"Інститут надтвердих матеріалів" Вчена рада
Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"
Аспірантура
Захист дисертацій
Вчена рада
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація про держ. закупівлі
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
Конференції
Виставки
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

Вчена рада

Вчена рада інституту  є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю, який виконує консультативно-дорадчі функції.

Склад вченої ради

 
Голова вченої ради
 
ТУРКЕВИЧ
Володимир Зіновійович
 
Академік НАН України, доктор хімічних наук, професор
 
(Фізико-хімічні аспекти синтезу надтвердих матеріалів при високих тисках і температурах, термодинаміка та кінетика спонтанної кристалізації алмазу і кубічного нітриду бору при високих тисках і температурах, теплофізичне приладобудування)
ЛИСАКОВСЬКИЙ
Валентин Володимирович
 
Доктор технічних наук, старший науковий співробітник
 
(Кінетика кристалізації монокристалів алмазу і кубічного нітриду бору при надвисоких тисках

 

ПАЩЕНКО
Євген Олександрович
 
Доктор технічних наук, професор
 
(Матеріали і покриття з порошків алмазу і кубічного нітриду бору, ультрадисперсні наповнювачі та зв’язуючі різної фізико-хімічної природи, інженерія структури і функціональної поведінки композиційних матеріалів)

 

БОЧЕЧКА
Олександр Олександрович
 
Член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор
 
(Фізико-хімія твердої фази і розплавів, процеси формування монокристалічних, полікристалічних, дисперсних, плівкових надтвердих матеріалів і композитів на їх основі) 

ПРІХНА
Тетяна Олексіївна
 
Академік НАН України, доктор технічних наук, професор
 
(Технології високих тисків, функціональні керамічні композити і дисперсні надтверді матеріали)
 
 
 
 

КЛИМЕНКО
Сергій Анатолійович
 
Член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор
 
(Матеріалознавство інструментальних матеріалів, процеси механічної обробки металів, різальний інструмент)
 
 
МАЙСТРЕНКО
Анатолій Львович
 
Член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор
 
(Міцність структурно-неоднорідних матеріалів, комп’ютерне моделювання фізико-механічних властивостей надтвердих композитів, розробка методів спікання композиційних алмазовмісних матеріалів для породоруйнівних інструментів)
 
ФІЛАТОВ
Юрій Данилович
 
Доктор технічних наук, професор
 
(Матеріали і покриття з порошків алмазу і кубічного нітриду бору, ультрадисперсні наповнювачі та зв’язуючі різної фізико-хімічної природи, інженерія структури і функціональної поведінки композиційних матеріалів)
Учений секретар вченої ради
 
СМОКВИНА
Володимир Віталійович
 
Кандидат технічних наук, старший дослідник
 
(Алмазно-абразивна і фізико-технічна обробка матеріалів)
ІВАХНЕНКО
Сергій Олексійович
 
Член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор
 
(Кінетика кристалізації монокристалів алмазу і кубічного нітриду бору при надвисоких тисках)
 
ДЕВІН
Леонід Миколайович
 
Доктор технічних наук, професор
 
(Фізико-механічні дослідження матеріалів, неруйнівний контроль, нанотестування, комп’ютерне моделювання силових і теплових полів, механіки матеріалів, оптимізація багатоелементних апаратів високого тиску)
 
ШЕЙКО
Максим Миколайович
 
Доктор технічних наук, старший науковий співробітник
 
(Алмазно-абразивна і фізико-технічна обробка матеріалів) 
 
ТКАЧ
Василь Миколайович
 
Доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
 
(Електронна мікроскопія надтвердих матеріалів)
 
КУЩ
Володимир Іванович
 
Доктор фізико-математичних наук, професор
 
(Комп`ютерне моделювання та механіка композиційних матеріалів)
 
ШЕЙКІН
Сергій Євгенович
 
Доктор технічних наук, професор
 
(Формоутворення прецизійних елементів складнопрофільних виробів різанням і холодною пластичною деформацією інструментами з твердого сплаву і надтвердих матеріалів)
 
ЛЄЩУК
Олександр Олександрович
 
Доктор технічних наук, старший науковий співробітник
 
(Фізико-механічні дослідження матеріалів, неруйнівний контроль, нанотестування, комп’ютерне моделювання силових і теплових полів, механіки матеріалів, оптимізація багатоелементних апаратів високого тиску)
 
МЕЧНИК
Володимир Аркадійович
 
Доктор технічних наук, старший науковий співробітник
 
(Комп`ютерне моделювання та механіка композиційних матеріалів)
 
БЕЖЕНАР
Микола Павлович
 
Доктор технічних наук, старший науковий співробітник

(Матеріалознавство кубічного нітриду бору, фізика і техніка високих тисків, технологічні аспекти одержання в умовах високого тиску полікристалічних і композиційних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору)
 
БОРИМСЬКИЙ
Олександр Іванович
 
Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
 
(Технології високих тисків, функціональні керамічні композити і дисперсні надтверді матеріали) 
ІЛЬНИЦЬКА
Галина Дмитрівна
 
Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
 
(Технології отримання дисперсних порошків надтвердих матеріалів для створення виробів різного функціонального призначення)
 
 
 
ПЕТАСЮК
Григорій Андрійович
 
Доктор технічних наук, старший науковий співробітник
 
(Опосередковано-аналітичні методи визначення технологічних властивостей та морфометричних характеристик алмазних порошків і порошків інших надтвердих матеріалів, науково-методичне забезпечення порівняльного оцінювання їх якості)
 
СТАРИК
Сергій Петрович
 
Кандидат технічних наук
 
(Наноструктурні, кристалографічні дослідження і спектральний аналіз надтвердих матеріалів)
 
МЕЛЬНІЙЧУК
Юрій Олексійович
 
Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
 
(Фізико-хімія контактної взаємодії в зоні різання, створення композитів інструментального призначення і нових різальних інструментів, технології механічної обробки)
 
 
ЛАВРІНЕНКО
Валерій Іванович
 
Доктор технічних наук, професор
 
(Алмазно-абразивна і фізико-технічна обробка матеріалів)
 
АНДРЕЄВ
Ігор Вікторович
 
Кандидат технічних наук
 
(Спікання твердих сплавів і вольфрамовмісних композитів)
 
ПОШВАНЮК
Неля Феліксівна
 
(Фінансово-економічний супровід НДР)
 
 
БАРВІЦЬКИЙ
Павло Петрович
 
Кандидат технічних наук
 
(Композиційні матеріали, тугоплавкі сполуки)
 
 
 
 
КУЛАКІВСЬКИЙ
Володимир Миколайович
 
Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
 
(Інформаційні технології)
 
 
 

 

На головнуV.Bakul Institute for Superhard Materials V.Bakul Institute for Superhard Materials V.Bakul Institute for Superhard Materials V.Bakul Institute for Superhard Materials V.Bakul Institute for Superhard Materials

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: secretar@ism.kiev.ua