Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"
Аспірантура
Захист дисертацій
Вчена рада
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація про держ. закупівлі
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

Основні етапи наукової діяльності відділу

  • Вивчення фізичних властивостей і особливостей структури твердих сплавів (1965). Вивчення впливу високого тиску і температури на тугоплавкі сплави з метою підвищення їх твердості і якості (1964). Розробка методик оцінки структурних особливостей і фізичних властивостей твердих сплавів (1962).
  • Вивчення впливу високого тиску і температури на тугоплавкі сплави з метою підвищення їх твердості і якості (1964). Розробка методик оцінки структурних особливостей і фізичних властивостей твердих сплавів (1962).
  • Комплексне вивчення фізичних і фізико-хімічних властивостей і особливостей структури синтетичних алмазів (1964-2010), різних модифікацій нітриду бору (1988-2010), алмазних і алмазоподібних плівок (1996-2010). Дослідження кристалографічних характеристик СА, КНБ, АП, АПП від умов синтезу (1991-2010). Дослідження впливу зовнішніх впливів на СА з метою спрямованого зміни їх властивостей (1968-2010). Кореляція особливостей структури надтвердих матеріалів з їх експлуатаційними властивостями з метою розширення сфери застосування (1980-2000). Встановлення ролі міжфазної енергії на процеси зародження і росту кристалів алмазу з металлоуглеродного розплаву (1991-2010).
  • Вивчення структури і фізико-хімічних властивостей фулеренів (1996-1997).
  • Побудова діаграм стану систем металів VII-VIII груп періодичної системи з вуглецем при високих тисках (ростові середовища кристалізації алмазу) (1981-2000).
  • Вивчення теплопровідності кристалів алмазу і кубічного нітриду бору, впливу ізотопного складу на теплопровідність, теплопровідність наноструктур (алмаз, кремній). (1985-2010).
  • Вивчення структури розплавів і її зв"язку з фізико-хімічними властивостями (поверхнева енергія, щільність, вид діаграми стану) (2004-2010).
  • Отримання наносуспензій металів в рідинах різної фізико-хімічної природи. Вивчення їх антисептичних і бактерицидних властивостей. (2005-2010).

На головну

Відділ № 14. Фізико-хімічних основ формування надтвердих і наноструктурних матеріалів
Основні етапи наукової діяльності відділу
Лабораторія № 14/2 Наноструктурних, кристалографічних досліджень і спектрального аналізу (з Центром колективного користування науковими приладами «Аналітичний центр дослідження та нанодіагностики матеріалів»)
Устаткування відділу №14
Співпраця відділу
Співробітники відділу №14
Публікації співробітників відділу №14
Співробітники Лабораторії № 14/2

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua