Головна
Ювілеї
Про Нас
Новини
Історія
Наука
Захист дисертацій
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
Міжвідомча рада
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БАКУЛЯ НАН УКРАЇНИ ЗА 2017 РІК
Інформація по закупівлях на 2016 рік
e-mail
Пошукова система по науковим документам ІНМ
"СВЕРХТВЁРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Бібліотека
XXI Міжнародна конференція
X конференція молодих вчених та спеціалістів
Обладнання центру
Положення
Контакти
Порядок оформлення заявок

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

 

Є.С. Землянський К.т.н., с.н.с. І.П. Захаренко К.т.н., с.н.с. Ю.А. Муковоз К.т.н., с.н.с. А.І. Костюк
       
 К.т.н., с.н.с. В.М. Епштейн  К.т.н., с.н.с. Е.І. Гриценко  К.т.н., с.н.с. А.А. Орап  В.Л. Стрижаков
       
 Д.т.н., с.н.с. В.В. Рогов  Д.т.н., проф. Л.Н. Девін  К.т.н., с.н.с. Ю.А. Мельнийчук  К.т.н. А.Г. Найденко
Керівники підрозділів відділу № 18

У 2002 р до відділу було передано наукову тематику з розвитку технології алмазного мікроточіння, і на посаду провідного наукового співробітника був прийнятий колишній директор, а потім головний конструктор СКТБ з ДВ ІНМ НАН України, д.т.н., с.н.с. Г.Г. Добровольський.

З 2005 по 2011 р.р. в структуру відділу № 18 входили підрозділи: - лабораторія № 18/1 прецизійного точіння (в.о. завідувача до липня 2010 р - д.т.н., проф. С.А. Клименко; в.о. завідувача з липня 2010 року - к.т.н. А.Г. Найденко); - Науково-технологічний центр (на правах лабораторії) № 18/2 (в.о. завідувача до травня 2009 р - к.т.н., с.н.с. Ю.А. Муковоз; в.о. завідувача з травня 2009 р - к.т.н., с.н.с. Ю.А. Мельнійчук); лабораторія № 18/17 технології прецизійної обробки неметалічних деталей електроніки і оптики (завідувач - д.т.н., с.н.с. В.В. Рогов); лабораторія № 18/21 надійності і діагностики лезвийного інструменту з полікристалічних надтвердих матеріалів (завідувач - д.т.н., проф. Л.М. Девін).

З 2012 р назва відділу - «Технологічного управління якістю обробки поверхонь виробів машино- та приладобудування». У структуру відділу входить лабораторія 18/1 «Діагностики лезвійного інструменту з полікристалічних надтвердих матеріалів і структурованих композитів з науково-навчальним центром «Інструменти з НТМ, методи і прилади для наукових досліджень» (завідувач лабораторією, керівник центру - д.т.н., проф. Л.М. Девін).

Група 18/0 традиційно працює під безпосереднім керівництвом завідувача відділом.

 Професором Е.В. Рижовим був закладений фундамент успішного функціонування в ІНМ наукової школи за якістю обробки поверхні і управління її експлуатаційними властивостями - зносостійкістю, контактною жорсткістю та ін. Перспективність цих робіт характеризується не тільки теоретичним, а й практичним значенням для підвищення продуктивності обробки, якості , надійності і довговічності продукції в різних галузях машинобудування при виробництві верстатів, турбін, дизелів, технологічної оснастки, металургійного устаткування, інструментів, а також в приладобудуванні.

На базі досліджень в області механіки контактної взаємодії твердих тіл, і основних положень теорії пружності і пластичності, були розроблені математичні моделі для оцінки поверхневої міцності металів в умовах пружного, пластичного і пружно-пластичного контакту при статичних і динамічних навантаженнях. Встановлено фундаментальні залежності, що описують здатність поверхневих шарів металів чинити опір чинним навантаженням, і оцінювати міцність металів при різних законах дії сил на поверхні контакту.

Вивчено і уточнено параметри, що характеризують стан і властивості поверхні, і впливають на міцність металів. Встановлено зв"язок параметрів шорсткості з якісним фазовим складом і характеристиками структури.

Результати наукових досліджень, виконаних у відділі № 18 під керівництвом професора Е.В. Рижова, отримали надійне експериментальне підтвердження, та широко використовуються в роботах вітчизняних і зарубіжних фахівців і дослідників при аналізі зносостійкості, контактної міцності і жорсткості деталей машин. Велика увага приділялася аналізу одного з найважливіших параметрів - геометрії поверхні, розглядаючи її як сукупність різних за розмірами і формою нерівностей. На базі використання сучасних методів дослідження поверхневих шарів - електронної оже-спектроскопії, рентгенівського мікроаналізу, електронної мікроскопії, рентгеноструктурного і трібоспектрального аналізів і ін., показано зв"язок залишкових напружень, наклепу, зміни структури і хімічного складу поверхневого шару з умовами впливу зовнішніх джерел енергії.

Читати далі>>>

На головну

Відділ № 18. Технологічного управління якістю обробки інструментами з НТМтдел № 18 Технологического управления качеством обработки инструментами из СТМ
Змінні багатогранні непереточувані пластини з полікристалічних надтвердих матеріалів (ПНТМ) на основі синтетичного алмазу (СА) і кубічного нітриду бору (КНБ), що випускаються відділом 18 *
Книги, що написані співробітниками відділу № 18
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua