"Інститут надтвердих матеріалів" Збірник наукових праць
Головна
Ювілеї
Про Нас
Вибори директора
Новини
Історія
Наука
Захист дисертацій
Аспірантура
Видання
Вакансії
Результати
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
Міжвідомча рада
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація по держ. закупівлях
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
XXIII Міжнародна конференція
XI конференція молодих вчених та спеціалістів
Обладнання центру
Положення
Контакти
Порядок оформлення заявок

Збірник наукових праць

Збірник наукових праць "Інструментальне матеріалознавство" («Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника, технология его изготовления и применения »)

Випуск № 9 (2006 рік) Випуск № 10 (2007 рік) Випуск № 11 (2008 рік) Випуск № 12 (2009 рік)
Випуск № 13 (2010 рік) Випуск № 14 (2011 рік) Випуск № 15 (2012 рік) Випуск № 16 (2013 рік)
Випуск № 17 (2014 рік) Випуск № 18 (2015 рік) Випуск № 19 (2016 рік) Випуск № 20 (2017 рік)
Випуск № 21 (2018 рік) Випуск № 22 (2019 рік) Випуск № 23 (2020 рік)  

 

Рік заснування: 1998
Тематика: Теорія і практика одержання монокристалічних, дисперсних, керамічних та композиційних надтвердих матеріалів (НТМ) в широкому діапазоні тисків і температур; нанотехнології, наноматеріали та наносистеми; технології обробки металів і неметалів інструментом з НТМ, включаючи породоруйнівний інструмент; технології використання НТМ в базових галузях промисловості; виробництво твердих сплавів, твердосплавного інструменту для обробки металів та сплавів; сучасні керамічні матеріали для інструментальної промисловості
Реферативні бази даних: Google Scholar
ISSN: 2223-3938
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8939
Фахова реєстрація у ДАК України: Затверджено Постановою президії ВАК України від 06.10.2010 р. № 1-05/6
Спеціальність ДАК: Технічні науки
Періодичність: 1 раз на рік
Мова видання: Українська, російська, англійська
Засновник: Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля науково-технічного алмазного концерну Національної академії наук України
Головний редактор: В. З. Туркевич, чл.-кор. НАН України, д.х.н., професор, директор Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
Заступники головного редактора: Є. І. Крижанівський, академік НАН України, д.т.н., професор, ректор Івано-Франківського технічного університету нафти і газу
Відповідальний секретар: М. О. Бондаренко, д.т.н., завідувач лабораторією наукових основ розробки та технологій виробництва бурового інструменту Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
Члени редколегії:

О. О. Шульженко, чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор, головний науковий співробітник відділу створення надтвердих матеріалів при високих тисках Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

А. Л. Майстренко, чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор, завідувач відділу комп’ютерного матеріалознавства структурованих надтвердих матеріалів для породоруйнівних інструментів Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

C. О. Івахненко, чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор, завідувач відділу кінетики кристалізації монокристалів надтвердих матеріалів та технологій їх одержання і використання Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

О. О. Бочечка, д.т.н., завідувач відділу дослідження фізико-хімічних процесів синтезу надтвердих матеріалів та їх структури Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

А. В. Ножкіна, д.т.н., професор кафедри технології художньої обробки матеріалів Національного дослідницького технологічного університету «МІСіС», науковий керівник лабораторії дослідження алмазів, синтезу надтвердих матеріалів і оцінки відповідності виробів з них» ВАТ ВНДІАЛМАЗ (РФ)

Я. С. Коцкулич, д.т.н. професор кафедри буріння нафтових і газових свердловин Івано-Франківського технічного університету нафти і газу

О. М. Давиденко, д.т.н., професор, завідувач кафедри техніки розвідки корисних копалин ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпро)

К. Г. Давидян, д.т.н., заступник директора з розвитку і технічного переоснащення (м. Житомир)

А. О. Каракозов, к.т.н., проректор з науково-педагогічної роботи Донецького національного технічного університету (ДонНТУ)

Адреса редакції: 04074 Київ-74, вул. Автозаводська, 2
Телефон: +380 44 467-56-25
E-mail: altis-ism@ukr.net
Адреса сайту видання (URL) www.ism.kiev.ua

На головнуІнститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua