Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"
Аспірантура
Захист дисертацій
Вчена рада
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація про держ. закупівлі
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

Історія науково-технічної бібліотеки Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

Н. І. Колодніцька

Заснування і становлення бібліотеки ІНМ почалося в 1956 році і відбувалося одночасно з розвитком інституту.

У фондах бібліотеки представлена література з питань матеріалознавства, фізики та механіки твердого тіла, кристалографії, теорії руйнування, теорії тертя, фізичної хімії, синтезу алмазу та інших синтетичних надтвердих матеріалів, теорії різання та шліфування, інструментального виробництва, застосування надтвердих матеріалів та інструменту з них в різних галузях народного господарства, порошкової металургії, алмазного буріння свердловин.

Спочатку бібліотека входила в структуру бюро технічної інформації, потім у відділ науково-технічної інформації, з 1995 року – інформаційно-обчислювального центру, з 2000 р. – у відділі інформаційно-аналітичному та комунікацій, а з 2003 року перебуває у складі науково-організаційного відділу. Бібліотека кілька разів змінювала місце розташування, за свою історію переїжджала п´ять разів.

Фонд бібліотеки: усього 95 тис. примірників, у т. ч. документи іноземними мовами 16500 прим; книги, брошури – 37580 прим., періодичні видання – 47370 прим., нормативні виробничо-практичні видання – 10 тис. Бібліотека має вихід в Інтернет.

Після закінчення бібліотечного факультету Київського технікуму підготовки культосвітніх працівників 29 жовтня 1956 р. прийшла на роботу на посаду зав. бібліотекою Дослідного заводу твердосплавного інструменту Наталія Михайлівна Кармазіна. Фонд бібліотеки в той час був невеликий, в основному технічні звіти, література з гірничої справи, інструменту та металообробки, які були передані з Харківської філії "Твердосплава". Був один стіл і шафа з книгами в невеликій кімнаті, де працювали інші служби.

Бакуль В.М. усвідомлював величезне значення інформації в розвитку виробництва і приділяв велику увагу комплектуванню фондів бібліотеки, тому разом з Н.М. Кармазіною шість місяців їздили по книгарнях і підбирали літературу для бібліотеки. Так було закладено фундамент наукового підходу до комплектування фондів бібліотеки, його раціонального використання і пропаганди. До кінця 1959 року налічувалося вже близько 5 тис. документів.

Читачів приходило небагато, тому основна робота проводилася в цехах – пересувна бібліотека допомагала знайомитися з новинками.

У 1961 році, який став переломним у зв´язку зі створенням Українського науково-дослідного інституту синтетичних надтвердих матеріалів та інструментів зі спеціальним конструкторським бюро і дослідним заводом, були поставлені перед бібліотекою нові актуальні завдання і відкрита перспектива для всебічного інформаційного забезпечення виробництва та наукових розробок в області синтезу алмазів.

У 1961 році після закінчення технікуму на роботу в бібліотеку приходить Надія Миколаївна Боженок, яка пропрацювала до 1994 року, а в 1963 році після закінчення Московського інституту культури – бібліограф Мара Іванівна Колєва, яка пропрацювала до 1989 року. У різні роки в бібліотеці працювали Гонтар Галина Матвіївна, Лискова Неоніла Стефанівна, Тіманова Людмила Іванівна (1978-1999 рр.) – зав. бібліотекою 1988-1999 рр., Пількевич Наталія Степанівна (1989-1994 рр., 2005–2012 рр.), Колодніцька Надія Іванівна (з 1983 р. до теперішнього часу) – з 2001 р. зав. бібліотекою.

Зростає кількість співробітників інституту, тільки за 1962-1964 рр. були прийняті на роботу більше 300 випускників вузів, запрошені вчені та фахівці різного профілю. І вже в 1964 році в бібліотеці було 1298 читачів, яким було видано 18796 документів, організовано 27 виставок, придбано понад 2 тис. примірників літератури. Літературу, якої не виявлялося в бібліотеці, замовляли по міжбібліотечному абонементу, це близько 370 екземплярів у 1964 році.

На всіх етапах своєї роботи бібліотечні співробітники використовували різні методи бібліотечно-бібліографічної роботи для повного задоволення потреб вчених Інституту в новітній інформації. Розширюється тематика комплектування фондів бібліотеки, організовуються книжкові виставки, 5 і 20 числа кожного місяця проводяться Дні інформації, огляди літератури, читацькі конференції. У залі на столах і вітринах викладалися нові книги, періодичні видання, бібліографічні матеріали для перегляду, які надійшли в НТБ за два тижні. Списки нових надходжень до Дня інформації розвішувалися на стендах в їдальні, в корпусі порошків, в бібліотеці, в СКБ. Були створені групи технічних інформаторов, основним завданням яких було регулярне вивчення нової технічної літератури, відбір з неї технічних нововведень, корисних для виконання плану науково-дослідних робіт, особлива увага зверталася на ступінь новизни друкованого матеріалу. Техінформатори працювали в тісному зв´язку з НТБ, була складена "Пам´ятка техінформатору".

У 1967 році за підсумками Республіканського огляду технічних бібліотек УРСР, присвяченого 50-річчю Радянської влади і за досягнуті високі показники роботи, бібліотека була нагороджена Грамотою Республіканської ради НТО і III премією Держплану Ради Міністрів УРСР.

У звіті за 1967 рік вказано кількість фонду бібліотеки – більше 36 тис. од., читачів – 1650, яким видано близько 28,5 тис. примірників літератури, проведено 11 бесід в лабораторіях, оформлено 10 бібліотечних плакатів, таких як "Шлях книги до читача", "Користуйтеся каталогами", "Бережіть книгу", "Бібліографія в допомогу науковій роботі" та ін. Отримано по МБА 360 прим. літератури з 19 бібліотек країни. Організовуються тематичні книжкові виставки "Твердосплавний зубо- та різьбообробний інструмент" (79 назв.), "Алмазна фінішна обробка деталей машин і приладів" (87 назв.), "Алмазний і твердосплавний інструмент в гірничій справі" (59 назв.) і т. п., постійно діючі виставки "Праці співробітників інституту", "Нові журнали", "Іноземна періодика", "Інформаційно-бібліографічна література" та ін.

Створена тематична картотека "Синтетичні надтверді матеріали. Виробництво і застосування в промисловості". На підставі цієї картотеки з 1972 року видано 5 випусків бібліографічного покажчика з тематики інституту, що включають близько 6000 назв вітчизняної та іноземної літератури, державні стандарти, промислові каталоги і бібліографію бібліографій.

З 1973 року проводяться місячники книги на тему "Алмази. Виробництво і застосування в промисловості", де представлялися книги, журнальні статті, переклади, бібліографічні видання за попередній рік, зокрема, за 1973 рік представлений 700 друк. од. Проводяться огляди бібліографічних видань з гірничої справи, технології машинобудування, металознавства і металургії.

Співробітники бібліотеки брали активну участь у підготовці та проведенні Міжнародної конференції "Синтетичні алмази – шлях до технічного прогресу", що проводилася в інституті; організована виставка "Публікації співробітників інституту 1971-1974 рр.", на якій було представлено 480 прим. книг, брошур, журнальних статей.

На 16 тематичних книжкових виставках, організованих бібліотекою на партійних і профспілкових конференціях, семінарах та урочистих вечорах в 1974 р., було представлено 2329 видань. На громадських засадах НТБ підтримувала бібліотеку комітету профспілок, обслуговувала відпочиваючих пансіонату "Алмаз", санаторію-профілакторію "Славутич", організовувала виставки до Дня трудової слави інституту. У філії бібліотеки – партійному кабінеті, де було зосереджено 5500 примірників суспільно-політичної літератури, отримували необхідну інформацію 368 (в 1983 році) пропагандистів і агітаторів, готувалися до лекцій політінформатори і керівники семінарів політосвіти.

У 1974 році в складі ВНТІ була організована група аналізу та вибіркового поширення інформації, спільно з бібліотекою за рік послано 7200 сповіщень. Участь інституту у виставці "НТІ-74" принесло нагороду – Диплом II ступеня за підсумками постановки інформаційної роботи.
У 1975 році бібліотека отримувала 133 назви вітчизняних журналів, 64 – іноземних, по 12 найменувань реферативних журналів та експрес-інформацій.

У 60-80-ті роки минулого сторіччя комплектування книжкового фонду здійснювалося через Київський бібліотечний колектор по 82 тематичним планам видавництв країни: "Машинобудування", "Наука", "Світ", "Прогрес", "Економіка", "Статистика", "Металургія" та ін., "Вышейшая школа" з магазину "Книга-поштою" м. Мінська (Білорусь), з м. Тбілісі; замовлення видань, що продовжуються, відбувалося в навчальних закладах, науково-дослідних установах. Інформаційні матеріали отримували з галузевих інформаційних центрів та інститутів – НДІМАШ, ВНДІЛіспром, УкрНДІНТІ, ВНДІалмаз, ВНДІТС, ВНДІАШ та ін. Це дозволяло поповнювати фонди регулярно і збалансовано. З Центральної наукової бібліотеки АН УРСР бібліотека отримувала іноземні книги та журнали.

У 1978 році дещо змінилася і розширилася наукова тематика інституту, створено ряд нових напрямків (математичне моделювання, матеріалознавство та ін.), в зв´язку з цим змінилася і тематика комплектування бібліотечних фондів, її інформаційно-бібліографічна робота. За рік надійшло вже близько 6000 примірників літератури. Для видання довідника по властивостях алмазу тільки з ВІНІТІ (м. Москва) по МБА бібліотека отримала понад 100 копій статей з іноземних джерел, у 1979 році з 22 бібліотек м. Києва і найбільших бібліотек країни отримано 1010 книг, журналів, ксерокопій, у 1983 році по МБА отримано 1209 прим. літератури, тільки з ЦНБ – 700, з інформаційних центрів більше 2000 стор. копій матеріалів, а в 1985 році по 65 темам отримано 1166 прим. першоджерел, виготовлено і отримано 11205 стор. ксерокопій.

Готуються бібліографічні ретроспективні покажчики літератури з актуальних проблем наукових досліджень інституту, такі як "Міцність та руйнування конструкційних матеріалів" 1976-1978 рр. (285 назв.), "Аналіз економічної ефективності науково-дослідних робіт по створенню і впровадженню надтвердих матеріалів" 1970-1977 рр. (235 назв.), "Правка і правлячі інструменти" 1973-1978 рр. (305 назв.); покажчики до семінарів "Прогресивні процеси алмазної обробки оптичних деталей із скла", "Алмазна обробка деталей зі сталей і важкооброблюваних сплавів". У 1980 році, наприклад, було видано 12 ретроспективних бібліографічних покажчиків. Тісна співпраця бібліографа М.І. Колєвої з ученими при складанні покажчиків забезпечувало точний відбір матеріалів по темі, правильну їх наукову класифікацію, раціональний вибір структури покажчика. Науковими редакторами покажчиків були вчені А.С. Вишневський, І.П. Захаренко, Ю.О. Кочержинський, В.Д. Андрєєв, О.О. Виноградов, А.Л. Майстренко, Ю.П. Ліненко-Мельников та ін. Співпраця бібліографів і вчених було надзвичайно плідною.

З 1978 року бібліотека була базою практики студентів Київського інституту культури, які успішно виконували програму практики і захищали курсові роботи.

Бібліотека була складовою частиною відділу науково-технічної інформації, тому інформаційно-бібліографічне обслуговування співробітників інституту, заводу та СКТБ бібліотека проводила спільно з іншими підрозділами. Вся література, яка надходила, – книги, журнали, інформаційні матеріали, після обробки та реєстрації передавалися в групу аналітико-синтетичної обробки для перегляду фахівцями, відібраний матеріал надходив на розмноження і в групу ВПІ (вибіркового поширення інформації) для розподілу його фахівцям, в 1985 році було розіслано 15500 оповіщень 58 абонентам. На підставі відібраного матеріалу фахівцями групи аналізу 2 рази на місяць видавалися тематичні покажчики за основними напрямками діяльності комплексу "Тугоплавкі сполуки. Отримання і застосування в народному господарстві" та "Надтверді матеріали. Виробництво і застосування в народному господарстві ". Бібліотека розсилала ці покажчики організаціям-співучасникам комплексних програм "Матеріаломісткість", "Енергокомплекс" і в бібліотеки організацій суміжної тематики.

Бібліотекою видавалися щомісячні "Списки нових надходжень", які були одним з видів поточної інформації. Списки виходили тиражем 70 прим., включали інформацію тільки про книги та по ВПІ розподілялися по відділам, лабораторіях, керівництву інституту.

Для молодих фахівців проводилися цикли лекцій, бесіди, огляди, виставки літератури "На допомогу молодому фахівцеві". На оперативних нарадах дослідного заводу для начальників цехів, технологів щоквартально проводилися огляди нової літератури, спільно з районною бібліотекою організовувалися виставки для керівників відділів, підрозділів "Керівник-підлеглий-колектив" (104 назв.), які передавалися для експозиції в ЦНБ. За завданням Мінського райкому партії м. Києва для слухачів районного семінару пропагандистів бібліотека готувала рекомендаційні списки літератури та виставки, наприклад, у 1986 році підготовлено 5 таких списків.

У 1981 році співробітники бібліотеки брали активну участь у підготовці та проведенні Міжнародної конференції "Надтверді матеріали" і міжнародної спеціалізованої виставки "Алмаз-81", була організована книжкова виставка "Надтверді матеріали. Виробництво і застосування ", багато закордонних фірм прислали літературу на цю виставку, співробітники бібліотеки взяли участь в забезпеченні культурної програми конференції та виставки.

До загальних зборів відділення АН УРСР за звітом про діяльність інституту за 1982-1984 рр. була організована виставка "Видання ІНМ", "Преса про ІНМ". На семінарах експонувалися виставки "Взаємодія алмазу з рідкими і газовими фазами", "Скінчені пружнопластичні деформації матеріалів".

У 1985 році до Всесоюзних конференцій за погодженням з вченим секретарем інституту Н.Ф. Колесніченко співробітниками бібліотеки Н.М. Кармазіною, Н.І. Колодніцькою, Т.В. Федотовою підготовлено 3 бібліографічних ретроспективних покажчика "Термічний аналіз: теорія та застосування" (1980-1985 рр.) тиражем 500 прим., "Нові надтверді матеріали і прогресивні технології їх застосування" накладом 150 прим., "Оптичні й радіоспектроскопічні властивості алмазів" тиражем 100 прим.

Особлива увага приділялася бібліотекою вивченню передового досвіду роботи інших бібліотек, з цією метою всі співробітники бібліотеки побували в бібліотеці інституту біохімії, заводу "Маяк" та ін.

У 1986 році відзначалося 25-річчя Інституту. До цієї дати співробітники бібліотеки підготували виставку та бібліографічний покажчик "Видання інституту за 1961–1986 рр." (410 назв.).

Бібліотека брала участь у підготовці та проведенні науково-практичного семінару "Інформаційне забезпечення НДР та ДКР в НТК ІНМ", підготовлені виставки "Бібліографія в допомогу науковій роботі", "Книжки року", "Серійні видання у фондах НТБ".

У 1987 році брали активну участь у підготовці та проведенні XI Міжнародної конференції AIRAPT "Високі тиски в науці і техніці", спільно з бібліотекою Інституту фізики високих тисків (м. Троїцьк, Росія) організували виставку "Фізика і техніка високих тисків".

На Республіканському семінарі бібліотечних працівників Київського регіону в РБНТП і в ДРНТБ НТБ ділилася своїм досвідом взаємодії з ВНТІ інституту по інформаційно-бібліографічному обслуговуванню вчених і фахівців.

З 1990 року за рішенням партзборів комплексу був закритий на початку III кварталу кабінет партійної освіти, що був філією бібліотеки, а також у зв´язку з переїздом та ремонтом приміщень не працював другий філіал бібліотеки в ЦДПІН АН УРСР. У зв´язку з цим знижувалася книговидача і відвідуваність.

Було видано покажчик "Періодичні та інформаційні видання, виписані бібліотекою в 1990 році", що включав 275 назв, але надалі зменшується кількість надходжень літератури через обмеження коштів на придбання книг та передплату журналів, спільно з ВНТІ переглянуто перелік видань і від деяких з них довелося відмовитися, зокрема, реферативні журнали надходили вже без покажчиків.

З 1991 року бібліотека входить до складу інформаційно-видавничого відділу, який складався з редакторської і групи зарубіжної інформації, редакції журналу "Сверхтвердые материалы", груп – АБД (автоматизована база даних), ВПІ (вибіркове поширення інформації), ДІФ (довідково-інформаційний фонд ), технічного архіву, машбюро.

Відзначаючи 30-річчя інституту бібліотека традиційно оформила виставку "Видання ІНМ".

Відроджуючи історію держави було створено картотеку "Україна. ЇЇ минуле і сучасне", оформлений куточок української мови та організована постійно діюча виставка, де представлені праці видатних учених України, історична література.

У 1992 році за активної участі співробітників бібліотеки під керівництвом відповідального редактора канд. техн. наук Н.Ф. Колесніченко був виданий покажчик "Микола Васильович Новіков. Біобібліографія вчених України ", який включав 513 назв праць, вийшов у видавництві "Наукова думка"(укладач Л.І. Тіманова), доповнені видання цього покажчика виходили в 2002 р., 2007 р. (990 назв.), 2012 р. (представлений на сайті інституту в електронному вигляді), упорядником яких є Н.І. Колодніцька. Традиція виходу таких покажчиків була продовжена в наступні роки такими виданнями: "Олександр Олександрович Шульженко" (до 70-річчя з дня народження) в 2005 році, "Анатолій Львович Майстренко" (до 60-річчя вченого) в 2006 році, "Володимир Петрович Бондаренко" (до 70-річчя) в 2009 році, "Тетяна Олексіївна Пріхна" (до 60-річчя) в 2017 р., "Володимир Зіновійович Туркевич" (до 60-річчя) в 2018 р. Укладачем всіх цих покажчиків також є Н.І. Колодніцька.

У виданій в 2011 році книзі "Алмаз Украины" до 50-річчя заснування Інституту є стаття про бібліотеку з фотографіями різних років (с. 307, 336–340, 373).

У 1998 році при безпосередній участі співробітників бібліотеки видано довідник "Кто есть кто в алмазном мире".

У 2001 році широко відзначалося 40-річчя інституту. Була організована книжкова виставка видань інституту і статей з періодики, яка увійшла в телевізійний сюжет новин про святкування ювілею.

До послуг читачів бібліотеки 11 каталогів і картотек: алфавітний і систематичний каталоги, картотека праць співробітників інституту (з 1965 р., з 1997 р. в електронному варіанті), картотека вітчизняних, іноземних журналів, видань, що продовжуються, картотека перекладів (з 1963 р.), дисертацій, авторефератів дисертацій, іноземних книг, картотека "Преса про Інститут" (з 1956 р.).

Зберігається повний комплект журналів "Синтетические алмазы" (1969-1979 рр.) і "Сверхтвердые материалы" (1979 -2018 рр.), з 2018 р. "Надтверді матеріали", "Journal of Superhard Materials" (з 1983 р.), "Інструментальний світ" ( 1997 - 2015 рр.).

З 2003 р. зберігаються щорічні збірники наукових праць Інституту "Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент - техника и технология его изготовления и применения" (випуск 1-22), з 2020 р. - "Інструментальне матеріалознавство" (випуск 23-).

В 2017 р. вийшла книга "Научная школа Института сверхтвердых материалов. К 100-летию НАН Украины", у склад редколегії ввійшли академіки НАН України М.В. Новіков та В.З Туркевич, кандидат фізико-математичних наук В.М. Колодніцький, укладач - зав. бібліотекою Н.І.Колодніцька.

Слід відзначити наявність в бібліотеці цінних видань: Field J.E. "The Properties of Diamond" (1979); Bridgman P.W. "The Physics of High Pressure" (1958); Hausner H.H., Mal M.K. "Handbook of Powder Metallurgy" (1982); Grodzinski P. "Diamond Technology" (1956) і "Diamond Tools" (1944); Tottle C.R. "An Encyclopedia of Metallurgy and Materials" (1984); "Modern Developments in Powder Metallurgy" (1984); Bruton E. "Diamonds" (1970); "High Pressure Physics and Chemistry", vol. 1-2 (1963) і "Advances in High Pressure Research", vol. 1-3 (1966-1969) ed. by R.S. Bradley; також книг "Поведение металлов при высоких температурах и давлениях" (Банди Ф.П., Стронг Г.М., 1964); "Исследования больших пластических деформаций и разрыва. Влияние высокого гидростатического давления на механические свойства материалов" (Бриджмен П.В., 1955); "Анализ размерностей" (Бриджмен П.В., 1934); "Резание металлов" (Трент Е.М., 1980); "Физика высоких давлений" (Свенсон К., 1963); журнали "Diamond and Related Materials" (1993–1995, 2001–2009; "CIRP" (1969-1995); "High Temperatures-High Pressures" (1974-1996, 2001 ); "Industrial Diamond Review (1968-2007);" Powder Metallurgy "(1964-1994) та ін.

Через труднощі з фінансуванням комплектування бібліотеки здійснюється в основному завдяки дарам, зокрема, академіка М.В. Новікова, який свого часу передав багато різних видань: книги з дарчими написами, журнали, матеріали конференцій, симпозіумів, збірники праць. Серед  цікавих дарів – книги "Академик Леонид Федорович Верещагин" В.В. Евдокимовой, "Секретные физики из атомного проекта СССР. Семья Лейпунских" Б.С. Горобца. Значна частина книг, подарованих Інституту до 50-річчя заснування, була передана бібліотеці.

Послідовниками добрих традицій  є академік НАН України В.З. Туркевич та член-кореспондент НАН України С.А. Клименко.

Також бібліотека на безоплатній основі отримує наукові видання видавництва "Наукова думка" і ВД "Академперіодика".

 У майбутньому бібліотека ІНМ – це інформаційний підрозділ, що володіє сучасними технологіями отримання оперативної наукової інформації через глобальні мережі Інтернет, електронним каталогом, традиційними і електронними носіями інформації; ядро книжкового фонду – найбільш повні енциклопедичні та довідкові видання, література з головних і актуальних напрямів наукових досліджень інституту.

На головну

Історія бібліотеки
Правила користування
ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ
Періодичні видання

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.Н. Бакуля НАН Україны Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua