Головна
Ювілеї
Про Нас
Новини
Історія
Наука
Захист дисертацій
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
Міжвідомча рада
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БАКУЛЯ НАН УКРАЇНИ ЗА 2017 РІК
Інформація по закупівлях на 2016 рік
e-mail
Пошукова система по науковим документам ІНМ
"СВЕРХТВЁРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Бібліотека
XXII Міжнародна конференція
X конференція молодих вчених та спеціалістів
Обладнання центру
Положення
Контакти
Порядок оформлення заявок

Інформація про журнал

“СВЕРХТВЕРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ”   - науково-теоретичний журнал                         

                                                           

Засновники: Національна академія наук України; Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. Заснований в липні 1979 р. Свідоцтво про державну реєстрацію - КВ №190 від 09.11.1993. Тираж 200 прим. Періодичність - 6 випусків на рік. Мови: російська, українська, англійська. Формат 70´108/16.

Тематика журналу: теоретичні та експериментальні дослідження структури і властивостей моно- і полікристалів синтетичного алмазу і кубічного нітриду бору, тугоплавких сполук, високощільною кераміки і твердих сплавів, застосування їх в інструментальному виробництві.

У журналі представлені сучасні результати фундаментальних і прикладних досліджень, що стосуються виробництва, властивостей, і застосування надтвердих матеріалів. У ньому публікуються результати фундаментального дослідження фізико-хімічних процесів формування і зростання однокомпонентних, полікристалічних і дисперсних речовин, алмазних і алмазоподібних плівок; розробки методів безпосереднього і спрямованого регульованого синтезу надтвердих матеріалів і методів статичного, вибухової і епітаксіального синтезу цих матеріалів. На сторінках журналу обговорюються наступні пріоритетні розробки Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля: великі монокристали синтетичних алмазів; дрібне дроблення еліти і мікронні порошки синтетичних алмазів і ельбору; полікрісталли і композиційні надтверді матеріали на основі алмазу і ельбору; алмазні та твердосплавні різці для високоефективної обробки металів, свердління, обробки каменів, видобутку вугілля і геологічної розвідки; керамічні вироби; полірувальні пасти для високоточної оптики; сверхточная токарна обробка та полірування; технології точної механічної обробки металів, скла і кераміки. Статті охоплюють всі фундаментальні і технологічні аспекти синтезу, характеризації, вивчення властивостей цих матеріалів, методик і галузей застосування цих матеріалів.

Рубрики журналу:

  Отримання, структура і якості

  Інструмент, порошки, пасти

  Дослідження процесів обробки

  Листи до редакції

 

Журнал «Сверхтвердые материалы» видається англійською мовою  під назвою «Journal of Superhard Materials» видавництвом  Allerton Press Inc. (http://www.allertonpress.com/journals/shm.htm) в США, і представлений в режимі on-line в електронних базах наукової інформації системи Springerlink (http://www.springer.com/chemistry/physical+chemistry/journal/11961).

  

Реферування журналу «Сверхтвердые материалы»: реферативні бази наукової інформації Українського реферативного журналу «Джерело», Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського «Україніка наукова» (http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/STM/index.html), Всеросійського інституту наукової і технічної інформації РАН (ВІНІТІ).

Реферування журналу «Journal of Superhard Materials»: електронні бази даних компанії Thomson Reuters (Science Citation Index Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition@, Material Science Citation Index@) и базы научной информации Academic OneFile, ChemWeb, Expanded Academic, Google Scholar, INSPEC, OCLC, SCOPUS, Summon by Serial Solutions.

 


Адреса редакції: вул. Автозаводська, 2, Київ, Україна, 04074

Тел./факс: +380-44-430-34-41; +380-44-468-86-32

На головну

Выпуск № 3, год 2019
Рекомендації для авторів журналу «Сверхтвердые материалы»
Сверхтвердые материалы
Історія журналу "Сверхтвердые материалы"
Склад редакційної колегії
Редакція журналу “Сверхтвердые материалы”
Архів журналу СТМ
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Передплата
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЖУРНАЛ «СВЕРХТВЕРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ» У СВІТОВОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua