Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"
Аспірантура
Захист дисертацій
Вчена рада
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація про держ. закупівлі
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
Конференції
Виставки
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

Науково-дослідницька група 11/1

Співробітники групи
 
Девін Леонід Миколайович, д.т.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, п.н.с.
ldevin@ism.kiev.ua (тел.+38 (044)430-82-45)
Стахнів Микола Євстафійович, к.т.н., с.н.с.
Нечипоренко Володимир Миколайович , провідний інженер
Ричев Сергій Володимирович – м.н.с.
Гречук Андрій Ігорович – аспірант
Антонюк Антон Сергійович – аспірант
 

 

Наукові напрямки
Неруйнівний контроль, визначення механічних характеристик крихких матеріалів при динамічному навантаженні, діагностика різального інструменту з надтвердих матеріалів і структурованих композитів.

 

Фізико-механічних властивості композиційних матеріалів

1. Динамічний модуль пружності.
2. Швидкість звуку.
3. Логарифмічний декримент коливань.
4. Добротність.
5. Динамічна міцність при розтягуванні, стисненні, згині і тріщиностійкість (Кі К11с) крихких матеріалів
6. Робота руйнування при ударному навантаженні на установці з мірними стрижнями Гопкинсон-Кольського.
 
Старостина A.В., Прихна Т.А., Осадчий А.В., Карпец М.В., Ковыляев В.В., Девин Л.Н., Свердун В.Б., Мощиль В.Е., КозыревА.В., Кузнецов Р.А. Исследование демпфирующих свойств материалов на основе МАХ фазы Ti3AlC2 // Труды ИПМ Проблемы современного физического материаловедения. - 2011. - №20. - С. 73-79.
Девин Л.Н. Вайсбанд М. Д . Прочность инструментальных материалов при однократном ударном нагружении. Проблемы прочности, 1992, -№ 7. - С. 33 – 40.
Девин Л.Н. Прогнозирование работоспособ­ности металлорежущего инстру­мента. Наукова думка, 1992.- 131 с.
Новиков Н.В., Девин Л.Н. Пластическая деформация в вершине трещины при разрушении вольфрамокобалтовых твердых сплавов. ФХММ. – 1991 №4 – С.72-76.
Девин Л.Н. Определение предела прочности при растяжении поликpисталических сверхтвердых матеpиалов. Сверхтвердые материалы, 1988, № 2 с. 24-28.
Новиков Н.В., Девин Л.Н., Иванов С.А. Силоизмеpительное устройство для динамических испытаний. Заводская лаборатория, 1980, 46, № 7, с. 665 - 667.
 

Діагностика структурованих композиційних матеріалів при їх створенні та оптимізація технології їх отримання

 
 
1. Ультразвукова діагностика дефектів в твердих сплавах
2. Дослідження акустичної емісії при створенні та застосуванні НТМ.
3. Розробка широкосмугових датчиків акустичної емісії (ДИСМ-1)
 
 
Девин Л.Н., Рычев С.В. Корреляционная модель акустической эмиссии при тонком алмазном точении. Сверхтвердые материалы, 2017, №1 – С. 56–65.
Девин Л.Н., Гречук А. И., Лупкин Б. В. Применение метода акустической эмиссии при исследовании сверления композиционных материалов. Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения: Сборник научных трудов. – Вып.19. – Киев: ИСМ им. В.Н. Бакуля, НАН Украины, 2016. – С.428—435. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pimi_2016_19_68.pdf
Майстренко А.Л., Боримский А.И., Девин Л.Н., Бологова Л.М., Щербаков А.В., Сулима А.Г. К вопросу о механизме разупрочнения кристаллов синтетического алмаза при высокотемпературном нагревании. Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент–техника и технология его изготовления и применения. 2010. – c.272 – 278.
Девин Л.Н., Найденко А.Г. Применение метода акустической эмиссии и искусственных нейронных сетей для контроля износа резцов и шероховатости обработанной поверхности. Новітні технології в машинобудуванні: металообробка, інструмент, реновація//Зб. Наук. Праць/ - Маріуполь: ПДТУ, 2008. – С.9-15.
Девін Л. М., Бондаренко В. П., Осадчий, О. А., Німченко, Т. В . Застосування акустичних методів для контролю виробів з твердих сплавів. Фізико-хімічна механіка матеріалів, №3, С.60-66. https://www.researchgate.net/profile/Leonid_Devin/publication/227131890_Application_of_acoustic_methods_for_the_monitoring_of_produ cts_made_of_hard_alloys/links/00b7d52affbb73dd2b000000.pdf
Девин Л.Н., Новиков Н.В . Широкополосные датчики акустической эмиссии для диагностики состояния режущих инструментов. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, №4, 2008 – С.81 – 85.
Novikov N., Devin L., Lysenko O . AE method to study fracture and wear of cutting tools made of polycrystalline superhard materials. Report 2. Progress in Acoustic Emission VII, Sapporo, Japan 1994, p. 631 – 636.
Новиков Н.В., Девин Л.Н.,Лысенко О.Г. . Особенности разрушения режущих пластин из киборита при точении. Сверхтвердые материалы, 1991, № 6, С. 34-38.
 
 

Оптимізація технології застосування структурованих композиційних матеріалів:

1. Обробка кольорових сплавів міді, алюмінію та титану.
2. Свердління вугле-та склопластиків інструментами з НТМ.
3. Тонке точіння кольорових сплавів монокристалами алмазу.
 
 
 
Девин Л.Н., Гречук А.И, Лупкин Б.В. Сверление отверстий в деталях из композиционных материалов с использованием инструментов из сверхтвердых поликристаллов Сверхтвердые материалы. - 2018, № 1 - С. 77–85
Девин Л. Н, Рычев С. В., Смерчинский А. В . Сравнение результатов определения напряжений на гранях резца из монокристаллов алмаза аналитическим 2-d и 3-d методом конечных элементов.- Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения: Сборник научных трудов. – Вып.20. – Киев: ИСМ им. В.Н. Бакуля, НАН Украины, 2017. –С. 528-535
Гречук А.І, Глоба О.В, Девін Л.М. "Підвищення якості свердління отворів в волокнистих композиційних матеріалах." Вісник Національного технічного університету України" Київський політехнічний інститут". Серія Приладобудування 54 (2) (2017): 80-85. http://visnykpb.kpi.ua/article/view/119556
Стахнив Н.Е., Девин Л.Н., А.А. Бочечка, С.Н. Назарчук . Применение нанокомпозита алмаз – карбид вольфрама при чистовом точении латуни. Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения: Сборник научных трудов. – Вып.18. – Киев: ИСМ им. В.Н.Бакуля, НАН Украины, 2015. – С.428-434. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pimi_2015_18_83.pdf
Девин Л.Н., Петруша И. А., Осадчий А. А, Мельнійчук Ю. А., Гончар В. В. Особенности изнашивания резцов на основе cBN с матрицей групы BL при чистовой обработке закаленных сталей. // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения: Сборник научных трудов. – Вып.18. – Киев: ИСМ им. В.Н.Бакуля, НАН Украины, 2015. – С.450—453. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pimi_2015_18_87.pdf
Девин Л.Н., Стахнив Н.Е. Информационно-измерительная система исследования процесса резания инструментом из СТМ. В сб. Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения: Сборник научных трудов. – Вып.16. – Киев: ИСМ им. В.Н. Бакуля, НАН Украины, 2013. – С. 548 – 556.
Назарчук С.Н., Девин Л.Н., Осадчий А.А., Перекос А.Е., Гаврилова В.С., Гадзыра Н.Ф., Романко Л.А., Александрова Л.И.,Бочечка А.А. . Контроль качества алмазного нанокомпозита с добавками вольфрама различного генезиса путем измерения демпфирующих характеристик. Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент-техника и технология его изготовления и применения. 2012(15):325-31. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pimi_2012_15_63.pdf
Девин Л.Н., Стахнив Н.Е. Исследование влияния износа резца из композита на основе КНБ на вероятность его разрушения при чистовом точении закаленных сталей. Сверхтвердые материалы, № 4, 2012 г. С. 77- 74.
Новиков М.В., Девин Л.Н. Расчет вероятности разрушения лезвийных инструментов в пакете «MATHCAD». Інструментальний світ №4 (48), 2010. –С.4 -6.
Девин Л.Н., Сулима А.Г. Применение пакета Power Graph для исследования процесса резания. Промышленные измерения контроль, автоматизация диагностика (ПиКАД), №3, 2008, С. 24 – 26. http://www.picad.com.ua/0307/0308/pdf/vnedr2.pdf
Девин Л.Н. Вильгельм М. Прогнозирование вероятности разрушения резцов на основе КНБ. Сверхтвердые материалы. - 1992, № 6 - С.41 - 46

 

 

На головну

Співробітники відділу №11
Науково-освітній центр (ІНМ-КПІ)
Науково-дослідницька група 11/1
Публікації співробітників відділу №11

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: secretar@ism.kiev.ua