Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"
Аспірантура
Захист дисертацій
Вчена рада
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація про держ. закупівлі
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
Конференції
Виставки
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

ТУРКЕВИЧ Володимир Зіновійович

ТУРКЕВИЧ Владимир Зиновьевич

ТURKEVYCH Volodymyr Zynoviyovych

 

e-mail: vturk@ism.kiev.ua

 

Туркевич Володимир Зіновійович, 1958 р.н., закінчив теплоенергетичний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю „Теплофізика” (1981), доктор хімічних наук (1996), заступник директора з наукової роботи Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України (1999), лауреат премії ім. І.М. Францевича НАН України (1999), заступник академіка секретаря Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України (2004), директор Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України (2015), професор, академік НАН України.

 

 

Напрями наукової діяльності

Вивчення фізико-хімічних аспектів синтезу надтвердих матеріалів при високих тисках і температурах, дослідження термодинаміки та кінетики спонтанної кристалізації алмазу і кубічного нітриду бору при високих тисках і температурах, теплофізичне приладобудування.

 

Основні наукові результати, які збагатили матеріалознавство надтвердих матеріалів i фізичну хімію високих тисків:

  • розроблені високотемпературний скануючий калориметр (до 2000 К) і установка для термічного аналізу під високим тиском (до 6 ГПа) (1981 - 1994), які за максимальною робочою температурою не мають аналогів в світі; спосіб вимірювання та конструкції пристроїв захищені авторськими свідоцтвами;
  • за допомогою розроблених приладів, а також наукового обладнання спільного користування (синхротрони в Німеччині та Японії) вивчені термодинамічні властивості і фазові рівноваги, проведений термодинамічний аналіз та побудовані під високим тиском діаграми стану 12 двокомпонентних і 7 трикомпонентних систем, що вміщують вуглець (1981-2007), а також діаграми стану 5 дво- та трикомпонентних систем, що вміщують нітрид бору (1990-2003); 12 з них під високим тиском побудовані вперше;
  • вивчені in situ кінетика і механізм спонтанної кристалізації кубічного нітриду бору і алмазу методом дифракції синхротронного випромінювання, встановлені закономірності утворення цих надтвердих фаз; розроблена наукова концепція кристалізації алмазу та cBN з флюїдних фаз (1997-2002);
  • встановлені умови утворення надтвердих субоксиду і субнітриду бору під високим тиском (2000-2008), вивчені їх властивості, доведена можливість одержання вивчених стехіометричних сполук при тисках не вищих за 1 ГПа, побудована діаграма стану системи B–N–O під тиском 5 ГПа;
  • вивчені умови утворення дібориду магнію в присутності кисню і побудована діаграму стану системи Mg–B–O при тиску 2 ГПа;
  • встановлені з діаграм стану співвідношення «температура-тиск-концентрація» кристалізації алмазу, кубічного нітриду бору та дібориду магнію у низці багатокомпонентних систем, одержані in situ кінетичні закономірності кристалізації використані для оптимізації технології одержання цих матеріалів.

В.З. Туркевич є автором більш ніж 220 наукових публікацій (в тому числі 1 підручника, 5 монографій, 5 авторських свідоцтв), 28 доповідей на міжнародних конференціях. Він є головою Вченої ради Інституту надтвердих матеріалів і членом Спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій при ІНМ НАН України, головним редактором журналу “Надтверді матеріали”, працює за сумісництвом професором інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України (КПІ), виконує обов’язки завідувача відділом «Технології синтезу та спікання надтвердих матеріалів» Інституту надтвердих матеріалів.

Curriculum Vitae

Publications

На головну

Співробітники відділу №1
Архів публікацій відділу №1

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: secretar@ism.kiev.ua