Головна
Ювілеї
Про Нас
Новини
Історія
Наука
Захист дисертацій
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
Міжвідомча рада
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БАКУЛЯ НАН УКРАЇНИ ЗА 2018 РІК
Інформація по закупівлях на 2016 рік
e-mail
Пошукова система по науковим документам ІНМ
"СВЕРХТВЁРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Бібліотека
XXII Міжнародна конференція
X конференція молодих вчених та спеціалістів
Обладнання центру
Положення
Контакти
Порядок оформлення заявок

Відділ № 22: Інформаційних технологій і інноваційної діяльності

(заснований 01.04.2000 р. )

            

            
                        

КУЛАКІВСЬКИЙ Володимир Миколайович

старший науковий співробітник, к.т.н., завідуючий відділом

            

тел.: 468-86-40

моб.тел.: 050-358-90-44

e - mail : kvn@ism.kiev.ua

                        

Наукові напрямки

Розвиток теорії дослідження і побудови знання орієнтовної інформаційно - пошукової системи на основі корпоративних баз даних, встановлення закономірностей і тенденцій розвитку науки про надтверді матеріали, онтологій і системи управління трансфером відкритих інноваційних науково-технологічних розробок в предметній області "надтверді матеріали".

Завдання, що вирішуються у відділі

  • Розробка автоматизованої інформаційної системи управління знаннями інституту, методик інтелектуального аналізу і обробки інформації.
  • Cистематизація, обробка, зберігання і оновлення інформації за допомогою систем управління базами даних.
  • Автоматизований аналіз науково - технічній інформації за допомогою методик штучного інтелекту - нейронних мереж і експертної системи, а також за допомогою статистичних і семантичних методів .
  • Створення бази знань предметної області "Надтверді матеріали", її впровадження в традиційний процес формування і виконання наукової тематики Інституту .
  • Наукове і технічне редагування наукових статей і інформаційних матеріалів, редагування, підготовка до друку і поширення журналів "Сверхтвердые материалы", "Інструментальний світ".
  • Розробка програмних систем управління планово-організаційною, фінансово-обліковою, кадровою, патентно- публікаційною діяльністю і документообігом інституту на основі відповідних баз даних.
  • Розробка і впровадження автоматизованої інформаційної системи НТАК "АЛКОН". Розробка інвестиційних проектів і пошук інвесторів.
  • Впровадження і підтримка функціонування інформаційних і телекомунікаційних технологій, систем і мереж, програмно-апаратних комплексів, WWW-представництва ІНМ в мережі Інтернет, організація інтернет-конференцій.
  • Розвиток взаємовигідних міжнародних науково-технічних зв"язків, виконання спільних науково-дослідних проектів зі збереженням національних пріоритетів, міжнародний обмін науковою інформацією, спільне публікації наукових статей і монографій.
  • Підтримка молодих учених, аспірантів, докторантів і талановитої студентської молоді.
  • Створення нових, розвиток і вдосконалення існуючих робочих місць.

 

    Співробітники відділу:

    • Колодницький Василь Миколайович - старший науковий співробітник, к.ф.-м.н.
    • Скворцов Іван Вадимович - молодший науковий співробітник
    • Давидов Олександр Миколайович - провідний інженер
    • Захарчук Ганна Петрівна - провідний інженер
    • Фролова Людмила Олександрівна - провідний інженер
    • Цегельнюк Віра Валентинівна - провідний інженер
    • Дубенко Марія Володимирівна - інженер
    • Єгупова Оксана Володимирівна - інженер
    • Сектор Інновацій та трансферу технологій 22/1

    • Нікітін Юрій Олександрович - д.т.н., пров. н.с.(керівник наукового напрямку)
    • Мельник Марина Василівна – м.н.с. (відповідальний виконавець наукового напрямку)
    • Ильєнко Оксана Вікторівна - інженер

На головну

Відділ № 22: Інформаційних технологій і інноваційної діяльності
Сектор Інновацій та трансферу технологій 22/1
Редакція науково-теоретичного журналу "СВЕРХТВЕРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Публікації співробітників відділу №22

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua