Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"
Аспірантура
Захист дисертацій
Вчена рада
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація про держ. закупівлі
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

Співробітники відділу №1

 

Головний науковий співробітник, член-кореспондент НАН України, д.т.н, професор

Шульженко Олександр Олександрович

+380443791447

kybor@ism.kiev.ua

Основні напрями досліджень – вивчення фізико-хімічних аспектів синтезу надтвердих матеріалів, побудова діаграм стан під високим тиском, дослідження термодинаміки та кінетики спонтанної кристалізації алмазу і кубічного нітриду бору при високих тисках і температурах, створення нових надтвердих матеріалів, розроблення технологій спікання надтвердих матеріалів при високих тисках і температурах.

 

 Заступник зав. відділом, с.н.с., к.т.н.

Соколов Олександр Миколайович

+380443791447

kybor@ism.kiev.ua

Основні напрями досліджень – вивчення фазових перетворень в матеріалах під високим тиском; дослідження фізико-хімічних закономірностей спікання надтвердих композиційних матеріалів на основі алмазу, фулеренів, графенів, нанотрубок; створення нових гібридних надтвердих матеріалів на основі алмазів різного генезису.

 

 

 Провідний науковий співробітник, д.т.н.

Беженар Микола Павлович

+380443791445

bezhenar@ukr.net

Основні напрями досліджень – матеріалознавство кубічного нітриду бору (КНБ), фізика і техніка високих тисків, технологічні та структурні аспекти одержання в умовах високого тиску полікристалічних і композиційних надтвердих матеріалів на основі КНБ, дослідження їх структури, фізико-механічних та функціональних властивостей.

 

 

 

 Провідний науковий співробітник, д.т.н.

Петруша Ігор Андрійович

+380443791446

dialab@ism.kiev.ua

Сфера наукових інтересів: Фізичне матеріалознавство при високих тисках. Розробка високоефективних надтвердих полікристалічних і композиційних матеріалів на основі нітриду бору і  алмазу інструментального призначення. Вивчення процесів дисоціації, розчинення, кристалізації та спікання нітриду галію, оксидів рідкісноземельних металів з метою створення кристалічних та наноструктурних матеріалів для оптоелектроніки. Визначення особливостей процесів формування структур в умовах високих тисків (твердофазні перетворення, перколяційний транспорт, рекристалізаційна повзучість) з їх впливом на властивості матеріалів. Об’єкти досліджень (сполуки): BN, GaN, алмаз, тугоплавкі карбіди, нітриди, бориди, оксиди.

 

 

 

 Старший науковий співробітник, к.т.н.

Гаргін Владислав Герасимович

+380443791446

kybor@ism.kiev.ua

Основні напрями досліджень – вивчення змін властивостей синтетичних та природних алмазів від температури, середовища та тиску; спікання композиційних матеріалів на основі алмазу та твердого сплаву; спікання в умовах високих тисків та температур зносостійких та термостійких матеріалів на основі алмаза та нових гібридних надтвердих матеріалів на основі алмазів різного генезису.

 

Старший науковий співробітник, к.т.н.

Стасюк Любомир Пилипович

+380443791445

dialab@ism.kiev.ua

Основні напрями досліджень – створення нових модифікацій алмазно-твердосплавних пластин для бурового інструменту; розробка комірок апарату високого тиску для забезпечення рівномірного теплового поля, а відповідно і однорідності властивостей алмазного шару АТП; дослідження процесів формування структури АТП під час спікання в умовах високих тисків і температур; вивчення процесів фазоутворення при активації спікання шляхом додавання металів-активаторів та їх сполук; дослідження експлуатаційних властивостей нових модифікацій АТП; випробування працездатності АТП в буровому інструменті; розробка способів підвищення термостійкості АТП.

 

 Старший науковий співробітник, к.т.н.

Осіпов Олександр Сергійович

+380443791446

dialab@ism.kiev.ua

Основні напрями досліджень – термобаричне спікання композиційних матеріалів на основі алмазу та кубічного нітриду бору. Структуроутворення компактів в системах алмаз-карбонати в умовах високих тисків та температур. 

 

 Старший науковий співробітник, к.т.н.

Стратійчук Денис Анатолійович

+380443791446

dialab@ism.kiev.ua

Основні напрями досліджень – спікання полікристалічних композитів на базі алмазу та кубічного нітриду бору в умовах високих тисків та температур. Пошук нових зв”язуючих компонентів для отримання безпористих високоміцних термостійких матеріалів для застосування в буровому та ріжучому інструменту. Об”єкти  досліджень – алмаз, нітрид бору, карбіди, бориди, силіциди перехідних металів, сполуки галію.

 

 Молодший науковий співробітник, к.т.н.

Румянцева Юлія Юріївна

yrumuantseva@gmail.com

RESEARCH INTERESTS: HPHT sintering,  microstructure investigation, whisker-reinforcement, phase transformations, corrosion processes, ceramic materials

PROJECTS PARTICIPATED

2019 – 2020: project manager at  Young scientists  project “Crystallization of GaN on the seed by the temperature gradient method“

2020 - present time: participant of the project "Support for research of leading and young scientists» ("Crystallization of GaN under high pressure: obtaining under high pressure, structure, properties"

 

 

Молодший науковий співробітник

Русінова Наталія Олександрівна

+380443791447

kybor@ism.kiev.ua

Основні напрями досліджень – виявлення закономірностей, що стосуються області одержання композиційних матеріалів на основі алмазу з активуючими процес спікання добавками в умовах високого тиску. Визначення впливу умов спікання (тиску, температури) композиту на його структуру та фізико-механічні властивості. Вивчення структури алмазних полікристалічних зразків та встановлення зв”язку структури з фізико-механічними властивостями.

 

 

 


 

 Керівник групи по обробці надтвердих матеріалів

Боженок Вадим Миколайович

+380443791446

dialab@ism.kiev.ua

Основні напрями досліджень – розробка технологій та методів механічної алмазно-абразивної обробки надтвердих матеріалів, Одержання різальних пластин для інструменту з механічним кріплення.

 

Провідний інженер

Гажа Георгій Павлович

+380443791446

dialab@ism.kiev.uа

 

Основні напрями досліджень – розробка конструкцій апаратів високого тиску для спікання композиційних матеріалів на основі алмазу та нітриду бора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На головну

Публікації співробітників відділу №1

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua