Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"
Аспірантура
Захист дисертацій
Вчена рада
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація про держ. закупівлі
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
Конференції
Виставки
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

Устаткування відділу №14

14 відділ

 • Комплекс установок для синтезу алмазу, спікання алмазних нанопорошків і композитів на їх основі, до його складу входять: пресова установка АС 1000 зусиллям до 10 МН (1000 тс), яка забезпечує роботу апаратів високого тиску, і модернізована вакуумна піч СНВЛ для проведення дегазації нанопорошків за рахунок створення вакууму до 10-2 па і температури до 800 °С;
 • Стенд для нанесення металевих плівок методом магнетронного розпилення (на базі вакуумного поста ВУП -5М);
 • Стенд на базі електрометрів "Agilent 4339b" (США), В749 (Франція) і нановольтметра NV 724 (Франція) для виміру електропровідності і діелектричної проникності порошків алмазу і кубічного нітриду бору, а також поликристалів і композитів на їх основі в широкому інтервалі температур і напруги;
 • Комплекс приладів і установок для визначення коефіцієнта теплопровідності матеріалів в інтервалі температур 300К-800 К і питомій теплоємності матеріалів в інтервалі температур 300К-1000К;
 • Установка для досліджень фізико-хімічних процесів в НТМ при зміні температурного режиму (на базі дериватографа фірми "Setaram");
 • Комплекс рентгенівських дифрактометрів ДРОН-3М, ДРОН-4; ДРОН-2

 

Лабораторія 14/1

 • Вакуумний комплекс з вивчення капілярних явищ, змочування і адгезії;
 • Комплекс установок для дослідження фізико-хімічних властивостей порошків НТМ (питома поверхня, щільність, ζ-потенціал);
 • Установка для термохімічних досліджень порошків НТМ;
 • Комплекс приладів для діагностики і аналітичних досліджень морфометричних характеристик порошків НТМ;
 • Стенд для дослідження абразивних властивостей порошків і паст із НТМ; Дослідницька ділянка отримання наноматеріалів в рідких середовищах різної природи;
 • Установки для фізико-хімічного синтезу НТМ при атмосферному тиску;
 • Установки для виготовлення паст і суспензій

 

Лабораторія 14/2

 • Комплекс приладів для досліджень методами растрової електронної мікроскопії, рентгеноспектрального аналізу і структурних досліджень з використанням дифракції відбитих електронів;
 • Комплекс приладів для досліджень методами оптичної і ІЧ-Фур"є спектроскопії;
 • Комплекс установок для отримання технологічних і захисних покриттів на основі вуглецю

На головну

Відділ № 14. Фізико-хімічних основ формування надтвердих і наноструктурних матеріалів
Основні етапи наукової діяльності відділу
Лабораторія № 14/2 Наноструктурних, кристалографічних досліджень і спектрального аналізу (з Центром колективного користування науковими приладами «Аналітичний центр дослідження та нанодіагностики матеріалів»)
Устаткування відділу №14
Співпраця відділу
Співробітники відділу №14
Публікації співробітників відділу №14
Співробітники Лабораторії № 14/2

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: secretar@ism.kiev.ua