Головна
Ювілеї
Про Нас
Новини
Історія
Наука
Захист дисертацій
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
Міжвідомча рада
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БАКУЛЯ НАН УКРАЇНИ ЗА 2017 РІК
Інформація по закупівлях на 2016 рік
e-mail
Пошукова система по науковим документам ІНМ
"СВЕРХТВЁРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Бібліотека
XXII Міжнародна конференція
X конференція молодих вчених та спеціалістів
Обладнання центру
Положення
Контакти
Порядок оформлення заявок

КЛИМЕНКО Сергей Анатольевич

КЛИМЕНКО Сергей Анатольевич

Вчений в галузі процесів механічної обробки металів, матеріалознавства інструментальних матеріалів, зносу ріжучого інструменту, технології машинобудування, технологічного забезпечення якості та експлуатаційних властивостей деталей машин. Виконав комплекс наукових досліджень з механічної та фізико-хімічної контактної взаємодії інструменту з оброблюваним матеріалом. Розробив з отриманням авторських свідоцтв і патентів комплекс експериментальних методів для вивчення властивостей матеріалів і параметрів процесу контактної взаємодії в зоні різання. Має особистий творчий внесок в розробку основ теорії різання з використанням положень фрактального формалізму щодо властивостей контактуючих матеріалів, закономірностей процесу різання і формування стану поверхневого шару виробів. Встановив і обгрунтував шляхи підвищення ефективності процесу обробки високотвердих металів і сплавів ріжучим інструментом, оснащеним надтвердими матеріалами. Розробив наукові основи процесів високоефективної лезової обробки матеріалів з гетерогенною структурою, зокрема наплавлених і напилених. Створив ряд нових конструкцій металорізальних інструментів і методів обробки.


Місце роботи, адреса, телефон, факс, e-mail
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
04074, г. Київ, вул. Автозаводська, 2
тел. +38044-468-86-23; тел./факс +38044-430-85-00; +38044-468-86-32
atmu@ism.kiev.ua, klm@ism.kiev.ua, atmu@meta.ua
 

Наукові ступені і звання
- Кандидат технічних наук (січень 1987 р.), доктор технічних наук (червень 1999 р.), старший науковий співробітник (1993 р.), доцент (2003 р.), професор (лютий 2006 р.)
- Академік Академії технологічних наук України (2003 р.)

Біографічні дані

1978 р. Закінчив з відзнакою Брянський інститут транспортного машинобудування. Інженер-механік за фахом "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти"

1978-2008 рр. Інженер-стажер, інженер, молодший науковий, науковий, старший науковий співробітник, завідувач відділом, заступник директора з наукової роботи ІНМ НАН України (з 2006 р).

1995-1998 г.г. Докторант ІНМ НАН України
– З 1999 г. по теперішній час професор кафедри технології машинобудування і конструювання технічних систем Житомирського державного технологічного університету. З 2003 р. по 2004 р. – професор кафедри конструювання технічних систем НТУ України «КПІ». З 2006 р. по 2010 р. – професор кафедри металорізальних верстатів та інструментів Донбаської державної машинобудівної академії.
– Генеральний директор Всеукраїнської громадської організації Асоціація технологів-машинобудівників України.

– Член редакційних рад науково-технічних журналів "Інструментальний світ", "Вісник Житомирського державного технологічного університету", "Проблеми тертя та зношування", «Журнал інженерних наук» (Украина), "Трение и смазка в машинах и механизмах", "Упрочняющие технологии и покрытия", "Наукоемкие технологии в машиностроении", "Вестник Брянского государственного технического университета", "Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии" (Россия), "FME Transactions" (Сербия).

– Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008), Премії Національної академії наук України, Національної академії наук Білорусі та Академії наук Молдови (2008), Премії Української академії наук (2009).

 Публікації 
Автор понад 860 друкованих праць, в тому числі 28 книг, 8 брошур, 49 авторських свідоцтв і патентів СРСР, України, Росії, Білорусії, Сербії.

Основні наукові праці:

