Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"
Аспірантура
Захист дисертацій
Вчена рада
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація про держ. закупівлі
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
Конференції
Виставки
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

КЛИМЕНКО Сергій Анатолійович

КЛИМЕНКО Сергей Анатольевич

Вчений в галузі матеріалознавства інструментальних матеріалів, процесів механічної обробки металів, зносу різального інструменту, технології машинобудування, технологічного забезпечення якості та експлуатаційних властивостей деталей машин. Виконав комплекс наукових досліджень з механічної та фізико-хімічної контактної взаємодії інструменту з оброблюваним матеріалом. Розробив з отриманням авторських свідоцтв і патентів комплекс експериментальних методів для вивчення властивостей матеріалів і параметрів процесу контактної взаємодії в зоні різання. Має особистий творчий внесок в розробку теорії різання інструментами з надтвердих матеріалів, основ механічної обробки з використанням положень фрактального формалізму щодо властивостей контактуючих матеріалів, закономірностей процесу різання і формування стану поверхневого шару виробів. Встановив і обгрунтував шляхи підвищення ефективності процесу обробки високотвердих металів і сплавів ріжучим інструментом, оснащеним надтвердими матеріалами. Розробив наукові основи процесів високоефективної лезової обробки матеріалів з гетерогенною структурою, зокрема наплавлених і напилених. Створив ряд нових конструкцій металорізальних інструментів і методів обробки.


Місце роботи, адреса, телефон, факс, e-mail
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
04074, г. Київ, вул. Автозаводська, 2
тел. +38044-468-86-23; тел./факс +38044-430-85-00; +38044-468-86-32
atmu@meta.ua, atmu@ism.kiev.ua, atmu511@gmail.com,
 

Наукові ступені і звання
- Кандидат технічних наук (січень 1987 р.), доктор технічних наук (червень 1999 р.), старший науковий співробітник (1993 р.), доцент (2003 р.), професор (лютий 2006 р.)
- Академік Академії технологічних наук України (2003 р.)

-Член-кореспондент Національної Академії Наук України (2021р.)

Біографічні дані

– 1978 р. Закінчив з відзнакою Брянський інститут транспортного машинобудування. Інженер-механік за фахом "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти"

– З 1978 р. по теперішній час. Інженер-стажер, інженер, молодший науковий, науковий, старший науковий співробітник, докторант ІНМ НАН України, завідувач відділом, заступник директора з наукової роботи ІНМ НАН України (з 2006 р).

– З 1999 г. по теперішній час професор кафедри прикладної механіки і компютерно-інтегрованих технологій Державного університету «Житомирська політехніка».

– З 2003 р. по 2004 р. – професор кафедри конструювання технічних систем НТУ України «КПІ».

–З 2006 р. по 2010 р. – професор кафедри металорізальних верстатів та інструментів Донбаської державної машинобудівної академії.

– З 1993 р. по теперішній час. Генеральний директор Всеукраїнської громадської організації Асоціація технологів-машинобудівників України.

– З 1996 р. по теперішній час. Уч. секретар секції «Високотехнологічні галузі виробництва» Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

– Член редакційних рад науково-технічних журналів «Технічна інженерія», «Проблеми тертя та зношування», «Журнал інженерних наук», «Надтверді матеріали» (Украина), «Упрочняющие технологии и покрытия», «Наукоемкие технологии в машиностроении», «Вестник Брянского государственного технического университета», (Россия), «FME Transactions» (Сербия), «Неразрушающий контроль» (Білорусь).

– Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008), Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій (2019), Премії Національної академії наук України, Національної академії наук Білорусі та Академії наук Молдови (2008), Премії Української академії наук (2009).

 Публікації 
Автор понад 1200 друкованих праць, в тому числі 38 книг, 8 брошур, 58 авторських свідоцтв і патентів СРСР, України, Росії, Білорусії, Сербії..

Основні наукові праці:

  Лезвийный инструмент из сверхтвердых материалов: Справ. / Под ред. Н.В. Новикова.– К.: Техніка, 1988. – 118 с.

  Рыжов Э.В. , Клименко С.А., Гуцаленко О.Г. Технологическое обеспечение качества деталей с покрытиями. – К.: Наук. думка, 1994. – 181 с.

  Advanced Ceramics Tool for Machining Application-2 / Edit by I.M. Low and X.S. Li. – Switzerland: Trans Tech Publications, 1996.– 320 р.

  Точение износостойких защитных покрытий / С.А. Клименко, Ю.А. Муковоз, Л.Г. Полонский, П.П. Мельничук. – К.: Технiка, 1997. – 144 с.

  Интеллектуальное производство: со­стояние и перспективы развития / Под ред. М.Л. Хейфеца, Б.П. Чемисова. – Новополоцк: ПГУ, 2002. – 268 с.

  Инструмент из сверхтвердых материалов: Уч. пособие / Под общей ред. Н.В. Новикова. – К.: ИСМ НАН Украины, 2002. ­– 524 с.

  Северилов В.С. , Полонський Л.Г., Клименко С.А. Теоретичні основи технології механічної обробки: Навч. посібн. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 272 с.

  Технологические основы управления качеством машин / А.В. Васильев, А.М. Дальский, С.А. Клименко и др. – М.: Машиностроение, 2003. – 256 с.

  Инструменты из сверхтвердых ма­териалов / Под ред. Н.В. Новикова. – М: Машиностроение, 2005. – 555 с.

  Технологічнi основи забезпечення якості деталй машин / О.С. Васил`ев, А.М. Дальський, С.А. Клименко та ін. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 219 с.

  Сверхтвердые материалы. По­лу­че­ние и применение: В 6-и т. / Под общей ред. Н.В. Новикова. – Т.5: Об­ра­ботка материалов лезвийным ин­струментом / Под ред. С.А. Кли­менко. – К.: ИСМ им. В.Н. Бакуля, ИПЦ «АЛКОН» НАНУ, 2006. – 316 с.

  Вакуумно-плазменные технологии в ремонтном производстве / В.А. Лойко, В.С. Ивашко, С.А. Клименко и др. – Мн.: БГАТУ, 2007. – 192 с.

  Обробка деталей при відновленні та зміцненні: Навч. посібник / Ю.О. Харламов, С.А. Клименко, М.А. Будаг`янц, Л.Г. Полонський. – Луганськ: ВУНУ ім. В. Даля, 2007. – 500 с.

  Клименко С.А. , Полонський Л.Г., Харламов Ю.О. Технологія ремонту та відновлення (Лезова обробка в ремонтному виробництві): Навч. посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 172 с.

  Основы технологии механической обработки в машиностроении: Уч. пособие / Под общ. ред. В.К. Шелега и М.Л. Хейфеца. – Новополоцк: ПГУ, 2008. – 244 с.

  Клименко С.А. , Мельнійчук Ю.О., Встовський Г.В. Фрактальна параметризація структури матеріалів, їх оброблюваність різанням та зносостійкість різального інструменту. – К.: ІНМ ім. В. М. Бакуля, 2009. – 170 с.

  Технологические и эксплуатационные методы обеспечения качества машин / Под общ. ред. П.А. Витязя. – Мн.: Беларус. навука, 2010. – 110 с.

  Обработка резанием деталей с покрытиями / С.А. Клименко, В.В. Коломиец, М.Л. Хейфец и др. Под ред. С.А. Клименко. – К.: ИСМ НАН Украины, 2011. – 353 с.

  Алмаз Украины: Пятидесятилетие работы Института сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины (1961-2011 гг.) / Под общ. ред. Н.В. Новикова. – К.: Азимут-Украина, 2011. – 448 с.

  Трибология: Международная энциклопедия. В 12 т. / Под общ. ред. К.Н. Войнова. – Т. IV. Физика-химия процессов трибоизнашивания. – Санкт-Петербург: СПУПС, 2012. – 405 с.

  Наукоемкие технологии в машино­строении / Под ред А.Г. Суслова. – М.: Машиностроение, 2012. – 528 с.

  Теоретические основы проектирования технологических комплексов / Под общ. ред. А.М. Русецкого. – Мн.: Беларус. навука, 2012. – 239 с.

  Трибология: Международная энциклопедия. В 12 т. / Под общ. ред. К.Н. Войнова. – T.V. Масла, смазки, присадки для подвижных трибосопряжений, герметизация и уплотнения. – Санкт-Петербург: СПУПС, 2013. – 378 c.

  Обработка и упрочненение поверхностей при изготовлении и восстановлении деталей / В.И. Бородавко, В.С. Ивашко, С.А. Клименко, М.Л. Хейфец. Под ред. М.Л. Хейфеца, С.А. Клименко – Мн.: Беларус. навука, 2013. – 464 с.

  Конструирование и оснащение технологических комплексов / Под общ. ред. А.М. Русецкий. – Мн.: Беларус. навука, 2014. – 316 с.

  Технологія ремонту та відновлення (Фінішна алмазно-абразивна обробка еластичними інструментами у ремонтному виробництві) / С.А. Клименко, В.В. Бурикін, Л.Г. Полонський, В.Г. Сніцар. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 122 с

  Инструменты из сверхтвердых ма­териалов / Под ред. Н.В. Новикова, С.А. Клименко. – М: Машиностроение, 2014. – 608 с.

  Антонюк В.С., Клименко С.Ан., Клименко С.А. Tеплові явища при обробці різанням: Навч. посібник. – К.: НТУ Украъни «КПІ», 2014. – 156 с.

  Твердые сплавы в процессах механической обработки / Под ред. Н.В. Новикова, С.А. Клименко. – К: ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины, 2015. – 368 с.

  Науково-технологічному алмазному концерну (АЛКОН) – 20 років / Гол. ред. М.В. Новіков. – К.: НТАК АЛКОН; ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України, 2016. – 216 с.

  Трибология: Международная энциклопедия. В 12 т. / Под общ. ред. К.Н. Войнова. – T.XII. Особенности работы трибосопряжений в специфических условиях. – Санкт-Петербург: Нестор-История, 2017. – 164 c.

  Ляшенко Б.А. , Новиков М.В., Клименко С.А. Дискретное модифицирование поверхностного слоя деталей машин и инструментов. – К.: ИСМ им. В. Н. Бакуля, 2017. – 264 c.

  Финишная обработка поверхностей при производстве деталей / С.А. Клименко, М.Ю. Копейкина, В.С. Майборода и др.; под ред. С.А. Чижика, М.Л. Хейфеца. – Мн.: Беларус. навука, 2017. – 376 с.

  Высокопроизводительная чистовая лезвийная обработка деталей из сталей высокой твердости / С.А. Клименко, А.С. Манохин, М.Ю. Копейкина, С.Ан. Клименко, Ю.А. Мельнийчук, А.А. Чумак; под ред. С.А. Клименко. – К.: ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины, 2018. – 304 c.

  Обеспечение качества изделий в технологических комплексах / С.А. Чижик, П.А. Витязь, М.Л. Хейфец, В.И. Бородавко, Г.Б. Премент, С.А. Клименко, А.А. Батаев, В.Ю. Блюменштейн, А.С. Васильев, А.Г. Колмаков, А.А. Кречетов, А.В. Панин, Ю.В. Чугуй; под ред. М.Л. Хейфеца. – Мн.: Беларус. навука, 2019. – 248 с.

  Сhapter 10.Cutting Superhard Materials by Jet Methods (on Functional Approach) / А. Salenko, V. Shchetynin, G. Gabuzian, E. Lashko, Mohamed R.F. Budar, S. Klimenko, A. Potapov // Recent Advances in Engineering Materials and Metallurgy. – London : IntechOpen, 2020. – P. 169–189.

  Modern manufacturing process and systems; collective monograph / Ed. P. Dašić. – Vol.1: Fundamentals. – Moscow (Russia)-Belgrade-Vrnjačka Banja (Serbia): SaTCIP Publisher Ltd., 2020. – 300 p. (Klymenko S., Kopeikina М. Ch. 7. Improvement of technologies for edge cutting machining with tools equipped with superhard structured composites. – P. 139–160)

  Формирование газотермических покрытий при производстве деталей / С.А. Клименко, Л.Г. Полонский, М.Ю. Харламов, Ю.А. Харламов, П.А. Витязь, В.С. Ивашко, М.Л. Хейфец, С.А. Чижик; под ред. Ю.А. Харламова, М.Л. Хейфеца. – Мн.: Беларус. навука, 2020. – 416 с.

   

   

 

На головну

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: secretar@ism.kiev.ua