Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"
Аспірантура
Захист дисертацій
Вчена рада
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація про держ. закупівлі
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

Правила користування науково-технічною бібліотекою Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

1. Загальні положення

1.1. Правила встановлюють порядок користування науково-технічною бібліотекою установи, її фондами та послугами.

1.2. Бібліотека надає читачам у тимчасове користування свої фонди, які згідно зі статтею 17 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" є складовою частиною Державного бібліотечного фонду України.

2. Порядок запису до бібліотеки

2.1. Право користування бібліотекою надається співробітникам інституту, науковим співробітникам науково-дослідних установ НАН України, інших міністерств і відомств, аспірантам, стажистам, студентам вузів і технікумів, які займаються науково-дослідною роботою, та ін.

2.2. Право користування індивідуальним абонементом, за яким здійснюється видача книг додому, надається працівникам постійного складу установи. Читачі, які працюють в інcтитуті тимчасово, а також читачі з інших організацій та установ користуються матеріалами бібліотеки лише в читальному залі.

2.3. Запис до бібліотеки співробітників установи здійснюється за службовим посвідченням. Учені, спеціалісти, аспіранти, стажисти з інших установ записуються до бібліотеки за паспортом і службовим посвідченням, студенти – за студентським квитком і паспортом.

2.4. Під час запису до бібліотеки читач має ознайомитися з правилами користування нею і підписати зобов´язання про їх виконання.

3. Порядок користування бібліотекою

3.1. Користування бібліотекою безкоштовне. Додаткові види послуг, що надає бібліотека читачам (копіювання, переклади, репродуціювання та ін.), можуть бути платними.

3.2. Читачі можуть отримувати в тимчасове користування книги, інші твори друку і матеріали з фондів бібліотеки, а також користуватися бібліографічним, довідково-інформаційним обслуговуванням та іншими видами послуг, що надає бібліотека.

3.3. Відсутні в бібліотеці профільні видання можуть бути замовлені за міжбібліотечним абонементом (МБА) згідно з існуючими правилами.

3.4. Щорічно в бібліотеці здійснюється перереєстрація читачів. Читачі, які не перереєструвалися, бібліотекою не обслуговуються. В ході проведення перереєстрації, а також на час відпустки читач зобов´язаний здати або пред´явити до бібліотеки для продовження терміну користування всю літературу, зафіксовану за ним обліковими документами бібліотеки.

3.5. У разі звільнення з інституту або довгострокового відрядження читач зобов´язаний повністю розрахуватися з бібліотекою, про що засвідчує підпис завідуючого та печатка бібліотеки на обхідному листі.

3.6. Якщо з інституту відділяються окремі підрозділи в самостійну організацію, читач, який переходить до новоутвореної установи, зобов´язаний попередньо повністю розрахуватися з бібліотекою.

3.7. За кожне видання, яке отримує читач на індивідуальний абонемент, він розписується в читацькому формулярі. Не дозволяється виносити з бібліотеки не записані матеріали. Після повернення літератури до бібліотеки підпис читача анулюється підписом бібліотекаря, інвентарний номер у читацькому формулярі викреслюється.

3.8. Чергова видача матеріалів читачеві можлива лише після повернення взятої раніше літератури або після продовження терміну користування нею, а також у разі, коли кількість взятої літератури не перевищує встановлених норм.

3.9. Видача неопублікованих матеріалів (дисертацій, звітів тощо), літератури обмеженого користування здійснюється тільки в читальному залі.

3.10. Особисті книги, журнали, ротапринтні видання, верстки та інші друковані матеріали можна вносити до бібліотеки лише з дозволу бібліотекаря.

3.11. Матеріали, підібрані для роботи, читач повинен уважно переглянути і про виявлені дефекти одразу повідомити працівника бібліотеки.

3.12. Забороняється робити позначки в тексті, загинати сторінки, розшивати матеріали.

4. Порядок користування читальним залом

4.1. Кількість матеріалів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

4.2. Рідкісні та цінні книги, альбоми, атласи, а також довідкові і бібліографічні видання, іноземна література, яку бібліотека має лише в одному примірнику, нові надходження, періо-дичні видання поточного року, матеріали, отримані за МБА, видаються для роботи лише в читальному залі.

4.3. Виносити літературу з читального залу забороняється.

4.4. Не дозволяється входити до залу з портфелями, валізами та великими сумками.

5. Порядок користування абонементом

5.1. Книги видаються читачам не більше, як на 45 днів, журнали та видання, що продов-жуються, – не більше, як на 30 днів, видання підвищеного попиту – до 5 днів. Кількість разо-вої видачі літератури не повинна перевищувати 30 прим.

6. Відповідальність читача за порушення правил користування бібліотекою

6.1. Читач несе матеріальну відповідальність за стан збереження отриманих ним матеріалів і своєчасне їх повернення до бібліотеки.

6.2. У разі втрати або пошкодження бібліотечного матеріалу читач зобов´язаний протягом одного місяця відшкодувати втрату: примірником того ж видання, якісною копією з нього, або, за погодженням з завідуючим бібліотекою, виданням, рівноцінним за змістом і вартістю.

У разі неможливості такої заміни читач має відшкодувати у десятикратному розмірі вартість бібліотечного матеріалу, виходячи з реально існуючих на момент втрати цін. При розрахунках за втрачену зарубіжну літературу бібліотеці надається право переводити її вартість, вказану у валютних рахунках або торговельних каталогах, у національну валюту, згідно з діючими на момент втрати валютним курсом, встановленим Національним банком України.

6.3. Після закінчення терміну користування бібліотечними матеріалами читач повідомляється про необхідність їх повернення. Якщо читач не розраховується з бібліотекою і після нагадування, з нього може бути стягнена вартість неповернених матеріалів згідно з п.6.2. даних Правил.

6.4. У разі відмови читача розрахуватися з бібліотекою згідно з вимогами даних Правил питання про відшкодування вартості неповернених або зіпсованих читачем бібліотечних матеріалів розглядається адміністрацією або інформаційно-бібліотечною радою інституту.

6.5. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користування нею терміном на 1 місяць. При неодноразовому порушенні правил читач:
– позбавляється права користування бібліотекою терміном до 1 року;
– позбавляється права користування бібліотекою (для читачів з інших організацій і установ).

На головну

Історія бібліотеки
Правила користування
ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ
Періодичні видання

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.Н. Бакуля НАН Україны Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua