Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"
Аспірантура
Захист дисертацій
Вчена рада
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація про держ. закупівлі
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

МАЙСТРЕНКО Анатолій Львович


 МАЙСТРЕНКО Анатолій ЛьвовичЧл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Майстренко Анатолій Львович - відомий вчений в Україні та за її межами у галузі міцності структурно-неоднорідних матеріалів та комп’ютерного моделювання фізико-механічних властивостей надтвердих композитів із врахуванням їх структурного стану і технологічної спадковості, а також розробки нових технологічних методів спікання композиційних алмазовмісних матеріалів (КАМ) для породоруйнівних інструментів. В результаті виконаних А.Л.Майстренком досліджень вирішена велика науково-технічна проблема, яка є суттєвим вкладом у розвиток теорії міцності та крихкого руйнування композиційних матеріалів, що містять алмази, підви­щення їх міцності та експлуатаційних властивостей, і має важливе на­род­но­господарське значення. Він розробив модель руйнування синтетичних зерен алмаза із включеннями сплаву-розчинника при термічному навантаженні. Практичним наслідком цих досліджень було створення технології інтенсивного електроспікання композиційних алмазо-вмісних матеріалів під тиском, що дозволило суттєво підвищити їх зносостійкість та експлуатаційні властивості. За розробку бурових інструментів нового технічного рівня у складі творчого колективу Майстренко А.Л. отримав Державну премія України в галузі науки і техніки за 2007 рік за роботу «Створення і впровадження комплексу вітчизняних технологій, технічних засобів, бурових інструментів та новітніх матеріалів для підвищення ефективності бурових робіт, спрямованих на збільшення видобутку нафти і газу в Україні». На підставі комп’ютерного моделювання процесу динамічної взаємодії сталевого пружно-пластичного стрижня з керамічною плитою А.Л.Майстренко встановив основні механізми перетворення кінетичної енергії в пластичні деформації сталевого стрижня й поверхневу енергію при фрагментації керамічного матеріалу балістичних перешкод. Завдяки цьому обгрунтуванню було розроблено технологію спікання керамічних плит балістичного призначення та запропоновано модель процесу руйнування броньових керамічних перешкод, на основі якої створено ефективний броньовий захист легкоброньованого транспорту від дії куль великого калібру. Розроблена чисельна модель визначення розподілу аустенітно-мартенситних фазових перетворень в об’ємі сталевих виробів в результаті нестаціонарного і неоднорідного нагріву в індукційному полі та інтенсивного охолодження на повітрі або різних рідиних середовищах. Результати діяльності А.Л.Майстренка висвітлено в 295 наукових публікаціях, в тому числі 4 монографіях, 98 статтях та доповідях й 31 винаходах та патентах. Під його науковим керівництвом підготовлені 7 кандидатів технічних наук. Професор Майстренко А.Л. вів також викладацьку роботу в Національному авіаційному університеті. А.Л.Майстренко - член Вченої ради Інституту, був вченим секретарем Спеціалізованої вченої ради  в Інституті надтвердих  матеріалів ім. В.М.Бакуля НАНУ та вченим секретарем Експертної ради Вищої атестаційної комісії України з машинознавства та загального машинобудування. Він входить до складу засновників „Українського товариства з механіки руйнування матеріалів” та був обраний членом Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки. Майстренко А.Л. нагороджений відзнакою «За наукові досягнення» (2008) та Почесною грамотою Президії Національної академії наук України (1998).  
 
 
- Народився 24 травня 1946 року в м.Волгограді (РФ)
-  Закінчив механіко-математичний факультет Національного університету ім. Т.Шевченко в 1969 році;
-  Кандидатську дисертацію захистив в 1976 році;
-  Докторську дисертацію захистив в 1989 році;
-  Звання професора привласнене в 1995 році;
-  Членом - кореспондентом НАН України вибраний в 2006 році;
-  Лауреат державної премії України в галузі науки й техніки в 2007 року;
 
Працював:
1962-1964 –  технік Інституту кібернетики НАН України
1964-1969 –  студент КДУ
1969- 1971 -  молодший науковий співробітник Інституту проблем міцності України
1971 - 1973  – аспірант ІПМ НАН України
1973 - 1976 – старший інженер ІПМ НАН України
1976 - 1977 – науковий співробітник ІПМ НАН України
1977 - 1989 – старший науковий співробітник, що завідує лабораторією ІНМ НАН України
1989 – 1993- провідний науковий співробітник ІНМ НАН України
1993 - по сьогоднішній день – завідувач відділу ІНМ НАН України.
 
Учні: кандидати технічних наук – 7:
 
Девин Л.М. – 1981
Чеповецкий Г.І. – 1988
Іваненко А.А. – 1990
Середа Г.І. – 1992
Степанов І.Г. - 1994
Сидорко А.О. – 1996
Кулич В.Г. – 2009
 

Публікації: монографії, статті, доповіді, тези – 295;

 

Патенти й авторські посвідчення – 28.
 
Монографії:
 
1.Конструкционная прочность при низких температурах / Н. В. Новиков, А. П. Ульяненко, А. Л. Майстренко // К.: Наукова думка, 1979. — 237 с.
2. Исследование вязкости разрушения твердых сплавов, используемых в буровом инструменте / А. Л. Майстренко // В сб.: Трещиностойкость материалов и элементов конструкций, К.: Наук. думка, Киев, 1980
3.Сопротивление разрушению   сверхтвердых композиционных материалов / Н. В. Новиков, А. Л. Майстренко, В. Н. Кулаковский // К.: Наукова думка, 1993. — 257с.
4. Алмазные инструменты для обработки природного камня и строительных материалов // В книге «Инструменты из сверхтвердых материалов» под ред. Н.В. Новикова .— М.: Машиностроение, 2002. — Гл. 16. — С. 518— 536                                      

 Місце роботи, адреса, телефон, факс, e-mail
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2
+38044-432-95-44; факс +38044-432-95-44;
Otdel9m@ism.kiev.ua, almaystrenko@voliacable.com

Посада
Завідувач відділу „Комп’ютерного матеріалознавства надтвердих композиційних матеріалів для породоруйнівних інструментів”.

На головну

Відділ № 9: Комп`ютерного моделювання та механіки композиційних матеріалів
Лабораторія №9/2: Бурового і породоруйнуючого інструменту
Основні публікації співробітників відділу №9

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua