Головна
Ювілеї
Про Нас
Новини
Історія
Наука
Захист дисертацій
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
Міжвідомча рада
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БАКУЛЯ НАН УКРАЇНИ ЗА 2017 РІК
Інформація по закупівлях на 2016 рік
e-mail
Пошукова система по науковим документам ІНМ
"СВЕРХТВЁРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Бібліотека
XXI Міжнародна конференція
X конференція молодих вчених та спеціалістів
Обладнання центру
Положення
Контакти
Порядок оформлення заявок

АНОНС ВЫПУСКА

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА "ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ СВІТ"

ВЫПУСК ЖУРНАЛА № 1-4(61-64) за 2015 год 

 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ


Е. А. Пащенко*, докт. техн. наук, С. А. Кухаренко**, канд. техн. наук,
В. И. Лавриненко, докт. техн. наук, В. Н. Ткач, докт. физ.-мат. наук
Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины (г. Киев)
*lab6_1@ism.kiev.ua; **svetlana@ism.kiev.ua

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖФАЗНОЙ ГРАНИЦЫ СТЕКЛОПОКРЫТИЙ НА ПОРОШКАХ СТМ С ПОЛИМЕРНЫМИ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СВЯЗУЮЩИМИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Исследованы особенности формирования межфазной границы стеклопокрытий на порошках сверхтвердых материалов (СТМ) с полимерными и металлическими связующими шлифовальных инструментов. Рассмотрены методы регулирования свойств порошков СТМ со стеклопокрытием за счет использования стеклоосновы различного химического состава и нанесения на них металлических и полимерных покрытий в целях повышения адгезионной активности к поверхности стеклопокрытий металлов и полимеров – связующих шлифовального инструмента.
Ключевые слова: межфазная граница, сверхтвердые материалы, полимеры, металлические покрытия, адгезия.

 

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ


Ю. О. Мельнійчук, канд. техн. наук, І. А. Петруша, С. А. Клименко*, доктори техн. наук,
О. С. Осіпов, канд. техн. наук, С. Ю. Муковоз
Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України (м. Київ)
* atmu@meta.ua

ВИСОКОШВИДКІСНЕ ТОЧІННЯ ДЕТАЛЕЙ З ЗАГАРТОВАНИХ СТАЛЕЙ ІНСТРУМЕНТАМИ, ЩО ОСНАЩЕНІ МАТЕРІАЛАМИ НА ОСНОВІ КУБІЧНОГО НІТРИДУ БОРУ

Наведено результати порівняльних досліджень працездатності інструментів, що оснащені різальними пластинами RNMN 09Т300F з полікристалічних надтвердих композитів груп BL і BH на основі сфалеритного (cBN) та вюртцитного (w-BN) нітридів бору (виробництва ІНМ НАН України; Seco, Швеція; Ceram Tec, Німеччина; ТЗАІ, Росія), при точінні загартованої сталі марки ШХ15 (60–62 HRC). Показано високу працездатність інструментів з вітчизняними ПНТМ з композитів групи BL при чистовій обробці зі швидкостями різання v = 2,5–4,5 м/с.
Ключові слова: ріжучі пластини ПСТМ, композити, сфалерітний та вюрцитний нітрид бору, точіння загартованої сталі, висока продуктивність композиту на основі сBN, чистова обробка.


В. В. Смоквина, А. А. Девицкий*, кандидаты техн. наук
Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины (г. Киев)
* devitsky@mail.ua

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ШЛИФОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТАМИ ИЗ СТМ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Представлены результаты решения важной научно-технической проблемы, которая заключается в создании энергосберегающих и технологических условий повышения эффективности шлифования труднообрабатываемых инструментальных материалов. Это достигается за счет внутренних резервов, заложенных как в шлифовальных инструментах из СТМ (покрытия и морфология зерен СТМ, функциональные примеси в рабочем слое инструмента), так и в технологиях обработки ими (электризация в зоне обработки, термоэлектрические токи). Разработаны методы контроля и диагностики процесса шлифования, которые учитывают условия и результаты исследований.
Ключевые слова: шлифовальные инструменты из СТМ, труднообрабатываемые инструментальные материалы, энергосберегающие и технологические условия повышения эффективности шлифования, характеристики рабочего слоя шлифовального инструмента, морфология зерен СТМ.

