Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"
Аспірантура
Захист дисертацій
Вчена рада
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація про держ. закупівлі
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
Конференції
Виставки
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

Інформація про журнал

“НАДТВЕРДІ МАТЕРІАЛИ”   - науково-теоретичний журнал                         

                                                           

Засновники: Національна академія наук України; Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. Заснований в липні 1979 р. Свідоцтво про державну реєстрацію - КВ № 23492-13332 від 22.06.2018. Тираж 100 прим. Періодичність - 6 номерів на рік. Мови: українська, англійська. Формат 70´108/16.

Тематика журналу: теоретичні та експериментальні дослідження структури і властивостей моно- і полікристалів синтетичного алмазу і кубічного нітриду бору, тугоплавких сполук, високощільною кераміки і твердих сплавів, застосування їх в інструментальному виробництві.

У журналі представлені сучасні результати фундаментальних і прикладних досліджень, що стосуються виробництва, властивостей і застосування надтвердих матеріалів. У ньому публікуються результати фундаментальних досліджень фізико-хімічних процесів формування і росту однокомпонентних, полікристалічних і дисперсних речовин, алмазних і алмазоподібних плівок; розробки методів безпосереднього і спрямованого регульованого синтезу надтвердих матеріалів і методів статичного, вибухового і епітаксіального синтезу цих матеріалів. На сторінках журналу обговорюються наступні пріоритетні розробки Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля: великі монокристали синтетичних алмазів; дрібне дроблення еліти і мікронні порошки синтетичних алмазів і ельбору; полікристали і композиційні надтверді матеріали на основі алмазу і ельбору; алмазні та твердосплавні різці для високоефективної обробки металів, свердління, обробки каменю, видобутку вугілля і геологічної розвідки; керамічні вироби; полірувальні пасти для високоточної оптики; надточна токарна обробка та полірування; технології точної механічної обробки металів, скла і кераміки. Статті охоплюють всі фундаментальні і технологічні аспекти синтезу, характеризації, вивчення властивостей, методик і галузей застосування цих матеріалів.

Рубрики журналу:

  Отримання, структура і властивості

  Інструмент, порошки, пасти

  Дослідження процесів обробки

  Листи до редакції

Електронна версія журналу "Надтверді матеріали".

Журнал «Надтверді матеріали» видається англійською мовою  під назвою «Journal of Superhard Materials» видавництвом  Allerton Press Inc. (http://www.allertonpress.com/journals/shm.htm) в США, і представлений в режимі on-line в електронних базах наукової інформації системи Springerlink (http://www.springer.com/chemistry/physical+chemistry/journal/11961).

  

Реферування журналу «Надтверді матеріали»: реферативні бази наукової інформації Українського реферативного журналу «Джерело», Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського «Україніка наукова» (http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/STM/index.html), Всеросійського інституту наукової і технічної інформації РАН (ВІНІТІ).

Реферування журналу «Journal of Superhard Materials»: електронні бази даних компанії Thomson Reuters (Science Citation Index Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition@, Material Science Citation Index@) и базы научной информации Academic OneFile, ChemWeb, Expanded Academic, Google Scholar, INSPEC, OCLC, SCOPUS, Summon by Serial Solutions.



Адреса редакції: вул. Автозаводська, 2, Київ, Україна, 04074

Тел./факс: +380-44-430-34-41; +380-44-468-86-32

На головну

Випуск № 3, рік 2024
Надтверді матеріали
Склад редакційної колегії
Архів журналу НТМ
Положення про етику наукових публікацій
Редакція журналу “Надтверді матеріали
Передплата
Історія журналу
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЖУРНАЛ «НАДТВЕРДІ МАТЕРІАЛИ» У СВІТОВОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
Рекомендації для авторів журналу «Надтверді матеріали»
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: secretar@ism.kiev.ua