Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"
Аспірантура
Захист дисертацій
Вчена рада
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація про держ. закупівлі
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
Конференції
Виставки
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

Відділ №6. Технології формування структурованих інструментальних композитів

Пащенко Євген Олександрович

Завідувач відділу, доктор технічних наук, професор

+38(067)501-92-53

lab6_1@ukr.net

Основний напря досліджень - інженерія структури та функціональних властивостей композиційних матеріалів, теоретичні основи та технології одержання адаптивних композиційних матеріалів, концепція багаторівневих абразивних систем на основі полімерів.

https://orcid.org/0000-0001-5545-5780

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602131133

 

 

 

Історія відділу
 
У 1960 р. в ІНМ створена науково-дослідна лабораторія технології виробництва алмазно-абразивного інструменту, перетворена в 1978 році у відділ фізико-хімії алмазовмісних композиційних матеріалів (сьогодні – відділ Технології формування структурованих інструментальних композитів). Дослідницькі зусилля співробітників відділу зосереджені на розробці теоретичних основ та технології одержання адаптивних композиційних матеріалів, здатних до швидкої зворотної зміни  будови та властивостей, вивчення механізмів процесів в збуджених станах речовини в умовах високої густини енергії, розробки композитів для екстремальних умов експлуатації.

Науковий напрям

Розробка абразивних композитів, а також матеріалів і покриттів широкого призначення з порошків алмазу і кубічного нітриду бору, різноманітних ультрадисперсних наповнювачів та зв”язуючих різної фізико-хімічної природи, вивчення і інженерія структури і функціональної поведінки композиційних матеріалів.
  
Виконані проєкти
 
2015 − 2017 рр.
№ДР 0114U007000 «Вивчення та аналітичне узагальнення закономірностей фізико-механічного формування прецизійних поверхонь елементів оптико-електронної техніки з кераміки та напівпровідникових кристалів для підвищення ефективності контактної взаємодії оброблюваної поверхні з мікро- та наночастинками полірувальних порошків різного складу». Замовлення НАН України.
 
2016 − 2018 рр.
№ДР 0115U006684 «Функціоналізація поверхні оксидних порошків різної дисперсності для формування міжфазних границь в інструментальних алмазовмісних композитах». Замовлення НАН України.
 
2016 − 2018 рр.
№ДР 0115U006573 «Дослідження процесу шліфування інструментальних сталей кругами із металополімерних композитів на основі КНБ модифікованих нанодисперсними наповнювачами». Замовлення НАН України.
 
2018 − 2020 рр.
№ДР 0118U003288 «Вивчення фізикохімічних закономірностей формування нанорельєфу поверхонь оптичних деталей та елементів оптоелектронної техніки зі скла, ситалів та оптичних і напівпровідникових кристалів». Замовлення НАН України.
 
2019 − 2021 рр.
№ДР 0119U100580 «Інструментальні композити з ефектом структурного програмування поведінки полімеру в полі адсорбційних сил поверхні наповнювача». Замовлення НАН України.
 
2021–2023 рр.
№ДР 0121U100506 «Дослідження фізикохімічних закономірностей полірування полімерних оптичних матеріалів за допомогою мікро- та нанорозмірних дисперсних систем». Замовлення НАН України.
 
2022–2024 рр.
№ДР 0122U000402 «Розробка інструментальних композитів на основі полімерних металоценів, здатних до неруйнівної релаксації локальних збуджених станів в контактній зоні». Замовлення НАН України.
 
2018 р.
№ДР 0118U001758 «Розробка технології виготовлення та впровадження нового класу правлячого інструменту з CVD - алмазу для абразивного шліфування зубчатих коліс спеціальних редукторів». Замовлення НАН України.
 
2018–2019 рр.
№ДР 0118U002346 «Створення високоміцних волокнистих композитів на гібридних зв‘язках для деталей авіаційної техніки». Замовлення НАН України.
 
2020–2021 рр.
№ДР 0120U102117 «Синтез нанодисперсних об´ємних та плівкових структур контрольованою полімеризацією комплексів металів з олігофеніленами». Замовлення НАН України.
 
2020– 2021 рр.
№ДР 0120U101901 «Створення покриттів на основі високомодульних полімерів з структурно-нежорсткими замісниками, здатних до самозмащування при трибонавантаженні». Замовлення НАН України.
 
2020 р.
№ДР 0120U100023 «Удосконалення виробництва абразивних інструментів на нових технологічних принципах закріплення алмазних зерен електрохімічним осадженням металу». Замовлення НАН України.
 
2020–2021 рр.
№ДР 0120U101293 «Аналіз стану проблематики, розробка теоретичних основ інтенсифікації локального механічного і фізико-хімічного впливу в контактній зоні інструменту і виробу в процесах механічної обробки; одержання гамми композитів інструментального призначення, створення на їх базі новітніх лезових та абразивних інструментів». Замовлення НАН України.
 
2022 р.
№ДР 0122U000882 «Розробка методів отримання алмазних шліфпорошків і структурно-досконалих монокристалів алмазу із дослідженням їх електрофізичних властивостей для використання в приладо- і машинобудуванні». Замовлення НАН України.
 
2022–2023 рр.
№ДР 0122U002231 «Розробка інструментів з композитів на основі надтвердих матеріалів і технологій обробки деталей авіаційних двигунів, зміцнених та відновлених жароміцними сплавами». Замовлення НАН України.
 
2022 р.
№ДР 0122U002232 «Розробка та дослідження нових композитів на основі кубічного нітриду бору для оснащення різальних інструментів, які застосовуються в умовах ударних навантажень». Замовлення НАН України.
 
Останні публікації
1. Andrii M. Kovalchenko, Saurav Goel, Islam M. Zakiev, Evgeniy A. Pashchenko, Rajab Al-Sayegh. Suppressing scratch-induced brittle fracture in silicon by geometric design modification of the abrasive grits, Journal of Materials Research and Technology, Volume 8, Issue 1, 2019, Pages 703-712, https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2018.05.016
 
2. E. Pashchenko, D. Savchenko, O. Kaidash, S. Kukharenko, Y. Rumiantseva and O. Buriachek, "Synthesis of Hybrid Partially Oxidized Nanodispersed Metal Particles with Simultaneous Surface Functionalization," 2020 IEEE 10th International Conference Nanomaterials: Applications & Properties (NAP), Sumy, Ukraine, 2020, pp. 01NSSA04-1-01NSSA04-4, doi: 10.1109/NAP51477.2020.9309599
 
3. Myronyuk, O.; Baklan, D.; Vasilyev, G.S.; Rodin, A.M.; Vanagas, E. Wetting Patterns of Liquid-Repellent Femtosecond Laser Textured Aluminum Surfaces. Coatings 202212, 1852. https://doi.org/10.3390/coatings12121852
 
4. Filatov, Y.D. Polishing of Precision Surfaces of Optoelectronic Device Elements Made of Glass, Sitall, and Optical and Semiconductor Crystals: A Review. J. Superhard Mater. 42, 30–48 (2020). https://doi.org/10.3103/S1063457620010037
 
5. Filatov, Y.D., Sidorko, V.I., Kovalev, S.V. et al. Effect of the Rheological Properties of a Dispersed System on the Polishing Indicators of Optical Glass and Glass Ceramics. J. Superhard Mater. 43, 65–73 (2021). https://doi.org/10.3103/S1063457621010032
 
6. Chasnyk, V., Chasnyk, D., Fesenko, I. et al. Dielectric characteristics of pressureless sintered AlN-based composites in the 3–37 GHz frequency range. J Mater Sci: Mater Electron 32, 2524–2534 (2021). https://doi.org/10.1007/s10854-020-05019-6
 
7. Pashchenko E. О. ., Riabchenko , S. V. ., Bychyhin , V. M. ., Kukharenko, S. A. ., Savchenko , D. O. ., Kaidash, O. M. ., & Smokvyna, V. . V. . (2022). Innovative Method of Fixing Diamond Grains for Improving the Production of Diamond-Abrasive Tools. Science and Innovation18(1), 56–65. https://doi.org/10.15407/scine18.01.056
 
8. Chasnyk, V., Kaidash, O., Vovk, L. et al. Influence of the Silicon Carbide Particle Size on Dielectric Characteristics, Thermal Conductivity, and Microwave Absorption of Pressureless-Sintered AlN–(20–50)% SiC Composites. Powder Metall Met Ceram 61, 50–59 (2022). https://doi.org/10.1007/s11106-022-00294-w

 

На головну

Продукція відділу №6
Співробітники відділу №6
Архів публікацій відділу №6

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: secretar@ism.kiev.ua