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 2014 г.


Р. К. Богданов, А. П. Закора*, кандидаты техн. наук;
А. А. Шульженко, член-корр. НАН Украины;
М. В. Супрун, А. Н. Соколов, В. Г. Гаргин, кандидаты техн. наук;
Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины (г. Киев)
* apz146@ism.kiev.ua

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ИЗ НОВЫХ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Приведены результаты исследований износостойкости поликристаллических сверхтвердых материалов АКТМ и гибридайта в породоразрушающих инструментах. Установлено, что вставки гибридайта более эффективно разрушают горную породу, чем элементы АКТМ. Разработана конструкция коронки, оснащенной вставками гибридайта, которая по производительности превосходит коронки со вставками АКТМ.
Ключевые слова: твердые горные породы, высокопроизводительное бурение, конструкции буровых коронок, поликристаллические сверхтвердые материалы АКТМ, гибридайт.


М. М. Прокопів*, О. В Харченко, кандидати техн. наук
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, м. Київ
* prokopivm@mail.ru

РОЗРОБКА НОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ ТЕРТЯМ З ПЕРЕМІШУВАННЯМ

Наведено результати експериментальних досліджень по визначенню конструктивних розмірів інструменту для зварювання тертям з перемішуванням відпрацьованих поверхонь кристалізаторів в машинах безперервного розливу сталі; по вибору марки твердого сплаву з групи WC-Cо для його виготовлення. Показано експлуатаційну стійкість, кінетичні параметри процесу відновлення мідного кристалізатора для зносу та руйнування інструментів в залежності від вмісту кобальту.
Ключові слова: зварювання тертям з перемішуванням, пін, твердий сплав, вакуумне спікання, адгезійне зношування.

 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ


В. С. Панов, Ж. В. Еремеева*, доктора техн. наук, Р. А. Скориков
Национальный исследовательский технологический университет МИСиС (НИТУ МИСиС) (г. Москва, РФ)
* eremeeva-shanna@yandex.ru

ДЕТАЛИ КОПСТРУКЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ, УПРОЧНЕННЫХ НАНОРАЗМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ

В НИТУ МИСиС разработана технология производства деталей конструкционного и инструментального назначения на основе порошковых углеродистых сталей, упрочненных наноразмерными добавками.Разработанная технология позволяет повысить коэффициент использования материала до 0,968; уменьшить трудоемкость обработки за счет широких возможностей автоматизации данного процесса; снизить требования к квалификации персонала и сократить себестоимость изготовления деталей за счет исключения их обработки резанием.
Ключевые слова: порошковые углеродистые стали, упрочнение наноразмерными добавками, гомогенизирующее спекание, трудоемкость обработки, коэффициент использования материала.


И. П. Фесенко1*, Ю. М. Туз2, доктора техн. наук,
В. И. Часнык3, Т. Б. Сербенюк1, кандидаты техн. наук,
В. Н. Колодницкий1, канд. ф.-м. наук, Ю. О. Струнина2
1Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины (г. Киев)
2НИИ автоматизации экспериментальных исследований Национального технического университета Украины “КПИ” (г. Киев)
3Государственное предприятие НИИ "ОРИОН" (г. Киев)
* igorfesenko@ukr.net

ВЫСОКОТЕПЛОПРОВОДНАЯ АЛЮМОНИТРИДНАЯ КЕРАМИКА ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ТЕРМО-ЭДС ЭТАЛОННЫХ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 0–30 МГц

Для минимизации контактной термоэлектродвижущей силы (термо-ЭДС) в эталонных термоэлектрических преобразователях напряжения исследованы три типа диэлектрических материалов. Минимальный уровень контактной термо-ЭДС был зафиксирован для алюмонитридной керамики (AlN-керамика) с теплопроводностью 120 Вт/(м∙К). С использованием алюмонитридной керамики был разработан ряд эталонных термоэлектрических преобразователей напряжения в диапазоне частот 0–30 МГц при входных номинальных напряжениях 0,5 В; 1,0 В; 2,0 В; 4,0 В; 8,0 В; 16,0 В; 32,0 В в термоэлектродвижущую силу на уровне 1 мкВ.
Ключевые слова: алюмонитридная керамика, теплопроводность, термоэлектродвижущая сила, эталонный термоэлектрический преобразователь напряжения


Г. А. Петасюк*, канд. техн. наук, О. У. Петасюк
Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины (г. Киев)
* petasyuk@ukr.net

МЕТОДИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ ФОРМЫ ПРОЕКЦИИ ЗЕРЕН АБРАЗИВНЫХ ПОРОШКОВ НА ОСНОВАНИИ ИХ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Излагается новый метод идентификации и количественного оценивания геометрической формы проекции зерен абразивных порошков. Метод основан на системно-аналоговом подходе. В качестве аналогов приняты 2D геометрические фигуры (окружность, эллипс, треугольник, канонизированные формы четырехугольника, правильные пяти-, шести- и восьмиугольник), допускающие неаддитивное аналитическое представление площади через образующие параметры, число которых не превышает трех. Введены дифференциальная и интегральная характеристики формоподобия, предложен аналитический аппарат определения показателей этих характеристик. Приводятся результаты апробации метода на шлифпорошках синтетических алмазов и других абразивных порошках.
Ключевые слова: алмазные порошки, форма проекции зерен, идентификация, аналоги проекции, количественное оценивание, апробация.

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ


Н. В. Новиков, академик, Л. Н. Девин*, доктор техн. наук, Н. Е. Стахнив, канд. техн. наук
Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины (г. Киев)
* ldevin@ism.kiev.ua

ПРЕПОДАВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН СТУДЕНТАМ СТАРШИХ КУРСОВ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ «ИНСТИТУТ СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ-НТУУ «КПИ»

Описана разработанная в ИСМ специальная методика преподавания курсов лекций: «Инструменты из сверхтвердых материалов» и «Прогнозирование работоспособности режущих инструментов» для студентов-механиков старших курсов в Учебном центре «ИСМ-НТУУ «КПИ». Основные особенности методики: – создание условий для многократного повторения материалов лекций через оптимальные для запоминания промежутки времени;– выдача каждому студенту полного курса лекционного материала на семестр в виде графических файлов на электронном носителе и доступ к нему в любое личное время; – применение специальной экспресс-системы контроля по специальным тестам усвоения студентом материала каждой предыдущей лекции; – выполнение в отделах ИСМ практической части учебной программы; – анализ и оценка по баллам совокупности результатов знаний и возможность получения экзаменационной оценки автоматически; – возможность использования полученных знаний после окончания ВУЗа.
Ключевые слова: Учебный центр, специальная методика преподавания, курсы лекций, инструменты из СТМ, работоспособность режущих инструментов.

 

ВЫСТАВКИ. КОНФЕРЕНЦИИ. СЕМИНАРЫ

 

На головну

Информация о журнале
№ 3-4(59-60), 2013
№ 1-4(61-64), 2015
Анонс
Тематика журнала по выпускам
Информация и реклама
Требования к материалам

Архів журналу

Рік
2015 1-4(61-64)
2013 1(57) 2(58) 3-4(59-60)
2012 1(53) 2(54) 3-4(55-56)
2011 1-2(49-50) 3(51) 4(52)
2010 1(45) 2(46) 3(47) 4(48)
2009 1(41) 2(42) 3(43) 4(44)
2008 1(37) 2-3(38-39) 4(40)
2007 1(33) 2(34) 3(35) 4(36)
2006 1(29) 2(30) 3(31) 4(32)
2005 1(25) 2(26) 3(27) 4(28)
2004 1(21) 2(22) 3(23) 4(24)
2003 1(17) 2(18) 3(19) 4(20)
2002 1(13) 2(14) 3(15) 4(16)
2001 10-11 12
2000 7 8 9
1999 4-5 6
1998 3
1997 1 2

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua