Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"
Аспірантура
Захист дисертацій
Вчена рада
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація про держ. закупівлі
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

Науково-освітній центр (ІНМ-КПІ)

Інститут надтвердих матеріалів
ім. В.М.Бакуля
Національної Академії Наук України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
ім. Ігоря Сікорського»
Кафедра “Інтегровані технології машинобудування"
 
Викладачі центру
 
Девін Леонід Миколайович, д.т.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, п.н.с.

Стахнів Микола Євстафійович, к.т.н., с.н.с.

Нечипоренко Володимир Миколайович , провідний інженер
Навчальні курси
 
«Інструментальні надтверді матеріали»
 
4 ECTS-кредити
 
Лекції( 36 академічних годин)
 
•Надтверді матеріали та їх фізико-механічні властивості
•Основи синтеха надтвердих матеріалів
•Полікристалічні надтверді матеріали
•Порошки з надтвердих матеріалів
•Абразивні інструменти з надтвердих матеріалів
•Інструмени для обробки скла
•Інструменти для комбінованих методів обробки
•Лезові інструменти
•Правлячі інструменти
 
Практичні роботи (18 академічних годин)
 
 
Література до курсу
Инструмент из сверхтвердых материалов. Колектив авторов Под ред. Н.В. Новикова, С.А. Клименка – Изд 2 е переработанное и доп. – М. Машиностроение , 2014. – 608 с.
Девин Л.Н. Прогнозирование работоспособ­ности металлорежущего инстру­мента. Наукова думка, 1992.- 131 с.

 

«Прогнозування працездатності різального інструменту»
 
4 ECTS-кредити
 
Лекції (36 академічних годин )
 
•Область застосування інструментальних матеріалів
•Поняття “надійності” різального іструменту
•Знос та стійкість різального інструменту
•Механічні характеристики інструментальних матеріалів та методи їх визначення
•Прогнузування механічних характеристик твердих сплавів
•Прогнузування вирогідності руйнування різального інструменту
•Методи діагностики різаного інструменту
 
Лабораторні роботи (18 академічних годин)
 
 
Література до курсу
 
Инструменты из сверхтвердых материалов / Под ред. Н. В. Новикова. – Киев: ИСМ НАНУ, 2001. – 485 с.
Новиков Н. В., Гpабченко А. И., Гpиценко Э. И. и дp. Лезвийный инструмент из сверхтвердых матеpиалов: Справ. / Под ред. Н. В. Новикова. – Киев: Технiка, 1988. – 118 с.
Шульженко А. А., Клименко С. А. Поликристаллические сверхтвердые материалы в режущем инструменте. – Інструм. світ. – 1999. – № 4–5. – С. 14–16.

 

Методичні матеріали центру
 
Новиков Н.В., Девин Л.Н., Стахнив Н.Е. Преподавание специальных дисциплин студентам старших курсов в учебном Центре «Институт сверхтвердых материалов-НТУУ КПИ». Інструментальний світ, 2015 г., №1-4(61-64) ­— С. 112 – 117.
 
Девин Л.Н., Новиков Н.В. Опыт преподавания специальных дисциплин для студентов старших курсов в учебном центре «Институт сверхтвердых материалов – НТУУ (КПИ)». Новітні технології в машинобудуванні: металообробка, інструмент, реновація // Збірник наукових праць/ Редкол. Самотугін С.С. та інші - Маріуполь: ПДТУ, 2010, Вип.2. – С. 14 – 24.

 

Магістерські дисертації (2013-2017)
Кірдан О.Ю. Методика контролю процесу алмазного точіння виробів з оптичного скла. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – Київ, 2017.
 
Гаєвський М. Прогнузування працездатності свердла при обробці вуглепластиків. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – Київ, 2017.
 
Богун О.Л. Автоматизована система дослідження сигналу акустичної емісії при чистовому точінні сплавів алюмінію різцем із композиту “алмаз-карбід вольфраму. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – Київ, 2016.
 
Потапов Д.М. Дослідження вібрацій при чистовому точінні кольорових сплавів круглими ріжучими пластинами із нанокомпозитів алмаз-карбід вольфраму. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – Київ, 2016.
 
Смерчинський О. В. Дослідження ймовірності руйнування різців з монокристалу алмазу при тонкому точінні алюмінієвих сплавів . – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – Київ, 2015. – автореферат *.pdf , презентація *.ppt
 
Задорожній С.А. Вплив міцнісних характеристик ріжучого інструменту на продуктивність обробки залізовуглецевих сплавів . Cпеціальність 8.05050302 – інструментальне виробництво. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – Київ, 2014. – автореферат *.pdf , презентація *.ppt .
 
Єрмаков М.С. Дослідження впливу зносу різця з КНБ на ймовірність його руйнування при чистовому точінні загартованих сталей . Cпеціальність 8.05050302 – інструментальне виробництво. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – Київ, 2014. – автореферат *.pdf , презентація *.ppt .
 
Скороход М.В. Підвищення стійкості різців з КНБ при точінні загартованих сталей за рахунок демпфування різальної частини . – автореф. маг. дис. – 8.05050302 – інструментальне виробництво. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – 15 с.
 
Пащенко Д.В. Проектування спеціальних черв’ячних фрез для обробки крупномодульних циліндричних зубчастихколіс . – автореф. маг. дис. – 8.05050302 – інструментальне виробництво. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – 15 с.

На головну

Відділ № 11: Фізико-механічних досліджень і нанотестування матеріалів (з Алмазною випробувальною лабораторією і Науково-освітнім центром ІНМ-КПІ-НАУ)
Науково-освітній центр (ІНМ-КПІ)
Науково-дослідницька група 11/1
Публікації співробітників відділу №11

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua