"Інститут надтвердих матеріалів" Положення та правила
Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"
Аспірантура
Захист дисертацій
Вчена рада
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація про держ. закупівлі
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
Конференції
Виставки
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

Положення та правила

Положення про реалізацію права на академічну мобільність.

Положення про випускову кафедру Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України.

Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України.

Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України.

Положення про Комісію з питань академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України.

Положення про Комісію по работі з науковою молоддю Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України.

Положення про конкурс наукових робіт молодих вчених і спеціалістів Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України.

Положення про організацію навчального процесу в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України.

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України.

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення осіб які навчаються в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України, а також надання їм академічної відпустки.

Положення про порядок вільного вибору здобувачами вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні вибіркових дисциплін.

Положення про Раду молодих учених і спеціалістів Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України.

Порядок підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України.

Порядок розробки та затвердження робочих програм навчальних дисциплін.

Правила внутрішнього трудового розпорядку внутрішньообєктового та пропускного режиму для працівників підприємств та організацій Науково-технологічного алмазного концерну "АЛКОН".

На головну

Ліцензія
Правила прийому до аспірантури
Правила прийому до докторантури
Накази
Положення та правила
Силабуси дисциплін
Розклад занять
НП, ОНП
Питання до іспитів
Індустрія 4.0
Стейкхолдер
Концепція розвитку Національної академії наук України на 2014-2023 роки
Додаткові матеріали
Зворотній зв`язок


V.Bakul Institute for Superhard Materials V.Bakul Institute for Superhard Materials V.Bakul Institute for Superhard Materials V.Bakul Institute for Superhard Materials V.Bakul Institute for Superhard Materials

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: secretar@ism.kiev.ua