Головна
Ювілеї
Про Нас
Новини
Історія
Наука
Захист дисертацій
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
Міжвідомча рада
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БАКУЛЯ НАН УКРАЇНИ ЗА 2017 РІК
Інформація по закупівлях на 2016 рік
e-mail
Пошукова система по науковим документам ІНМ
"СВЕРХТВЁРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Бібліотека
XXI Міжнародна конференція
X конференція молодих вчених та спеціалістів
Обладнання центру
Положення
Контакти
Порядок оформлення заявок

№ 3-4(55-56), 2012

 

СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКА
♦ Итоги пятилетней деятельности
♦ Новые инструменты и технологии
♦ Новые материалы и технологии
♦ Трансфер технологий
♦ САПР технологических процессов
♦ Современные материалы и технологии
♦ Современная техника
♦ Информационные и инструментальные технологии
♦ Новая техника. Материалография
♦ Современные методы контроля
♦ Конференции. Семинары
♦ Новые издания
♦ Справочная информация
♦ Анонс выставок, форумов, конференций, семинаров
♦ Организации и предприятия предлагают
Итоги пятилетней деятельности

1. Звітує Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України. Підсумки п’ятирічної діяльності (автори Колесниченко Н. Ф., Гордашнік К. З., м. Київ, Україна).

Наприкінці 2012 року Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля Національної академії наук України (ІНМ) звітував про свою діяльність за минулий п’ятирічний період (2008-2012 рр.). В статті наведені основні результати фундаментальних і прикладних досліджень ІНМ в галузі надтвердих матеріалів і високих тисків, в інструментальній галузі. Наведені результати промислової реалізації досліджень, спрямованості інституту на розширення міжнародних зв" язків, підготовки молодої наукової зміни.

Новые инструменты и технологии

2. Производство инструментов из наноструктурных сверхтвердых материалов для лезвийной и абразивной обработки (авторы Витязь П. А., Сенють В. Т., Хейфец М. Л., г. Минск, Беларусь)

Разработан комплекс технологий производства лезвийного и абразивного инструмента на основе наноструктурных сверхтвердых материалов, включающих получение субмикро- и микропорошков алмаза из детонационных наноалмазов, синтез наноструктурных порошков кубического нитрида бора и получение поликристаллических и композиционных материалов на их основе.

Новые материалы и технологии

3. Новий керамічний матеріал для високопродуктивної механічної обробки загартованих сталей (автори Прокопів М. М., Мельнійчук Ю. О, Харченко О. В., м. Київ,)

Розглянуто властивості розробленого в ІНМ ім. В. М. Бакуля НАН УкраЇни нового композиційного керамічного інструментального матеріалу (НК), який отримано гарячим пресуванням реакційної суміші Ті-Al-О-C-N. НК містить основні фази – оксид алюмінію, карбооксидонітрид титану, які леговані оксидними та тугоплавкими сполуками як вихідної суміші, так і продуктами їх хімічної взаємодії, тому його можна віднести до кераміки змішаного типу. Наведені результати вибіркових досліджень інтенсивності зношування НК впродовж визначеного часу при точінні загартованих сталей твердості 58–62 HRC на швидкостях різання 170 та 200 м/хв. Отримані дані свідчать про ефективність та перспективність застосування створеної кераміки при високошвидкісному точінні загартованих сталей у порівнянні із керамікою змішаного типу на основі оксиду алюмінію та надтвердим композиційним матеріалом на основі КНБ. Визначення ефективних областей застосування та технологічних можливостей розробленого матеріалу потребує проведення подальших досліджень.

Трансфер технологий

4. Сьома рамкова програма Європейського Союзу як інструмент наукового та технологічного розвитку наукової організації (автори Нікітін Ю. О., Басюк Т. В., м. Київ)

Розглянуто основні засади сьомої рамкової програми (7 РП) Європейського Союзу з досліджень і технологічного розвитку. Проаналізовано участь Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля Національної академії наук України в проекті 7 РП "START".

САПР технологических процессов

5. Программный комплекс ESPRIT – высокопроизводительная многофункциональная САМ-система (Инжиниринговая Компания " ТвисТ" , г. Днепропетровск, Украина)

Программный комплекс ESPRIT – одна из наиболее мощных САМ-систем в мире, официальным представителем которого в Украине является Инжиниринговая Компания " ТвисТ" . Ведущие компании мира признали эффективность и функциональные возможности данного программного комплекса. ESPRIT предлагает мощные средства для любого станка с ЧПУ; прямой CAD/CAM интерфейс для импорта моделей из различных источников без необходимости правки или перестройки геометрии. Имеет уникальные возможности, которых нет в других программах подобного назначения – динамическая верификация, набор разработчика для самостоятельного расширения функциональных возможностей комплекса и др. Совместим с множеством CAD-расширений, в т. ч.– с распространенной в СНГ мощной CAD-системой Компас-3D.

Новые инструменты и технологии

6. Алмазное микроточение вкладыша ацетабулярной чаши из полиэтилена медицинского назначения (авторы Розенберг О. А., Сохань С. В., Мельниченко В. В., Микищенко А. А.)

Для изготовления ацетабулярного компонента искусственного тазобедренного сустава в ИСМ НАН Украины разработаны алмазный инструмент и технология прецизионного алмазного микроточения сферической несущей поверхности из полиэтилена медицинского назначения, которые обеспечивают точность и качество обработки на уровне мировых требований. Для этого используют возможности многофункционального 4-х координатного обрабатывающего стенда, изготовленного по техническому заданию ИСМ компанией «Микрон» (г. Одесса).

Современные материалы и технологии

7. Отримання, властивості та застосування полікристалічних композиційних матеріалів на основі алмазу та карбіду кремнію (Русінова Н. О., ИСМ, м. Київ, Україна)

В даній роботі розглянуті способи отримання полікристалічних композиційних матеріалів на основі алмазу та карбіду кремнію, різні сфери їх застосування, завдяки унікальним фізико-механічним властивостям композитів, включаючи інструментальне виробництво. Наведено широку номенклатуру інструментів, в яких ефективно використовують ріжучі елементи, виготовлені з цих матеріалів, в тому числі отриманих при просочуванні кремнієм алмазного порошку в умовах високого тиску і високої температури, з унікальними характеристиками – термостабільністю та зносостійкістю.

Современная техника

8. Барабан шаровой мельницы с внутренней защитной оснасткой типа " беличья клетка" для мокрого размола твердосплавных смесей (авторы Бондаренко В. П., Галков А.В., Сидоренко Л. С., Василенко Л. Е., Ковязин С. Ф.)

В ИСМ им. В. Н. Бакуля НАН Украины разработана внутренняя защитная оснастка типа " беличья клетка" барабана шаровой мельницы для мокрого размола твердосплавных смесей. Дискретная конструкция оснастки, состоящей из стальных элементов, является альтернативой традиционным футеровкам, покрывающим сплошным слоем внутреннюю поверхность барабана. Оснастка такой конструкции внедрена в условиях мелкосерийного твердосплавного производства на ГНПП " АЛКОН-ТВЕРДОСПЛАВ" НТАК " АЛКОН" НАН Украины при модернизации шаровых мельниц с барабаном среднего размера (диаметром и длиной порядка 0,5 м). Экономическая эффективность модернизированных мельниц по сравнению с применявшимися ранее мельницами с твердосплавной футеровкой обусловлена их высокой ремонтопригодностью и надежностью, а также снижением веса, стоимости материалов и эксплуатационных затрат.

Информационные и инструментальные технологии

9. Обеспечение высокого качества инструмента, технологий его изготовления и условий работы на основе использования информационных технологий (автор Радченко С. Г.)

В статье на конкретных примерах показана высокая эффективность применения прикладных информационных технологий, разработанных лабораторией экспериментально-статистических методов исследования (ЛЭСМИ) кафедры технологии машиностроения НТУУ " КПИ" , в создании наукоемких и многофункциональных изделий и современных технологий; в нахождении оптимальных режимов эксплуатации изделий в меняющихся условиях, в решении многих других вопросов. Разработанные ЛЭСМИ информационные технологии были успешно использованы для решения широкого круга различных задач более чем в 25 организациях стран СНГ с большим экономическим эффектом.

Новая техника. Материалография

10. Демо-зал компании " Мелитэк-Украина" пополнился новым оборудованием

Сообщается о новых моделях оборудования 2012 г. производства компании Bruker /Германия, которыми пополнился демо-зал компании " Мелитэк-Украина" (г. Киев): портативный рентгенофлуоресцентный анализатор S1 TITAN для неразрушающего химического анализа металлов и сплавов, а также компактный искровой оптико-эмиссионный спектрометр на базе CCD детекторов для многоматричного анализа Q2 ION – новейший оптико-эмиссионный спектрометр для химического анализа сталей и сплавов: даны их основные технические характеристики. Приведена также информация о другой технике по материалографии Дании, Австрии и Японии, которую представляет " Мелитэк-Украина" .

Современные методы контроля

11. Как оценить твердость режущих пластин из поликристаллов и композитов, изготовленных на основе сверхтвердых материалов (авторы Лошак М. Г., Александрова Л. И.)

Предложена методика определения твердости поликристаллических и композиционных сверхтвердых материалов, позволяющая учесть все возможные неопределенности при измерении твердости с тем, чтобы обеспечить идентичность и достоверность результатов испытаний при исследованиях и контроле в производственных условиях (ИСМ, г. Киев).

Конференции. Семинары

12. XV Международная конференция " Породоразрушающий и металлобрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения" (авторы Бондаренко Н. А., Богданов Р. К., Соколов А. Н.)

На XV Международной конференции, проходившей в Крыму (п. Морское) в сентябре 2012 г., были представлены 38 ведущих научных и отраслевых организаций и промышленных предприятий из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Польши, Российской Федерации и Украины. Доложены результаты выполнения работ, намеченных в Постановлении XIV конференции 2011 г. Дан обзор докладов, заслушанных на пленарном заседании и на трех секциях: Породоразрушающий инструмент из СТМ и технология его применения. Инструментальные, конструкционные и функциональные материалы на основе алмаза и кубического нитрида бора. Техника и технология производства твердых сплавов и их применение в инструменте для угольной и металлообрабатывающей отраслей промышленности. Вне заседаний конференции проведены многосторонние встречи ученых и специалистов. Изложены основные пункты принятого конференцией постановления.

Современные материалы и технологии

13. Абразивные круги холдинга " BEST-BUSINESS a.s." для шлифования деталей машиностроения (авторы Рябченко С. В., Середа Г. В., г. Киев).

Приведена основная номенклатура абразивных порошков и кругов производства чешского холдинга " BEST-BUSINESS, a. s." . Даны обозначения марок, зернистости и зернового состава абразивных порошков, твердости абразивных кругов, выпускаемых по стандартам СНГ, ISO, FEPA, в т. ч. холдингом " BEST-BUSINESS, a. s." . Рассмотрены конкретные примеры применения абразивных кругов холдинга на машиностроительных предприятиях Украины.

Новые издания

14. Начало издания 12-ти томника " Трибология: Международная энциклопедия" (автор Клименко С. А., ІНМ, м. Київ)

Кратко изложена структура и содержание 12-ти томного российского издания " Трибология: Международная энциклопедия" . Приведена аннотация первых четырех томов, выпущенных из печати. Т. 1. Историческая справка, термины, определения. – Санкт-Петербург: Анима, 2010. – 176 с. Т. 2. Машины, стенды и устройства для трибоиспытаний, включая английские слова и выражения. Т. 3. Приборы, устройства, средства испытаний и контроля. Т. 4. Физико-химия процессов трибоизнашивания.

15. Монография " Обработка резанием деталей с покрытиями" – результаты научных исследований процесса резания, научно обоснованные рекомендации, опыт производительной и качественной механообработки покрытий (автор Клименко С. А.).

Рассмотрены закономерности процессов лезвийной обработки наплавленных и напыленных покрытий высокой твердости инструментами из твердых сплавов и поликристаллических сверхтвердых материалов на основе кубического нитрида бора.

По результатам исследований приведены научно обоснованные рекомендации по выбору материалов и геометрических параметров режущих инструментов, элементов режимов резания, технологической среды и технологических способов улучшения обрабатываемости резанием ряда наплавленных и напыленных покрытий. Описан производственный опыт производительной и качественной механообработки рекомендуемыми инструментами деталей с покрытиями при их изготовлении и восстановлении изношенных.

16. Монография " Наукоемкие технологии в машиностроении" (авторы Суслов А. Г., Базров Б. М., В. Ф, Безъязычный и др., Москва, РФ)

Представлены наукоемкие (высокие) технологии в машиностроении по всем технологическим переделам: производство материалов, отливок; получение заготовок обработкой давлением; сварочное производство; обработка заготовок; модификация поверхностных слоев деталей; сборочное производство.

17. Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения / Сб. научн. тр. – Вып. 15. (г. Киев, Украина)

Приведены научные и практического результаты, перспективы развития работ в области разработки, изготовления, применения бурового породоразрушающего, металло- и камнеобрабатывающего инструмента, новых материалов для их изготовления, Рассмотрены актуальные вопросы теории и практики получения монокристаллических, дисперсных, керамических и композиционных сверхтвердых материалов, а также современное состояние техники и технологии производства твердых сплавов и инструментов из них.

Справочная информация

18. Технические условия Института сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины (автор Тимошенко Л. М.)

Приведены справочные материалы о технических условиях ИСМ на порошки алмазные поликристаллические наноструктурные и порошки алмазные ультрадисперсные; суспензии алмазные ультрадисперсные водные; шлифпорошки синтетических алмазов марок от АС200 до АС400 и термостойкие АСТ400, АСТ500; пластины твердосплавные сменные для сложнопрофильной металлообработки. Справочные материалы о государственных стандартах на сверхтвердые материалы и инструменты из них, действующие в Украине, были опубликованы ранее в выпусках журнала №№ 2(18), 3(19) и 4(20) за 2003 г., материалы о технических условиях – в №№ 1(21), 2(22), 3(23) и 4(24) за 2004 г., 1(25), 2(26), 3(27) за 2005 г.

Анонс выставок, форумов, конференций, семинаров

- Конференции и семинары Ассоциации технологов-машиностроителей Украины (план на 2013 г.).

- XXI Международная специализированная выставка " Машиностроение. Металлургия 2013" , " Литье 2013" . Запорожская торгово-промышленная палата, г. Запорожье. 21–24 мая 2013 г

- XIX Международная выставка " Судостроение–2013" , ООО " ЭкспоНиколаев" , г. Николаев. 22–24 мая 2013 г.

- Форум АСКОН " Белые ночи САПР 2013" . Компания АСКОН. Петергоф (г. Санкт-Петербург). 28–29 мая 2013 г.

- Выставка " Промышленная неделя" 2013: XII специализированная выставка " Машиностроение" , II специализированная выставка " Охрана труда" , ВЦ " ЭкспоДонбасс" , г. Донецк, 3–6 сентября 2013 г.

- Международный форум " Индустрия камня" : Международная выставка " Добыча и обработка камня" , 6-я Международная выставка " Камень в архитектуре и строительстве" , г. Киев, ТПП Украины. 16–18 октября 2013 г.

- ХII Международный Промышленный форум-2013, МВЦ, г. Киев. 19 – 22 ноября 2013 г.

- VI Международная специализированная выставка " Металлообработка. Инструмент. Пластмасса-2014" , МВЦ, г. Киев. 25–28 марта 2014 г.

Организации и предприятия предлагают

- Компания "ТаегуТек Украина" . Инструменты TAEGUTEC нового поколения, г. Днепропетровск.

- ООО "Компания " Александр" . Абразивные материалы и инструменты, г. Запорожье.

- ХРПП "Микротех" . Контрольно-измерительная продукция, г. Харьков.

- ООО "ВПТ" . Металлорежущий инструмент, г. Тернополь

- ООО "Инстайл" , Алмазный инструмент, Полтавская обл., с. Терешки.

- ООО "Технополис" . Схемы технологии восстановления сменных многогранных пластин с покрытием, г. Киев.

- Физическое лицо, частн. предприниматель (ФЛП) Мукиевская Е. А. Твердосплавная продукция компании " Ceratizit" , г. Киев.

- ЗАО "ОрсвітГруп" .Алмазный инструмента для резки, шлифования, полирования стекла и других материалов, г. Киев.

- ООО "ЛЮИЗО" . Твердосплавная оснастка и инструмент, г. Тернополь.

- ГП "Техноком ИПМ НАН Украины" , Металлорежущий инструмент и оснастка для ремонта прокатных валков, г. Киев.

- ООО "Оптек" . Оптические профилометры Contour GT Bruker, г. Киев.

- ООО "Мелитэк-Украина" , Новое оборудование демо-зала компании " Мелитэк-Украина" , г. Киев.

- НТАК "АЛКОН" , г. Киев. Отдых в пансионате " АЛМАЗ" , АР Крым, г. Судак, с. Морское.

Санаторий "Славутич" , г. Киев. Отдых, организация торжеств, аренда конференцзала для проведения конференций, семинаров, совещаний, корпоративных мероприятий.

На головну

Информация о журнале
№ 3-4(59-60), 2013
№ 1-4(61-64), 2015
Анонс
Тематика журнала по выпускам
Информация и реклама
Требования к материалам

Архів журналу

Рік
2015 1-4(61-64)
2013 1(57) 2(58) 3-4(59-60)
2012 1(53) 2(54) 3-4(55-56)
2011 1-2(49-50) 3(51) 4(52)
2010 1(45) 2(46) 3(47) 4(48)
2009 1(41) 2(42) 3(43) 4(44)
2008 1(37) 2-3(38-39) 4(40)
2007 1(33) 2(34) 3(35) 4(36)
2006 1(29) 2(30) 3(31) 4(32)
2005 1(25) 2(26) 3(27) 4(28)
2004 1(21) 2(22) 3(23) 4(24)
2003 1(17) 2(18) 3(19) 4(20)
2002 1(13) 2(14) 3(15) 4(16)
2001 10-11 12
2000 7 8 9
1999 4-5 6
1998 3
1997 1 2

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua