"Інститут надтвердих матеріалів" Збірник наукових праць
Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"
Аспірантура
Захист дисертацій
Вчена рада
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація про держ. закупівлі
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
Конференції
Виставки
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

Збірник наукових праць

Збірник наукових праць "Інструментальне матеріалознавство" («Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника, технология его изготовления и применения »)

Випуск № 9 (2006 рік) Випуск № 10 (2007 рік) Випуск № 11 (2008 рік) Випуск № 12 (2009 рік)
Випуск № 13 (2010 рік) Випуск № 14 (2011 рік) Випуск № 15 (2012 рік) Випуск № 16 (2013 рік)
Випуск № 17 (2014 рік) Випуск № 18 (2015 рік) Випуск № 19 (2016 рік) Випуск № 20 (2017 рік)
Випуск № 21 (2018 рік) Випуск № 22 (2019 рік) Випуск № 23 (2020 рік) Випуск № 24 (2021 рік)
Випуск № 25 (2022 рік) Випуск № 26 (2023 рік)    

Нові вимоги до оновлення статей у збірнику.

Рік заснування: 1998
Тематика: Теорія і практика одержання монокристалічних, дисперсних, керамічних та композиційних надтвердих матеріалів (НТМ) в широкому діапазоні тисків і температур; нанотехнології, наноматеріали та наносистеми; технології обробки металів і неметалів інструментом з НТМ, включно з породоруйнівним інструментом; технології використання НТМ в базових галузях промисловості; виробництво твердих сплавів, твердосплавного інструменту для обробки металів та сплавів; сучасні керамічні матеріали для інструментальної промисловості
Реферативні бази даних: Google Scholar
ISSN: 2223-3938
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8939
Фахова реєстрація у ДАК України: Затверджено Постановою президії ВАК України від 06.10.2010 р. № 1-05/6
Спеціальність ДАК: Технічні науки
Періодичність: 1 раз на рік
Мова видання: Українська, англійська
Засновник: Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля науково-технічного алмазного концерну Національної академії наук України
Головний редактор: В. З. Туркевич, академік НАН України, д.х.н., професор, директор Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
Заступники головного редактора: Є. І. Крижанівський, академік НАН України, д.т.н., професор, ректор Івано-Франківського технічного університету нафти і газу
Відповідальний секретар: М. О. Бондаренко, д.т.н., завідувач лабораторією наукових основ розробки та технологій виробництва бурового інструменту Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
Члени редколегії:

О. О. Шульженко, чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор, головний науковий співробітник відділу створення надтвердих матеріалів при високих тисках Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

А. Л. Майстренко, чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор, завідувач відділу комп’ютерного матеріалознавства структурованих надтвердих матеріалів для породоруйнівних інструментів Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

C. О. Івахненко, чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор, завідувач відділу кінетики кристалізації монокристалів надтвердих матеріалів та технологій їх одержання і використання Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

О. О. Бочечка, д.т.н., завідувач відділу дослідження фізико-хімічних процесів синтезу надтвердих матеріалів та їх структури Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

А. В. Ножкіна, д.т.н., професор кафедри технології художньої обробки матеріалів Національного дослідницького технологічного університету «МІСіС», науковий керівник лабораторії дослідження алмазів, синтезу надтвердих матеріалів і оцінки відповідності виробів з них» ВАТ ВНДІАЛМАЗ (РФ)

Я. С. Коцкулич, д.т.н. професор кафедри буріння нафтових і газових свердловин Івано-Франківського технічного університету нафти і газу

О. М. Давиденко, д.т.н., професор, завідувач кафедри техніки розвідки корисних копалин ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпро)

К. Г. Давидян, д.т.н., заступник директора з розвитку і технічного переоснащення (м. Житомир)

А. О. Каракозов, к.т.н., проректор з науково-педагогічної роботи Донецького національного технічного університету (ДонНТУ)

Адреса редакції: 04074 Київ-74, вул. Автозаводська, 2
Телефон: +380 44 467-56-25
E-mail: altis-ism@ukr.net
Адреса сайту видання (URL) www.ism.kiev.ua

 

На головнуV.Bakul Institute for Superhard Materials V.Bakul Institute for Superhard Materials V.Bakul Institute for Superhard Materials V.Bakul Institute for Superhard Materials V.Bakul Institute for Superhard Materials

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: secretar@ism.kiev.ua