 • Лезвийный инструмент из сверхтвердых материалов: Справ. / Под ред Н.В. Новикова.– Киев: Техніка, 1988.– 118 с.
 • Рыжов Э.В., Клименко С.А., Гуцаленко О.Г. Технологическое обеспечение качества деталей с покрытиями. – Киев: Наук.думка, 1994.– 181 с.
 • Advanced Ceramics Tool for Machining Application-2 / Edit by I.M. Low and X.S. Li.– Chapter 1. Cutting Tools of Superhard Materials / S.A.Klimenko, Yu.A.Mukovoz, L.G.Polonsky. – Switzerland: Trans Tech Publications, 1996.– Р. 1–66.
 • Точение износостойких защитных покрытий / Клименко С.А., Муковоз Ю.А., Полонский Л.Г., Мельничук П.П. – Киев: Технiка, 1997.– 144 с.
 • Интеллектуальное производство: состояние и перспективы развития / Под ред. М.Л. Хейфеца, Б.П. Чемисова. – Новополоцк: ПГУ, 2002.– 268 с.
 • Инструмент из сверхтвердых материалов: Уч. пособие / Под общей ред. Н.В. Новикова. – Киев: ИСМ НАН Украины, 2002.­– 524 с.
 • Северилов В.С., Полонський Л.Г., Клименко С.А.Теоретичні основи технології механічної обробки: Навч. посібн. – Житомир: ЖІТІ, 2002.– 272 с.
 • Технологические основы управления качеством машин / А.В. Васильев, А.М. Дальский, С.А. Клименко и др. – М.: Машиностроение, 2003.– 256 с.
 • Инструменты из сверхтвердых материалов / Под ред. Н.В. Новикова. – М: Машиностроение, 2005.– 555 с.
 • Технологічнi основи забезпечення якості деталей машин / О.С. Васил`ев, А.М. Дальський, С.А. Клименко та ін. – Житомир: ЖДТУ, 2005.– 219 с.
 • Сверхтвердые материалы. Получение и применение: В 6-и т. / Под общей ред. Н.В.Новикова. Т.5: Обботка материалов лезвийным инструментом / Под ред. С.А. Клименко. Киев: ИСМ им. В.Н.Бакуля, ИПЦ «АЛКОН» НАНУ, 2006.316 с.
 • Вакуумно-плазменные технологии в ремонтном производстве / В.А. Лойко, В.С. Ивашко, С.А. Клименко и др.– Минск: БГАТУ, 2007. – 192 с.
 • Обробка деталей при відновленні та зміцненні: Навч. посібник / Ю.О. Харламов, С.А. Клименко, М.А. Будаг`янц, Л.Г. Полонський. Луганськ: ВУНУ ім. В. Даля, 2007. 500 с.
 • Клименко С.А., Полонський Л.Г., Харламов Ю.О.Технологія ремонту та відновлення (Лезова обробка в ремонтному виробництві): Навч. посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2008 .– 172 с.
 • Основы технологии механической обработки в машиностроении: Уч. пособие / Под общ. ред. В.К. Шелега и М.Л. Хейфеца. – Новополоцк: ПГУ, 2008.– 244 с.
 • Клименко С.А., Мельнійчук Ю.О., Встовський Г.В. Фрактальна параметризація структури матеріалів, їх оброблюваність різанням та зносостійкість різального інструменту. – Київ: ІНМ ім. В.М.Бакуля, 2009. 170 с.
 • Технологические и эксплуатационные методы обеспечения качества машин / Под общ. ред. П.А.Витязя. Мн.: Беларус. навука, 2010. 110 с.
 • Обработка резанием деталей с покрытиями / С.А. Клименко, В.В. Коломиец, М.Л.Хейфец и др. Под ред. С.А. Клименко К.: ИСМ НАН Украины. 353 с.
 • Трибология: Международная энциклопедия. В 12 т. / Под общ. ред. К.Н. Войнова. – Т. IV. Физика-химия процессов трибоизнашивания. – Санкт-Петербург: СПУПС, 2012. – 405 с.
 • Наукоемкие технологии в машино¬строении / Под ред А.Г. Суслова. – М.: Машиностроение, 2012. – 528 с.
 • Теоретические основы проектирования технологических комплексов / Под общ. ред. А.М. Русецкого. – Мн.: Беларус. навука, 2012. – 239 с.
 • Трибология: Международная энциклопедия. В 12 т. / Под общ. ред. К.Н. Войнова. – T.V. Масла, смазки, присадки для подвижных трибосопряжений, герметизация и уплотнения. – Санкт-Петербург: СПУПС, 2013. – 378 c.
 • Обработка и упрочненение поверхностей при изготовлении и восстановлении деталей / В.И. Бородавко, В.С. Ивашко, С.А. Клименко, М.Л. Хейфец. Под ред. М.Л. Хейфеца, С.А. Клименко – Мн.: Беларус. навука, 2013. – 464 с.
 • Конструирование и оснащение технологических комплексов / Под общ. ред. А.М. Русецкий. – Мн.: Беларус. навука, 2014. – 316 с.
 • Технологія ремонту та відновлення (Фінішна алмазно-абразивна обробка еластичними інструментами у ремонтному виробництві) / С.А. Клименко, В.В. Бурикін, Л.Г. Полонський, В.Г. Сніцар. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 122 с
 • Инструменты из сверхтвердых материалов / Под ред. Н.В. Новикова, С.А. Клименко. – М: Машиностроение, 2014. – 608 с.
 • Антонюк В.С., Клименко С.Ан., Клименко С.А. Tеплові явища при обробці різанням: Навч. посібник. – К.: НТУ Украъни «КПІ», 2014. – 156 с.
 •  

 

На головну

Лаборатория №13\2 кристалофизических исследований
Научно-технологический центр №4\2 твердосплавных изделий и инструментов
Технологічний центр спікання виробів з конструкційної кераміки
Научно-технологический центр №13\4 "Ремалмаз"
Научно-технологический центр № 18/2 – лезвийного инструмента из поликристаллических сверхтвердых материалов
Лаборатория № 18/17 – технологии прецизионной обработки неметаллических деталей электроники и оптики
Лаборатория № 18/21 – надежности и диагностики лезвийного инструмента из поликристаллических сверхтвердых материалов
Лаборатория №19 высокопродуктивных технологий механообработки иснтрументами с СТМ
Алмазна випробувальна лабораторія

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua