"Інститут надтвердих матеріалів" НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ КПІ ім. М.В. Новікова
Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
Аспірантура
Захист дисертацій
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ КПІ ім. М.В. Новікова
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація по держ. закупівлях
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
XXIII Міжнародна конференція
XI конференція молодих вчених та спеціалістів
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ КПІ ім. М.В. Новікова

НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ КПІ ім. М.В. Новікова

Створений у вересні 1996 року з ініціативи директора Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля академіка М.В. Новікова та НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Основні напрями співпраці:

 • навчання в ІНМ студентів старших курсів;
 • проведення практичних та лабораторних робіт;
 • виконання спільних науково-дослідних робіт;

Склад центру:

Devin 4.jpg

Керівник - Девін Леонід Миколайович, професор, доктор технічних наук. Закінчив в 1974 році Жданівський металургійний інститут (тепер Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь). Інженер-механік. У 1981 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження тріщиностійкості твердих сплавів і надтвердих матеріалів в широкому діапазоні швидкостей дефоpмування”.  В 1996 році захистив докторську дисертацію на тему «Прогнозування надійності різальних інструментів з твердих сплавів та полікристалічних надтвердих матеріалів». Член спецради ІНМ НАНУ та редакційної колегії журналу "Надтверді матеріали", ІНМ НАНУ, Allerton Press, Springer.

телефон:(044) 430-82-45, моб. +38-097-2248607 e-mail: ldevin350@gmail.com або ldevin@ism.kiev.ua

(https://km.kpi.ua/partnerstvo/spilni-tsentry), (http://www.ism.kiev.ua/departmens/index.php?i=64)

Лауреат Державної премії України 2006 року в галузі науки і техніки, Нагороджений: Національна Академія наук України – «За підготовку наукових кадрів» та «За професіоналізм»; Академія педагогічних наук  –  відзнака «Ушинський К.Д».

Викладає дисципліни: «Спеціальні технології створення і властивості інструменту з використанням надтвердих матеріалів» і «Методи прогнозування працездатності різального інструменту».

 

Інші викладачі:

-Туркевич Володимир Зіновьевич – академік НАНУ, професор, доктор технічних наук.

-Пріхна Тетяна Олексійовна - академік НАНУ, професор, доктор технічних наук.

-Пащенко Евген Олександрович - професор, доктор технічних наук.

- Сохань Сергій Васильович - д.т.н., провідний науковий співробітник.

- Стахнів Микола Євстафійвич – с.н.с., к.т.н.

Методичні матеріали центру

 1. Новиков Н.В., Девин Л.Н., Стахнив Н.Е. Преподавание специальных дисциплин студентам старших курсов в учебном Центре «Институт сверхтвердых материалов-НТУУ КПИ». Інструментальний світ, 2015 г., №1-4(61-64) ­— С. 112 – 117.
 2. Девин Л.Н., Новиков Н.В. Опыт преподавания специальных дисциплин для студентов старших курсов в учебном центре «Институт сверхтвердых материалов – НТУУ (КПИ)». Новітні технології в машинобудуванні: металообробка, інструмент, реновація // Збірник наукових праць/ Редкол. Самотугін С.С. та інші - Маріуполь: ПДТУ, 2010, Вип.2. – С. 14 – 24.
 3.  

Обладнання центру:

 • пристрій для вимірювання міцності при ударі з мірними стрижнями Гопкінсона;
 • установка для вимірювання модуля пружності та внутрішнього тертя;
 • ультразвуковий та струмовихревий дефектоскопи;
 • датчики та апаратура для вимірювання сигналів акустичної емісії;
 • прилади вимірювання шорсткості та хвилястості;
 • автоматизований стенд дослідження працездатності різців при прецизійній обробці.

