"Інститут надтвердих матеріалів" НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БАКУЛЯ НАН УКРАЇНИ ЗА 2017 РІК
Головна
Ювілеї
Про Нас
Новини
Історія
Наука
Захист дисертацій
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
Міжвідомча рада
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БАКУЛЯ НАН УКРАЇНИ ЗА 2017 РІК
Інформація по закупівлях на 2016 рік
e-mail
Пошукова система по науковим документам ІНМ
"СВЕРХТВЁРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Бібліотека
XXII Міжнародна конференція
X конференція молодих вчених та спеціалістів
Обладнання центру
Положення
Контакти
Порядок оформлення заявок

НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БАКУЛЯ НАН УКРАЇНИ ЗА 2017 РІК


  НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БАКУЛЯ НАН УКРАЇНИ ЗА 2017 РІК
 
1.        Активованим спіканням в НРНТ-умовах алмазних мікропорошків з добавкою n-шарових графенів (n <4) в кількості 0,05–0,20 мас.% отримано новий зносостійкий надтвердий алмазний композиційний матеріал з міцністю на 35% вище, ніж у полікристалів, отриманих без добавки n-шарових графенів. Високі фізико-механічні властивості нового матеріалу досягнуті завдяки трибологічним характеристикам n-шарових графенів, які вводяться в шихту, що забезпечує зменшення тертя між алмазними зернами та їх заклинювання на етапі холодного ущільнення шихти. О.М. Соколов, чл.-кор. НАН України О.О. Шульженко.
 
2.        Розроблено новий матеріал на основі твердого розчину ніобію у МАХ фазі Ti3AlC2 для паливних комірок та пантографів електротранспорту з високою стійкістю у водневому та окисному середовищі при 600 оС, низьким коефіцієнтом тертя та високою зносостійкістю і стабільністю при термоциклуванні до 1200 оС. За високотемпературною стійкістю на повітрі він майже вдвічі переважає сталі Сrofer і є вдвічі легшим за них, що дозволяє істотно зменшити вагу паливних комірок. Чл.-кор. НАН України Т.О. Пріхна, В.Б. Свердун.
 
3.        Вперше розроблено мікромеханічну модель композиційних алмазовмісних матеріалів (КАМ) з недосконалою міжфазною границею для прогнозування впливу її фізико-механічних властивостей, а саме контактної теплопровідності, контактної пружності, міцності на розтяг та питомої роботи адгезії на фізико-механічні та експлуатаційні характеристики алмазовмісних композитів. Чисельний аналіз моделі забезпечує, крім іншого, оцінку контактних напружень і зусилля вириву алмазного зерна з робочої поверхні алмазомісткого композиту з урахуванням адгезійного зв`язку алмаз-матриця. Дослідно підтверджено прогнозований розробленою моделлю взаємозв`язок між теплопровідністю, коефіцієнтом термічного розширення та зносостійкістю КАМ на нікелевій зв`язці з алмазами, які мають покриття з хрому, гідриду титану та карбіду титану. В.І. Кущ.

4.        Вивчено закономірності росту монокристалів алмазу шляхом розчин-розплавної кристалізації в системах Fe–Mg–Al–C, Fe–Mg–C, Mg–C при тисках до 8 ГПа та температурах до 2000 ºС; визначено граничні значення тиску і температур у ростових об`ємах для вирощування структурно досконалих кристалів і зроблено узагальнення відносно змінення швидкості росту кристалів в цих системах. Спостерігається істотне збільшення швидкостей росту у вказаному ряді систем, яке є результатом підвищення температури кристалізації на 300 – 600 оС у порівнянні зі сплавами-розчинниками на основі перехідних металів, що призводить до зростання швидкостей поверхневої дифузії і переміщення ступенів росту на гранях кристалу. Т.В. Коваленко, С.М. Гордєєв, В.В. Лисаковський, О.О. Заневський, чл.-кор. НАН України С.О. Івахненко.
 
5.        З використанням дифракції відбитих електронів показано, що зразки германію для нанесення функціональних а:СН покриттів відносяться до 4-ох груп. 1.Полікристалічні пластини, що мають великокутові границі (до 60°), на яких виявлено суттєві деформації, які викликають значні напруження. На даних поверхнях нанесене покриття нестабільне, деградує протягом кількох днів.2. Аналогічні пластини без суттєвих деформацій, на яких покриття стабільне протягом тривалого часу. 3.Полікристалічні пластини з малокутовими границями (менше 2°). Покриття стабільне з покращеними механічними характеристиками, мікротвердість зростає. 4. Монокристалічні зразки. Покриття стабільне, мікротвердість зростає з 11 ГПа (підкладка) до 16 ГПа (покриття). Встановлено, що коефіцієнт пропускання для пластин 2-ї – 4-ї груп в інтерференційному максимумі досягає 95% в діапазоні 3-5 мкм та 83% в діапазоні 8-12 мкм. О.О. Бочечка, В.М. Ткач, В.Ю. Горохов, С.П. Старик, В.В. Гаращенко, С.М. Дуб, М.О. Цисар.
 
6.        Розроблено модель процесу різання інструментом з PCBN з самоадаптивним покриттям, що враховує вплив зміни трибологічних параметрів контактної взаємодії інструменту з оброблюваним матеріалом внаслідок утворення в зоні різання вторинних структур у вигляді поліоксидних склоподібних плівок товщиною 20–50 нм, що виконують роль твердого змащення. Аналіз результатів моделювання та їх експериментальна перевірка показують, що максимальною ефективністю за критерієм зниження термосилового навантаження на ріжучий інструмент будуть характеризуватися покриття, фазова трансформація в яких з утворенням поліоксидних плівок буде відбуватися при температурах 600–700 °С. А.С. Манохін, С.А. Клименко
 
 
 
Директор інституту,
чл.-кор. НАН України,
д.х.н., проф.                                                                                    В.З. Туркевич

На головнуІнститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua