Головна
Ювілеї
Про Нас
Новини
Історія
Наука
Захист дисертацій
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
Міжвідомча рада
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БАКУЛЯ НАН УКРАЇНИ ЗА 2017 РІК
Інформація по закупівлях на 2016 рік
e-mail
Пошукова система по науковим документам ІНМ
"СВЕРХТВЁРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Бібліотека
XXI Міжнародна конференція
X конференція молодих вчених та спеціалістів
Обладнання центру
Положення
Контакти
Порядок оформлення заявок

№ 3(51), 2011

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКА
♦ Юбилеи
♦ Новые материалы
и технологии
♦ Современные инструменты
и технологии
♦ Память
♦ Информация
♦ Анонс выставок
♦ Организации и предприятия
предлагают
  Юбилеи
 1. 50-річчя ІНМ ім. В. М. Бакуля. Історія, сьогодення, перспективи (автор Новіков М. В.)

  Наведена доповідь директора ІНМ академіка НАН України М. В. Новікова на засіданні Вченої ради, що відбулася 1 липня 2011 р. з нагоди 50-річчя інституту. В доповіді йдеться про основні наукові, технічні напрямки і досягнення протягом 50-ти років в розробці, виробництві та застосуванні надтвердих матеріалів; про роль ІНМ в створенні галузі надтвердих матеріалів і виробів із них в СРСР та його багаторічні міжнародні зв’язки; про кадровий потенціал інституту та підприємств, об’єднаних в Науково-технологічний алмазний концерн «АЛКОН». Відмічено, що головним надбанням ІНМ до 50-річчя його існування є створення сучасного науково-технологічного, авторитетного в світі українського Центру технологічної переваги в галузі надвисоких тисків і температур, комп’ютерного матеріалознавства, нанотехнологій та інженерії поверхні. Йдеться про найважливіші загальнонаціональні проекти сьогодення, в яких є місце застосуванню проривних технологій інституту, про їх перспективність.

 2. 50-летие ИСМ им. В. Н. Бакуля. Международная конференция «Влияние высоких давлений на материалы» (автор Лещук А. А.)

  В работе Международной конференции «Влияние высоких давлений на материалы», которая состоялась 29–30 июня 2011 г. в Институте сверхтвердых материалов и была приурочена к его 50-летию, участвовали 116 делегатов из Украины, стран ближнего и дальнего зарубежья. Заслушаны 16 докладов, посвященных влиянию высоких давлений на материалы, применению технологий высоких давлений в производственных процессах, изучению физико-химических процессов получения моно- и поликристаллических СТМ, созданию новых технологий производства керамических композиционных материалов и твердых сплавов. Пятерым ученым Украины, Польши, России, США вручены впервые учрежденные дипломы Почетных докторов наук ИСМ.

   
 3. 50-летие ИСМ им. В. Н. Бакуля. Торжественное расширенное заседание Ученого совета ИСМ (автор Новиков Н. В.)

  В Торжественном расширенном заседании Ученого совета, посвященном 50-летию ИСМ, приняли участие более 200 гостей: ученых, представителей государственных органов, научных учреждений НАН Украины, университетов, отечественных и зарубежных организаций, предприятий различных отраслей промышленности. Всего на Торжественном заседании Ученого совета с поздравлениями выступили 42 человека, поступило 96 письменных поздравлений, в т. ч. 28 – из стран ближнего и дальнего зарубежья. ИСМ им. В. Н. Бакуля НАН Украины награжден рядом Почетных грамот и наград от учреждений России, Беларуси, Украины и Польши.

   
 4. 50-річчя ІНМ ім. В. М. Бакуля. Нагороди та поздоровлення

  На Урочистому засіданні Вченої ради з нагоди 50-річчя ІНМ 1 липня 2011 р. відбулося вручення багатьох нагород інституту та його працівникам, з привітаннями виступили 42 особи, надійшло 96 письмових привітань, в т. ч. з країн ближнього і далекого зарубіжжя – 28 привітань. В статті наведено інформацію про деякі з нагород та деякі цитати з поздоровлень.

   
 5. 50-летие ИСМ им. В. Н. Бакуля. Коллеги из дальнего зарубежья на юбилее института (автор Лушпенко Б. Е.)

  Представлены приехавшие на юбилей ИСМ коллеги из Японии, Греции, Польши, Китая, с которыми институт связывает многолетнее научно-техническое сотрудничество, а также организации, готовые к совместным работам в области создания сверхтвердых материалов и их промышленного применения.
  Новые материалы и технологии
 6. Керамика и поликристаллы на основе CBN от компании TaeguTec для высокоскоростного точения (автор ООО «ТаегуТек Украина»)

  Для высокоскоростного точения деталей из новых труднообрабатываемых высокопрочных материалов компания TaeguTec предлагает режущие пластины из современной керамики и пластины со вставками из поликристаллов на основе кубического нитрида бора CBN. Представлены состав и основные физико-механические свойства пластин различных марок керамических сплавов на основе Al2O3 и SiC, их микроструктура; вставок поликристаллов сверхтвердых материалов на основе CBN и PCD; твердого сплава с покрытием для металлорежущих инструментов. Показана область применения пластин из керамики различных марок в зависимости от обрабатываемого материала и его твердости, влияния наносимого на них покрытия на скорость резания и подачу при точении закаленных сталей и чугунов.
  Современные инструменты и технологии
 7. Винницким инструментальщикам – 65 лет (автор Ю. Н. Егоров)

  В статье Ю. И. Егорова, Председателя правления одного из крупнейших специализированных предприятий Украины – ОАО «Винницкий инструментальный завод», которое отметило 65-летие, приведена основная номенклатура выпускаемого ВИЗ машинного и ручного режущего инструмента. Отмечается, что современное высокотехнологичное оборудование и соответствующая контрольно-измерительная техника, наличие высококвалифицированных инженерно-технических и рабочих кадров, применяемые прогрессивные технологии производства обеспечивают востребованность продукции ВИЗ как отечественными предприятиями, так и стран ближнего и дальнего зарубежья.

 8. Алмазные шлифовальные круги плоские со специальным профилем для обработки твердосплавных фасонных поверхностей (авторы Сидоренко Л. С., Пащенко Е. А., Савченко Д. А., Галков А. В., Аcеев А. С., Ковязин С. Ф, Демешко Н. В.)

  Изложен многолетний опыт ИСМ по разработке и изготовлению специальных алмазных кругов на металлических связках для заточки фасонных поверхностей твердосплавных зубков врубовых машин и угольных комбайнов, а также для профильного шлифования сменных твердосплавных зубьев-пластин червячных фрез. Приведены условия и результаты производственных испытаний на ГАЗе разработанных алмазных кругов на операциях профильного шлифования зубьев-пластин из твердого сплава марки Т15К6 фрез модулей 2–4 мм. Рассмотрены пути совершенствования данного типа инструмента, основанные на новом подходе к анализу процессов химического, физического и механического взаимодействия круга и обрабатываемой детали в условиях профильного шлифования.
  Память
 9. Помним, чтим всех друзей-алмазников (автор Ивахненко С. А.)

  Автор статьи С. А. Ивахненко, докт. техн. наук, профессор, зав. отделом кинетики кристаллизации монокристаллов алмаза при сверхвысоких давлениях ИСМ, с глубокой благодарностью от института вспоминает коллег – друзей и товарищей, которые вложили свои знания, матерство, опыт, силы и здоровье в дело создания многих технологий и производства синтетических алмазов, кубического нитрида бора, инструментов и изделий на их основе
  Информация
 10. Информация о книге «Алмаз Украины: Пятидесятилетие работы Института сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля (1961–2011 гг.

 11. Информация о сб. науч. трудов «Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения – 2011».

 12. Информация о тезисах докладов Пятой конференции молодых ученых и специалистов «Cверхтвердые, композиционные материалы и покрытия: получение, свойства, применениу.

 13. Информация ГП «Пресса» о подписке на 2012 г.

  Анонс выставок
 • Х Международный промышленный форум-2011, МВЦ, г. Киев. 22 – 25 ноября 2011.
  Организации и предприятия предлагают
 • <ОАО «Львовский инструментальний завод»
 • <ЧНПП «Микротех»
 • <ЧП "Инструмент-Сервис"
 • <ООО «Технополис»
 • <Физическое лицо, частн. предприниматель Мукиевская
 • <ООО «Группа ВТП»
 • <ООО «Ди-Стар»
 • <ООО «Оптэк»
 • <ОАО «Винницкий инструментальный завод»
 • <ООО «Аскон-КР»
 • <Предприятие «ВПТ»
 • <ГП «Техноком ИПМ НАН Украины»

На головну

Информация о журнале
№ 3-4(59-60), 2013
№ 1-4(61-64), 2015
Анонс
Тематика журнала по выпускам
Информация и реклама
Требования к материалам

Архів журналу

Рік
2015 1-4(61-64)
2013 1(57) 2(58) 3-4(59-60)
2012 1(53) 2(54) 3-4(55-56)
2011 1-2(49-50) 3(51) 4(52)
2010 1(45) 2(46) 3(47) 4(48)
2009 1(41) 2(42) 3(43) 4(44)
2008 1(37) 2-3(38-39) 4(40)
2007 1(33) 2(34) 3(35) 4(36)
2006 1(29) 2(30) 3(31) 4(32)
2005 1(25) 2(26) 3(27) 4(28)
2004 1(21) 2(22) 3(23) 4(24)
2003 1(17) 2(18) 3(19) 4(20)
2002 1(13) 2(14) 3(15) 4(16)
2001 10-11 12
2000 7 8 9
1999 4-5 6
1998 3
1997 1 2

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua