"Інститут надтвердих матеріалів" НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"
Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"
Аспірантура
Захист дисертацій
Вчена рада
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація про держ. закупівлі
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
Конференції
Виставки
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"

НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ" ім. М.В. Новікова

Створений у вересні 1996 року з ініціативи директора Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля академіка М.В. Новікова та НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського".

Основні напрями співпраці:

 • навчання в ІНМ студентів старших курсів;
 • проведення практичних та лабораторних робіт;
 • виконання спільних науково-дослідних робіт;

Склад центру:

Devin 4.jpg

Керівник - Девін Леонід Миколайович, професор, доктор технічних наук.

Закінчив в 1974 році Жданівський металургійний інститут (тепер Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь). Інженер-механік. У 1981 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження тріщиностійкості твердих сплавів і надтвердих матеріалів в широкому діапазоні швидкостей дефоpмування”.  В 1996 році захистив докторську дисертацію на тему «Прогнозування надійності різальних інструментів з твердих сплавів та полікристалічних надтвердих матеріалів». Член спецради ІНМ НАНУ та редакційної колегії журналу "Надтверді матеріали", ІНМ НАНУ, Allerton Press, Springer.

телефон:(044) 430-82-45, моб. +38-097-2248607 e-mail: ldevin350@gmail.com або ldevin@ism.kiev.ua

 (http://www.ism.kiev.ua/departmens/index.php?i=64)

Лауреат Державної премії України 2006 року в галузі науки і техніки, Нагороджений: Національна Академія наук України – «За підготовку наукових кадрів» та «За професіоналізм»; Академія педагогічних наук  –  відзнака «Ушинський К.Д».

Викладає дисципліни: «Спеціальні технології створення і властивості інструменту з використанням надтвердих матеріалів» і «Методи прогнозування працездатності різального інструменту».

 

Інші викладачі:

-Туркевич Володимир Зіновійович – академік НАНУ, професор, доктор технічних наук.

-Пріхна Тетяна Олексіївна - академік НАНУ, професор, доктор технічних наук.

-Пащенко Євген Олександрович - професор, доктор технічних наук.

- Сохань Сергій Васильович - д.т.н., провідний науковий співробітник.

- Стахнів Микола Євстахійович – с.н.с., к.т.н.

Методичні матеріали центру

 1. Новиков Н.В., Девин Л.Н., Стахнив Н.Е. Преподавание специальных дисциплин студентам старших курсов в учебном Центре «Институт сверхтвердых материалов-НТУУ КПИ». Інструментальний світ, 2015 г., №1-4(61-64) ­— С. 112 – 117.
 2. Девин Л.Н., Новиков Н.В. Опыт преподавания специальных дисциплин для студентов старших курсов в учебном центре «Институт сверхтвердых материалов – НТУУ (КПИ)». Новітні технології в машинобудуванні: металообробка, інструмент, реновація // Збірник наукових праць/ Редкол. Самотугін С.С. та інші - Маріуполь: ПДТУ, 2010, Вип.2. – С. 14 – 24.
 3.  

Обладнання центру:

 • пристрій для вимірювання міцності при ударі з мірними стрижнями Гопкінсона;
 • установка для вимірювання модуля пружності та внутрішнього тертя;
 • ультразвуковий та струмовихревий дефектоскопи;
 • датчики та апаратура для вимірювання сигналів акустичної емісії;
 • прилади вимірювання шорсткості та хвилястості;
 • автоматизований стенд дослідження працездатності різців при прецизійній обробці.

 

Вимірювані характеристики:

 • динамічна міцність та тріщиностійкість кераміки та надтвердих полікристалів;
 • енергія (робота) руйнування ударостійкої кераміки;
 • динамічний модуль пружності та логарифмічний декремент коливань;
 • внутрішні та поверхневі дефекти виробів порошкової металургії;
 • амплітудно-частотні характеристики сигналів акустичної емісії при руйнуванні, зносі та процесах механічної обробки;
 • показники якості поверхні при механічній обробці;
 • сили, вібрації, акустична емісія та температура при різанні важкооброблюваних матеріалів.

Наші розробки:

В Науково-освітньому центрі розроблені та використаються методики виміру модуля пружності, швидкості звуку, логарифмічного декрименту коливань композиційних матеріалів, а також міцності при динамічному навантаженні зразків малих розмірів на установці з мірними стрижнями Гопкінсона-Кольського.

Створено автоматизований центр на базі токарного верстата, який здатний вимірювати в реальному часі температуру в зоні різання, складові сили різання, параметри вібрацій, сигнали акустичної емісії, а також шорсткість і хвилястість обробленої поверхні.

Була виконана оптимізація технології застосування алмазних інструментальних матеріалів при обробці сплавів міді, алюмінію та титану, свердління вуглепластиків та склопластиків оригінальними свердлами з алмазно-твердосплавних пластин, тонкого точіння кольорових сплавів монокристалами алмазу. Були виконані дослідження впливу режимів різання на працездатність різців з композитів на основі кубічного нітриду бора при чистовому точінні загартованих сталей ХВГ та ШХ15.

Були досліджені фізико-механічні властивості ударостійкої кераміки з карбіду бора.

Основні публикаціїи:

 1. Девин Л.Н., Рычев С.В. Корреляционная модель акустической эмиссии при тонком алмазном точении. - Сверхтвердые материалы, 2017, №1 – С. 56–65.DOI: 10.3103/S1063457617010051
 2. Девин Л.Н., Гречук А.И, Лупкин Б.В. Сверление отверстий в деталях из композиционных материалов с использованием инструментов из сверхтвердых поликристаллов. - Сверхтвердые материалы. - 2018, № 1 - С. 77–85. 10.3103/S1063457618010094
 3. Hrechuk A., Johansson D, Bushlya V., Devin L. R. , Ståhl J-E, Application of Colding tool life equation on the drilling fiber reinforcement polymers, Procedia Manufacturing, vol. 25, Elsevier ; 2018, №8, pp.635-642. DOI: 10.1016/j.promfg.2018.06.087
 4. Девин Л.Н., Стахнив Н. Е., Мельничук Ю. А. Влияние шероховатости режущих пластин из композита алмаз–карбид вольфрама на силы резания и качество обработки при точении сплавов алюминия и латуни. - Сверхтвердые материалы. - 2018, № 2, С. 74–81. DOI: 10.3103/S1063457618020089
 5. Lightweight ceramics based on aluminum dodecaboride, boron carbide and self-bonded silicon carbide. Prikhna T.A., Barvitskyi P.P., Maznaya A.V., Muratov V.B., Devin L.N. and other. Ceramics International– 2019, Vol.45. - P. 9580-9588. DOI: 10.1016/j.ceramint.2018.10.065
 6. Девин Л.Н. Особенности определения физико-механических характеристик хрупких материалов на образцах малых размеров. - Проблемы прочности, №6, 2018 С. 99-109 DOI: 10.1007/s11223-019-00039-y
 7. Девин Л.Н., Стахнив Н.Е., Антонюк А.С. и др. Влияние скорости резания на температуру и силы резания при чистовом точении титанового сплава ВТ1-0 резцом с алмазнотвердосплавной пластиной – Сверхтвердые материалы, 2019, № 2 (238). — С. 65-73. DOI: 10.3103/S1063457619020072
 8. Девин Л. Н., Беженар Н. П., Рычев. С. В.,  Романенко Я. М. Влияние зернистости шихты на ударную прочность и демпфирующие характеристики композитов BN–Al. - Сверхтвердые материалы. - 2020, № 3 - С. 83–93. DOI: 10.3103/S1063457620030041
 9. Девін Л. М., Стахнів Н. Є. Осьова сила при свердлінні вуглепластика свердлами з алмазно-твердосплавних пластин (АТП). - Сверхтвердые материалы. - 2020, № 6 - С. 1–9. DOI: 10.3103/S1063457620060027
 10. Девін Л. М., Стахнів М. Е. , Мазур М. П. Аналіз термобаричних контактних явищ і розрахунок температурних полів при чистовому обточуванні титанового сплаву ВТ1-0 різцем з алмазно-твердосплавною пластиною. - Сверхтвердые материалы. - 2020, № 5 - С. 1–9 DOI: 10.3103/S1063457620050135
 11. Л.М. Девін, Т.О. Пріхна, П.П. Барвіцький, С.В. Ричев, М.В. Карпець, В.Є. Мощіль, М.О. Цисар, С.С. Пономарьов, О.В. Присяжна, А.С. Локаткіна.  Фізико-механічні характеристики ударостійкої кераміки при статичному та динамічному навантаженні. - Надтверді матеріали, №3, 2021 - С. 21-38. DOI: 10.3103/S1063457621030023

 

 

На головнуV.Bakul Institute for Superhard Materials V.Bakul Institute for Superhard Materials V.Bakul Institute for Superhard Materials V.Bakul Institute for Superhard Materials V.Bakul Institute for Superhard Materials

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: secretar@ism.kiev.ua