Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"
Аспірантура
Захист дисертацій
Вчена рада
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація про держ. закупівлі
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

Сектор Інновацій та трансферу технологій 22/1

Пріоритетним напрямком розвитку сучасної розвиненої європейської країни є формування економіки інноваційного типу. Трансфер інноваційних розробок є одним із сучасних ефективних інструментів розвитку наукових організацій, а ступінь участі країни в цьому процесі визначає її конкурентоспроможність на міжнародних ринках.

Проблема створення і впровадження інноваційних розробок є надзвичайно актуальною для наукових організацій у зв'´язку з можливістю залучення фінансових ресурсів для їх розвитку. Ефективність трансферу інноваційних розробок визначається наявністю системи управління, орієнтованої на забезпечення процесу впровадження результатів наукових досліджень і розробок у виробництво в Україні та інших країнах світу. Формування ефективної системи управління трансферу інноваційних розробок наукових організацій на основі посилення взаємодії наукової та виробничої діяльності сприятиме створенню конкурентоспроможної продукції та технологій.

ІНМ НАН України виконав в період 01.10. 2011г.-31.07.2014г. проект "СТАРТ": "Розвиток співпраці Україна - ЄС в області надтвердих матеріалів" (контракт №295003), як координатор міжнародного консорціуму, згідно цілей інтеграції наукових організацій НАН України напрямку матеріалознавства у Європейський дослідницький простір.

"Відділ інновацій та трансферту технологій" був сформований в формі структурного підрозділу ІНМ НАН України, як результат виконання проекту "СТАРТ" (контракт №295003) сьомої рамкової програми Європейського Союзу, згідно з рішенням Вченої ради ІНM НАН України та рішенням Президії Національної академії наук України від 17.06.2014, а по результатам реформування ІНМ НАН України на початку 2016р. на базі відділу було сформовано сектор "Інновацій та трансферу технологій".

Науковий напрямок:

Розробка теоретико-методологічних положень і підходів до інноваційного розвитку наукових організацій НАН України та формування системи управління трансфером відкритих інноваційних науково-технологічних розробок напрямку матеріалознавства.

Завдання:

   Аналіз зарубіжного досвіду та системи управління інноваційною діяльністю наукових організацій НАН України напрямку матеріалознавства.
   Розробка теоретико-методичних підходів ефективного управління створенням відкритих інноваційних науково-технологічних розробок наукових організацій НАН України, принципів формування та застосування мережевої веб-платформи "Передові технології - Матеріали - Інструменти".
   Розроблення механізму підвищення потенціалу науково-технологічних розробок та інноваційних компетенцій наукових працівників НАН України напрямку матеріалознавства щодо програми "Горизонт 2020".
   Підтримка наукових організацій НАН України напрямку матеріалознавства щодо підготовки проектів до програми до програми "Горизонт 2020".
   Підтримка наукових організацій НАН України напрямку матеріалознавства щодо інтеграції у Європейський дослідницький простір.
   Розроблення системи управління створення відкритих науково-технологічних розробок наукових організацій НАН України напрямку матеріалознавства.

Співробітники сектору:

   Нікітін Юрій Олександрович - д.т.н., пров. н.с.(керівник наукового напрямку)
   Мельник Марина Василівна – м.н.с. (відповідальний виконавець наукового напрямку)
   Станіслав Олександрович - к.е.н., н.с.
   Ильєнко Оксана Вікторівна - інженер

На головну

Відділ № 22: Інформаційних технологій і інноваційної діяльності
Сектор Інновацій та трансферу технологій 22/1
Редакція науково-теоретичного журналу "СВЕРХТВЕРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Публікації співробітників відділу №22

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua