Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"
Аспірантура
Захист дисертацій
Вчена рада
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація про держ. закупівлі
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
Конференції
Виставки
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

Відділ № 22. Інформаційних технологій і інноваційної діяльності

 

            

            
                        

КУЛАКІВСЬКИЙ Володимир Миколайович

Старший науковий співробітник, к.т.н., завідуючий відділом

            

тел.: 468-86-40

моб.тел.: 050-358-90-44

e - mail : kvn@ism.kiev.ua

Напрям досліджень - розвиток інформаційно-комунікаційних технологій підтримки досліджень в галузі надтвердих матеріалів. Створення знання- орієнтованої інформаційної системи. Матеріалознавство.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006566978

 

                                     

 

Науковий напрям

Розвиток теорії дослідження і побудови знання- орієнтованої інформаційно-пошукової системи на основі корпоративних баз даних, встановлення закономірностей і тенденцій розвитку науки про надтверді матеріали, онтологій і системи управління трансфером відкритих інноваційних науково-технологічних розробок в предметній області "надтверді матеріали".

Завдання відділу

 • Розробка автоматизованої інформаційної системи управління знаннями інституту, методик інтелектуального аналізу і обробки інформації.
 • Cистематизація, обробка, зберігання і оновлення інформації за допомогою систем управління базами даних.
 • Автоматизований аналіз науково - технічній інформації за допомогою методик штучного інтелекту - нейронних мереж і експертної системи, а також за допомогою статистичних і семантичних методів .
 • Створення бази знань предметної області "Надтверді матеріали", її впровадження в традиційний процес формування і виконання наукової тематики Інституту .
 • Наукове і технічне редагування наукових статей і інформаційних матеріалів, редагування, підготовка до друку і поширення журналів "Сверхтвердые материалы", "Інструментальний світ".
 • Розробка програмних систем управління планово-організаційною, фінансово-обліковою, кадровою, патентно- публікаційною діяльністю і документообігом інституту на основі відповідних баз даних.
 • Розробка і впровадження автоматизованої інформаційної системи НТАК "АЛКОН". Розробка інвестиційних проектів і пошук інвесторів.
 • Впровадження і підтримка функціонування інформаційних і телекомунікаційних технологій, систем і мереж, програмно-апаратних комплексів, WWW-представництва ІНМ в мережі Інтернет, організація інтернет-конференцій.
 • Розвиток взаємовигідних міжнародних науково-технічних зв`язків, виконання спільних науково-дослідних проектів зі збереженням національних пріоритетів, міжнародний обмін науковою інформацією, спільне публікації наукових статей і монографій.
 • Підтримка молодих учених, аспірантів, докторантів і талановитої студентської молоді.
 • Створення нових, розвиток і вдосконалення існуючих робочих місць.

Співробітники відділу №22

Виконані проєкти
 
2016−2018 рр.
№ДР 0115U006579 «Розробка теоретико-методологічних положень і підходів до інноваційного розвитку наукових організацій НАН України та формування системи управління трансфером відкритих інноваційних науково-технологічних розробок напрямку матеріалознавства». Замовлення НАН України.
2017−2019 рр.
№ДР 0117U000395 «Побудова ефективної системи обміну та розповсюдження знань про надтверді матеріали на основі ЗОІС академічного інституту та інформаційно комунікаційних технологій». Замовлення НАН України.
2018-2020 рр.
№ДР 0119U100587 «Розроблення теоретико-методологічних підходів та механізму управляння комерціалізацією інноваційних розробок наукових організацій НАН України за напрямком матеріалознавство». Замовлення НАН України.
2020−2022 рр.
№ДР 0120U100099 «Розробка системи інтелектуального аналізу інформації для автоматизації керування науковою діяльністю та документообігом інституту». Замовлення НАН України.
 
Публікації
 
V.A. Mechnik, N.A. Bondarenko, S.N. Dub, V.M. Kolodnitskyi, Yu V. Nesterenko, N.O. Kuzin, I.M. Zakiev, E.S. Gevorkyan. A study of microstructure of Fe-Cu-Ni-Sn and Fe-Cu-Ni-Sn-VN metal matrix for diamond containing composites, Materials Characterization, Volume 146, 2018, Pages 209-216,
 
Kolodnits’kyi, V.M., Bagirov, O.E. On the structure formation of diamond-containing composites used in drilling and stone-working tools (A review). J. Superhard Mater. 39, 1–17 (2017). https://doi.org/10.3103/S1063457617010014
 
Mechnik, V.A. & Bondarenko, N.A. & Kolodnitskyi, V. & Zakiev, Vadim & Zakiev, Islam & Storchak, Michael & Dub, S.N. & Kuzind, N.O.. (2019). Physico-mechanical and Tribological Properties of Fe-Cu-Ni-Sn and Fe-Cu-Ni-Sn-VN Nanocomposites Obtained by Powder Metallurgy Methods. Tribology in Industry. 41. 188-198. DOI: 10.24874/ti.2019.41.02.05.
 
Mechnik, V.A., Bondarenko, N.A., Kolodnitskyi, V.M. et al. Formation of Fe-Cu-Ni-Sn-VN Nanocrystalline Matrix by Vacuum Hot Pressing for Diamond-Containing Composite. Mechanical and Tribological Properties. J. Superhard Mater. 41, 388–401 (2019). https://doi.org/10.3103/S1063457619060030
 
Mechnik, V.A., Bondarenko, N.A., Kolodnitskyi, V.M. et al. Effect of Vacuum Hot Pressing Temperature on the Mechanical and Tribological Properties of the Fe–Cu–Ni–Sn–VN Composites. Powder Metall Met Ceram 58, 679–691 (2020). https://doi.org/10.1007/s11106-020-00125-w
 
V.A. Mechnik, M.O. Bondarenko, V.M. Kolodnitskyi, V.I. Zakiev, I.M. Zakiev, M.О. Kuzin, E.S. Gevorkyan. Influence of diamond–matrix transition zone structure on mechanical properties and wear of sintered diamond-containing composites based on Fe–Cu–Ni–Sn matrix with varying CrB2 content, International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, Volume 100, 2021,105655, https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2021.105655.

На головну

Співробітники відділу №22
Сектор Інновацій та трансферу технологій 22/1
Редакція науково-теоретичного журналу "СВЕРХТВЕРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: secretar@ism.kiev.ua