 

Вимірювані характеристики:

 • динамічна міцність та тріщиностійкість кераміки та надтвердих полікристалів;
 • енергія (робота) руйнування ударостійкої кераміки;
 • динамічний модуль пружності та логарифмічний декремент коливань;
 • внутрішні та поверхневі дефекти виробів порошкової металургії;
 • амплітудно-частотні характеристики сигналів акустичної емісії при руйнуванні, зносі та процесах механічної обробки;
 • показники якості поверхні по механічній обробці;
 • сили, вібрації, акустична емісія та температура при різанні важкооброблюваних матеріалів.

Основні публикаціїи:

 1. Девин Л.Н., Рычев С.В. Корреляционная модель акустической эмиссии при тонком алмазном точении. - Сверхтвердые материалы, 2017, №1 – С. 56–65.DOI: 10.3103/S1063457617010051
 2. Девин Л.Н., Гречук А.И, Лупкин Б.В. Сверление отверстий в деталях из композиционных материалов с использованием инструментов из сверхтвердых поликристаллов. - Сверхтвердые материалы. - 2018, № 1 - С. 77–85. 10.3103/S1063457618010094
 3. Hrechuk A., Johansson D, Bushlya V., Devin L. R. , Ståhl J-E, Application of Colding tool life equation on the drilling fiber reinforcement polymers, Procedia Manufacturing, vol. 25, Elsevier ; 2018, №8, pp.635-642. DOI: 10.1016/j.promfg.2018.06.087
 4. Девин Л.Н., Стахнив Н. Е., Мельничук Ю. А. Влияние шероховатости режущих пластин из композита алмаз–карбид вольфрама на силы резания и качество обработки при точении сплавов алюминия и латуни. - Сверхтвердые материалы. - 2018, № 2, С. 74–81. DOI: 10.3103/S1063457618020089
 5. Lightweight ceramics based on aluminum dodecaboride, boron carbide and self-bonded silicon carbide. Prikhna T.A., Barvitskyi P.P., Maznaya A.V., Muratov V.B., Devin L.N. and other. Ceramics International– 2019, Vol.45. - P. 9580-9588. DOI: 10.1016/j.ceramint.2018.10.065
 6. Девин Л.Н. Особенности определения физико-механических характеристик хрупких материалов на образцах малых размеров. - Проблемы прочности, №6, 2018 С. 99-109 DOI: 10.1007/s11223-019-00039-y
 7. Девин Л.Н., Стахнив Н.Е., Антонюк А.С. и др. Влияние скорости резания на температуру и силы резания при чистовом точении титанового сплава ВТ1-0 резцом с алмазнотвердосплавной пластиной – Сверхтвердые материалы, 2019, № 2 (238). — С. 65-73. DOI: 10.3103/S1063457619020072
 8. Девин Л. Н., Беженар Н. П., Рычев. С. В.,  Романенко Я. М. Влияние зернистости шихты на ударную прочность и демпфирующие характеристики композитов BN–Al. - Сверхтвердые материалы. - 2020, № 3 - С. 83–93. DOI: 10.3103/S1063457620030041
 9. Девін Л. М., Стахнів Н. Є. Осьова сила при свердлінні вуглепластика свердлами з алмазно-твердосплавних пластин (АТП). - Сверхтвердые материалы. - 2020, № 6 - С. 1–9. DOI: 10.3103/S1063457620060027
 10. Девін Л. М., Стахнів М. Е. , Мазур М. П. Аналіз термобаричних контактних явищ і розрахунок температурних полів при чистовому обточуванні титанового сплаву ВТ1-0 різцем з алмазно-твердосплавною пластиною. - Сверхтвердые материалы. - 2020, № 5 - С. 1–9 DOI: 10.3103/S1063457620050135
 11. Л.М. Девін, Т.О. Пріхна, П.П. Барвіцький, С.В. Ричев, М.В. Карпець, В.Є. Мощіль, М.О. Цисар, С.С. Пономарьов, О.В. Присяжна, А.С. Локаткіна.  Фізико-механічні характеристики ударостійкої кераміки при статичному та динамічному навантаженні. - Надтверді матеріали, №3, 2021 - С. 21-38. DOI: 10.3103/S1063457621030023

 

На головнуІнститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua