"Інститут надтвердих матеріалів" Положення
Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
Аспірантура
Захист дисертацій
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ КПІ ім. М.В. Новікова
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація по держ. закупівлях
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
XXIII Міжнародна конференція
XI конференція молодих вчених та спеціалістів
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

Положення про центр колективного користування науковими приладами “Аналітичний центр дослідження та нанодіагностики матеріалів”

1. Загальні положення:

1.1. Центр колективного користування науковими приладами (ЦККНП) „Аналітичний центр дослідження та нанодіагностики матеріалів” створено на базі Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України з метою найбільш раціонального використання унікального та коштовного сучасного скануючого електронного мікроскопа ZEISS EVO 50XVP виробництва фірми ZEISS, укомплектований енергодисперсійним аналізатором рентгенівських спектрів Ultim Max 100 та системою HKL CHANNEL-5 для дифракції електронів виробництва фірми OXFORD.

1.2. Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАНУ має всі можливості забезпечити умови колективного користування приладом: спеціалізоване приміщення, контрольно-вимірювальні прилади, INTERNET-мережу, фахівців та досвід проведення досліджень на подібному обладнанні.

1.3. Центр „Аналітичний центр дослідження та нанодіагностики матеріалів” бере на себе зобов`язання забезпечити якісну та безперервну роботу придбаного Приладу, його відповідне фахове обслуговування, умови ефективного його використання.

 

2. Структура, головні завдання і організація роботи Центру:

2.1. Центр є надбанням Національної академії наук України. Прилад перебуває на балансі Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України.

2.2. Центр входить до складу наукового підрозділу (відділ 13/2) Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАНУ і підпорядкований безпосередньо дирекції Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАНУ, без статусу юридичної особи. Центр має назву „Аналітичний центр дослідження та нанодіагностики матеріалів”, яка разом з Положенням про центр затверджена комісією з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання Президії НАН України (Комісія).

2.3. Головним завданням Центру є надання науковцям НАН України можливості проводити дослідження на Приладі, який обслуговується кваліфікованим персоналом, здатним підтримувати його в режимі оптимального функціювання, та отримувати консультативні послуги.

2.4. Наказом директора Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України керівником центру призначений завідувач лабораторії кристалофізичних досліджень. Наукове керівництво роботою Центру покладено на директора Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України.

2.5. Інститут не менше одного разу на рік звітує про роботу Центру перед Бюро Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України, а також, у разі необхідності, перед Комісією. В загальному річному звіті дані про роботу Центру подаються Інститутом окремим розділом в паперовому та електронному вигляді до Президії НАН України, Бюро Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства та до Комісії з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання Президії НАН України.

 

3. Порядок надання послуг:

3.1. Інформація про Центр колективного користування науковими приладами „Аналітичний центр дослідження та нанодіагностики матеріалів” (тип Приладу, основні технічні характеристики та головні напрями досліджень, які можна здійснити на Приладі, наданому для колективного користування) міститься на web-сторінках Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля (http://www.ism.kiev.ua) та Президії НАН України(http://www.nas.gov.ua).

3.2. Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на скануючому електронному мікроскопі ZEISS EVO 50XVP ЦККНП, два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України заявки на кількість годин, строки та види досліджень, що потребують використання зазначеного Приладу.

3.3. Бюро Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України за поданням директора Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України затверджує загальний розподіл між замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування скануючим електронним мікроскопом ZEISS EVO 50XVP.

3.4. Директор Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України своїм наказом, узгодженим з Бюро Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України, затверджуе графік роботи Центру, встановлює кількість робочих змін на робочий день з урахуванням режиму роботи Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України і потреб вчених НАН України у використанні Приладу.

3.5. При плануванні часу роботи Центру дирекція керується пропорціями, вказаними в розпорядженні Президії НАН України №322 від 28.04.2004р. Для зручності колективного користування та в зв`язку з оптимальним використанням технічного ресурсу приладу і раціональної організації робочого часу працівників Центру встановлено наступний розподіл робочого часу. При роботі в одну зміну (8 годин робочого часу) З години надається для потреб базової наукової установи Центру - Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля , 3 години надається для замовників - інших наукових установ та організацій НАН України, 2 години може бути надано для платного використання обладнання Центру іншим установам, які не перебувають у віданні НАН України, згідно з чинним законодавством.

3.6. Використання часу роботи скануючого електронного мікроскопа ZEISS EVO 50XVP реєструється в журналах, форма заповнення яких встановлюється Комісією.

3.7. При плануванні використання часу роботи Приладу з іншим співвідношенням часу для власних потреб та платних послуг дирекція виходить з того, що час безкоштовного колективного користування Приладом залишається незмінним.

3.8. Платні послуги з використанням Приладу Центру НАН України для потреб інших замовників надаються згідно з чинним законодавством України.

3.9. В друкованих працях з використанням даних, отриманих на обладнанні ЦККНП „Аналітичний центр дослідження та нанодіагностики матеріалів” замовник, окрім прямого посилання де і в який спосіб було отримано дані, зобов`язаний на загальному рівні дотримуватися авторських прав.

 

4. Порядок оформлення заявок

4.1. Наукові організації та установи НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень у ЦККНП „Аналітичний центр дослідження та нанодіагностики матеріалів” заздалегідь (за 1-2 міс) до встановлених термінів подають керівнику центру заявку встановленого зразка з описом типу, класу сполук, що будуть аналізуватися, кількістю зразків та обґрунтуванням наукової проблематики.

4.2. Замовник та Виконавець укладають угоду про проведення робіт на обладнанні ЦККНП „Аналітичний центр дослідження та нанодіагностики матеріалів”.

4.3. Надання (відшкодування) витратних матеріалів забезпечується замовниками згідно з розрахунком разового циклу аналітичних робіт, пробопідготовки та амортизаційних витрат.

4.4. Форми заявки можна прочитати тут або скачати тут

   

5. Зміна базової установи, закриття Центру:

5.1 У разі недотримання вимог цього Положення, неналежної організації роботи Центру з боку Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України із забезпечення колективного користування скануючим електронним мікроскопом ZEISS EVO 50XVP для потреб науковців НАН України або виникнення інших форс-мажорних обставин Бюро Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України подає Комісії пропозиції щодо передачі закріпленого за Центром мікроскопу ZEISS EVO 50XVP іншій науковій Установі НАН України з відповідною зміною назви Центру і місця його розташування.

5.2 Комісія з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання Президії НАН України розглядає пропозиції Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України згідно з розділами 1 і 2 цього Положення, приймає рішення про зміну базової наукової установи або закриття Центру і подає його на затвердження Президії НАН України.

 

     Контакти:

 

 Керівник центру

Доктор фізико-математичних наук Ткач Василь Миколайович,

Тел. +38 044 540-34-68, E-mail: tkach@ism.kiev.ua

 

Завідувач лабораторії наноструктурних, кристалографічних досліджень і спектрального аналізу

Кандидат фізико-математичних наук Гаращенко Віктор Володимирович,

Тел. +380-073-466-18-21, E-mail: garashchenko@gmail.com

   

     Contacts

 

V.Bakul Institute for Superhard Materials National Academy of Sciencesof Ukraine, Kyiv, Avtozavodska st. 2

 

Head of Center

Doctor of sciences in physical and mathematical sciences Tkach Vasyl

Tel. +38 044-540-34-68, E-mail: tkach@ism.kiev.ua

 

Head of laboratory

Candidate of physico-mathematical sciences Garashchenko Viktor

 

Tel. +380-073-466-18-21, E-mail: garashchenko@gmail.com 

 

 

На головну

Звернення за благодійною допомогою
ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ БАКУЛЬ - ТВОРЕЦЬ ТА ЗАСНОВНИК іНСТИТУТУ


Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua