співробітник (в.о. зав. відділу), доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, дійсний член (академік) Академії технологічних наук України.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат Премії Кабінету Міністрів України за розроблення та впровадження інноваційних технологій,

тел. +38044-468-86-23; тел./факс +38044-430-85-00; +38044-468-86-32

atmu@meta.ua, atmu@ism.kiev.ua, atmu511@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-1464-3771

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221904325

 

Науковий напрям
Дослідження механіки і фізико-хімії контактної взаємодії в зоні обробки різанням, створення на цій основі композитів інструментального призначення, нових різальних інструментів, технологій механічної обробки, які забезпечують формування стану поверхневого шару виробів машино- і приладобудування, що відповідає умовам експлуатаційного навантаження.
 
Виконані проєкти
2015–2017 рр.
№ДР 0114U007005 «Створення та комплексне вивчення характеристик захисних покриттів на основі аморфно-кристалічних та складнолегованих наноструктурних композитів для підвищення продуктивності різальних інструментів при обробці виробів з високоміцних сталей і сплавів». Замовлення НАН України.
2018–2020 рр.
№ДР 0118U003293 «Дослідження особливостей формування робочих поверхонь різальних інструментів, оснащених ПНТМ з різним вмістом кубічного нітриду бору». Замовлення НАН України.
2017–2021 рр.
№ ДР 0117U000393 «Створення багатолезового інструменту, оснащеного ПНТМ, для якісної обробки виробів з важкооброблюваних матеріалів високої твердості та полімерних композицій». Замовлення  НАН України.
2022 р.
№ДР 0122U000883 «Дослідження деформаційних властивостей поверхневого шару інструментальних надтвердих композитів на основі КНБ і зносостійкості, оснащених ними різальних інструментів та інструментів для зварювання сталей тертям». Замовлення  НАН України.
2021–2022 рр.
№ДР 0122U002542  «Створення інструментів з полікристалічних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору з наношаровим вакуум-дуговим покриттям системи MenC/MemN». Замовлення МОН України.
2021−2023 рр.
№ДР 0121U100583 «Створення композитів з порошків КНБ з багатокомпонентними вакуумними покриттями та різальних інструментів на їхній основі для обробки залізовуглецевих та жароміцних сплавів». Замовлення  НАН України.
2022−2024 рр.
№ДР 0122U000403 «Дослідження процесів обробки високотвердих сталей і сплавів інструментами з ПНТМ на основі КНБ в умовах динамічного навантаження». Замовлення  НАН України.
2023−2024 рр.
№ДР 0123U103367  «Створення композитів на основі кубічного нітриду бору із захисними наноструктурними покриттями, вивчення їх фізико-механічних та експлуатаційних властивостей в умовах формування виробів авіаційної техніки». Замовлення НФДУ.
 
Останні публікації

Beresnev, V.M., Klimenko, S.A., Sobol’, O.V. et al. Influence of the high-temperature annealing on the structure and mechanical properties of vacuum–arc coatings from Mo/(Ti + 6 wt % Si)N. J. Superhard Mater. 39, 172–177 (2017). https://doi.org/10.3103/S1063457617030042

Klimenko, S.A., Klimenko, S.A., Manokhin, A.S. et al. Special features of the applications of cutting tools from polycrystalline cubic boron nitride with protective coatings. J. Superhard Mater. 39, 288–297 (2017). https://doi.org/10.3103/S1063457617040098

A.S. Osipov, P. Klimczyk, S. Cygan, Yu.A. Melniychuk, I.A. Petrusha, L. Jaworska, A.I. Bykov. Diamond-CaCO3 and diamond-Li2CO3 materials sintered using the HPHT method, Journal of the European Ceramic Society, Volume 37, Issue 7, 2017, Pages 2553-2558, https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2017.02.028.

Manokhin, A.S., Klimenko, S.A., Klimenko, S.A. et al. Promising Types of Coatings for PCBN Tools. J. Superhard Mater. 40, 424–431 (2018). https://doi.org/10.3103/S1063457618060084

Smyrnova, K.V., Pogrebnjak, A.D., Beresnev, V.M. et al. Microstructure and Physical–Mechanical Properties of (TiAlSiY)N Nanostructured Coatings Under Different Energy Conditions. Met. Mater. Int. 24, 1024–1035 (2018). https://doi.org/10.1007/s12540-018-0110-y

Michael Storchak, Islam Zakiev, Vadim Zakiev, Andrey Manokhin. Coatings strength evaluation of cutting inserts using advanced multi-pass scratch method, Measurement, Volume 191, 2022, 110745, https://doi.org/10.1016/j.measurement.2022.110745.

На головну

Співробітники відділу №18
Лезовий інструмент з полікристалічних надтвердих матеріалів
Змінні багатогранні непереточувані пластини з полікристалічних надтвердих матеріалів (ПНТМ) на основі синтетичного алмазу (СА) і кубічного нітриду бору (КНБ), що випускаються відділом 18 *
Книги, написані співробітниками відділу № 18
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: secretar@ism.kiev.ua