Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"
Аспірантура
Захист дисертацій
Вчена рада
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація про держ. закупівлі
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
Конференції
Виставки
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

Відділ № 11. Фізико-механічних досліджень і нанотестування матеріалів

Лєщук Олександр Олександрович

Лєщук Олександр Олександрович


Завідувач відділу

доктор технічних наук, старший науковий співробітник 

тел. +380 44 3791102

e-mail: leshchuk@ism.kiev.ua

Основний напрям досліджень - комп’ютерне моделювання фізико-механічних процесів у матеріалознавстві надтвердих та керамічних матеріалів, матеріалознавство.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602443262

https://orcid.org/0009-0006-2008-1399

 

 

Науковий напрямок

Фізико-механічні дослідження матеріалів, їх неруйнівний контроль, нанотестування з урахуванням структурних особливостей і надвисокого тиску. Комп’ютерне моделювання силових і теплових полів, оптимізація багатоелементних апаратів високого тиску, вдосконалення технологій отримання матеріалів і виробів, комп`ютерні розрахунки з механіки матеріалів і виробів. Проведення експертних і діагностичних випробувань на сучасному устаткуванні, що відповідає вимогам метрологічного забезпечення і нормативної документації за замовленнями.

Завдання відділу

1. Комп`ютерне моделювання фізико-механічних процесів отримання і обробки функціональних надтвердих і керамічних матеріалів та виробів на їх основі:

 • розробка методів комп`ютерного проектування реакційних осередків АВТ
 • міцність конструкційних елементів АВТ (у тому числі розробка систем проектування АВТ)
 • розробка методів моделювання фазових перетворень в матеріалах
 • моделювання процесів лазерного формування виробів і структури їх матеріалу

2. Дослідження фізико-механічних характеристик твердих сплавів, надтвердих і керамічних матеріалів:

 • отримання експертних оцінок фізико-механічних властивостей
 • дослідження зв`язку фізико-механічних характеристик матеріалів з їх розмірами, структурою, складом
 • визначення областей ефективного використання матеріалів

3. Розвиток методів дослідження механічних властивостей матеріалів шляхом наноіндентування.

4. Дослідження матеріалів в апаратах високого тиску з алмазними ковадлами:

 • дослідження впливу тисків до 20 ГПа на структуру і фазові перетворення в матеріалах
 • дослідження впливу зсувних деформацій на структуру і фазові перетворення в матеріалах

5. Розвиток методів скануючої зондової мікроскопії:

 • розвиток теоретичних основ скануючої тунельної мікроскопії, атомно-силової мікроскопії і інших методів скануючої зондової мікроскопії
 • розробка методик, приладів і програмного забезпечення для застосування скануючої зондової мікроскопії з алмазним вістрям
 • дослідження структурних і механічних властивостей тонких плівок, наноструктурних матеріалів і композитів
 • розробка нанотехнологій з використанням скануючої зондової мікроскопії з алмазним вістрям

Лабораторно-дослідницька і технологічна база відділу                  

Виконані проєкти

2015 –2017 рр.
№ДР 0114006499 «Дослідження закономірностей та аналітичне узагальнення умов пружно-пластичного переходу із визначенням граничної твердості і границі плинності на нанорівні поширених та нових твердих і надтвердих оксидів, карбідів та боридів методами наноіндентування та скануючої тунельної мікроскопії». Замовлення НАН України.
2016 –2018 рр.
№ДР 0115U006577 «Закономірності кристалізації та кінетики росту монокристалів алмазу масою до 10 карат». Замовлення НАН України.
2017 –2021 рр.
№ДР 0114U0070047 «Створення багатолезового інструмента, оснащеного ПНТМ, для якісної обробки виробів з важкооброблюваних матеріалів високої твердості та полімерних композитів». Замовлення НАН України.
2018 –2020 рр.
№ДР 0118U00329 «Дослідження електрофізичних та люмінесцентних властивостей алмазних пластин з контактними покриттями на основі монокристалів типу ІІа та ІIb, призначених для новітніх квантових та атомних технологій». Замовлення НАН України.
2018 –2020 рр.
№ДР 0119U100566 «Побудова діаграми стану системи Fe–Ga–N при тиску 6 ГПа та кристалізація в цій системі нітриду ґалію». Замовлення НАН України.
2021 –2023 рр.
0121U100539 «Розроблення методики комп´ютерного моделювання напружено-деформованого та граничного станів конструктивних елементів шестипуансонного АВТ та визначення оптимальних умов генерування тиску в ньому». Замовлення НАН України.
2021 –2023 рр.
№ДР 0121U100620. «Закономірності анізотропії електрофізичних та люмінесцентних властивостей HPHT монокристалів алмазу масою 5-15 ct». Замовлення НАН України.
 
Останні публікації
1.  V.I. Ivashchenko, S.N. Dub, P.L. Scrynskyy, A.O. Kozak, Leonid Gorb, Frances Hill, Jerzy Leszczynski. Characterization of Al-Mg-B-C films based on experimental and first-principles investigations //Surface and Coatings Technology, Volume 309, 2017, Pages 164-171. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2016.07.044
 
2. Dub, S.; Lytvyn, P.; Strelchuk, V.; Nikolenko, A.; Stubrov, Y.; Petrusha, I.; Taniguchi, T.; Ivakhnenko, S. Vickers Hardness of Diamond and cBN Single Crystals: AFM Approach. Crystals 20177, 369. https://doi.org/10.3390/cryst7120369
 
3. Panasyuk, T.S., Lyeshchuk, O.O., Lusakovs´kyi, V.V. et al. Modeling of temperature fields in the growth volume of the high-pressure cell of the six-punch high pressure apparatus in growing of diamond crystals by T-gradient method. J. Superhard Mater. 39, 390–396 (2017). https://doi.org/10.3103/S1063457617060028
 
4. Andrew Hrechuk, Volodymyr Bushlya, Jan-Eric Stahl. Hole-quality evaluation in drilling fiber-reinforced composites //Composite Structures, Volume 204, 2018, Pages 378-387. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2018.07.105.
 
5. Andrew Hrechuk, Volodymyr Bushlya, Rachid M´Saoubi, Jan-Eric Stðhl. Experimental investigations into tool wear of drilling CFRP //Procedia Manufacturing, Volume 25, 2018, Pages 294-301. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.06.086.
 
6. O.V. Sobol, S.N. Dub, A.D. Pogrebnjak, R.P. Mygushchenko, A.A. Postelnyk, A.V. Zvyagolsky, G.N. Tolmachova. The effect of low titanium content on the phase composition, structure, and mechanical properties of magnetron sputtered WB2-TiB2 films //Thin Solid Films, Volume 662, 2018, рр. 137-144. https://doi.org/10.1016/j.tsf.2018.07.042.
 
7. T.A. Prikhna, P.P. Barvitskyi, A.V. Maznaya, V.B. Muratov, L.N. Devin, A.V. Neshpor, V. Domnich, R. Haber, M.V. Karpets, E.V. Samus, S.N. Dub, V.E. Moshchil. Lightweight ceramics based on aluminum dodecaboride, boron carbide and self-bonded silicon carbide //Ceramics International, Volume 45, Issue 7, Part B, 2019, Pages 9580-9588. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.10.065.
 
8. V. Grushko, O. Beliuskina, A. Mamalis, V. Lysakovskiy, E. Mitskevich, A. Kiriev, E. Petrosyan, R. Chaplynskyi, O. Bezshyyko, O. Lysenko. Energy conversion efficiency in betavoltaic cells based on the diamond Schottky diode with a thin drift layer //Applied Radiation and Isotopes, Volume 157, 2020, 109017. https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2019.109017.
 
9. Psiarnetska, T., Kirkova, O., Leshchuk, O. et al. Development of Ceramic Items Injection Moulding Technology Using Computer Modeling. Powder Metall Met Ceram 60, 150–163 (2021). https://doi.org/10.1007/s11106-021-00223-3
 
10. Vladimir Grushko, Iuliia Yamnenko, Sergei Ivakhnenko, Athanasios Mamalis, Valentyn Lysakovskiy, Tetiana Kovalenko, Nikolai Lukianov, Eugene Mitskevich, Oleg Lysenko. Preparation and characterization of conductive diamond for a scanning tunneling microscope tip //Diamond and Related Materials, Volume 130, 2022, 109473. https://doi.org/10.1016/j.diamond.2022.109473.

На головну

Співробітники відділу №11
Науково-освітній центр (ІНМ-КПІ)
Науково-дослідницька група 11/1
Публікації співробітників відділу №11

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: secretar@ism.kiev.ua