Головна
Ювілеї
Про Нас
Новини
Історія
Наука
Захист дисертацій
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
Міжвідомча рада
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БАКУЛЯ НАН УКРАЇНИ ЗА 2017 РІК
Інформація по закупівлях на 2016 рік
e-mail
Пошукова система по науковим документам ІНМ
"СВЕРХТВЁРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Бібліотека
XXI Міжнародна конференція
X конференція молодих вчених та спеціалістів
Обладнання центру
Положення
Контакти
Порядок оформлення заявок

№ 3-4(59-60), 2013

СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКА

 

♦ Юбилеи
♦ Трансфер технологий
♦ Новые инструменты и технологии
♦ Новые материалы и технологии
♦ Современные материалы и технологии
♦ Современные инструменты и технологии
♦ САПР технологических процессов
♦ Современная техника
♦ Современные методы контроля
♦ Информация
♦ Анонс выставок, форумов, конференций, семинаров
♦ Организации и предприятия предлагают
  Юбилеи
 1. Національна академія наук України – основа науково-технічного потенціалу України. До 95-річчя заснування (автори Новіков М. В., Колодніцький В. М., ІНМ ім. В. М. Бакуля НАН України, м. Київ).

  Найвищою науковою установою України є Національна академія наук України (НАН України), 95 років заснування якої відзначила вітчизняна і міжнародна наукова громадськість. Історія організації, розвитку і поступу Академії як особливої дослідницько-прикладної наукової установи складна й багатогранна, наповнена вагомими досягненнями в усіх сферах людської діяльності. Сьогодні НАН України – це визнаний у всьому світі провідний центр фундаментальної та прикладної науки, основа науково-технічного потенціалу України як європейської держави. У складі НАН України вже 42 роки працює Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля, колектив вчених якого вирішує на фундаментальних фізико-хімічних основах актуальні завдання створення і застосування надтвердих матеріалів.

 2. Трансфер технологий
 3. На шляху до Європейського дослідницького простору: програми Європейського Cоюзу як чинник інноваційного розвитку наукової організації (автори Нікітін Ю. О., Рукас-Пасічнюк В. Г., ІНМ ім. В. М. Бакуля НАН України, м. Київ).

  Співпраця в рамках 7-ї Рамкової програми (7 РП) Європейського Союзу (ЄС) з науково-технологічного розвитку Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля Національної академії наук України (IНМ НАН України) згідно проекту 7 РП «СТАРТ» (FP7 «START») з європейськими науково-дослідними центрами справила позитивний вплив на підвищення рівня інноваційних досліджень і впровадження інновацій ІНМ НАН України в економіку Європи та України. Це дозволяє прискорити шлях української науки в європейський дослідницький простір шляхом створення в Україні наукових організацій інноваційного типу.

 4. Новые инструменты и технологии
 5. Profitmilling для эффективного фрезерования (автор Инжиниринговая компания «ТВИСТ», г. Днепропетровск)

  Компания ESPRIT вновь порадовала своих пользователей. В новой версии программы ESPRIT-2013 представлена революционная технология фрезерования, известная как ProfitMilling (прибыльное фрезерование). Для достижения отличного качества и точности обработки металлических материалов резанием и высокой производительности предлагаем рассмотреть это великолепное САМ решение.

 6. Выбор характеристик рабочего слоя шлифовального инструмента из сверхтвердых материалов с учетом электрических явлений, сопровождающих процесс шлифования (авторы Лавриненко В. И., Девицкий А. А., Пасичный О. О., Кухаренко С. А. (1), Солод В. Ю. (2), Сытник Б. В., Полторацкий В. Г. (1), 1 - ИСМ им. В. Н. Бакуля НАН Украины, г. Киев; 2 - Днепродзержинский государственный технический университет, г. Днепродзержинск, Украина)

  Исследованы особенности электрических явлений, возникающих при шлифовании кругами из сверхтвердых материалов (СТМ). Рассмотрены пути повышения стойкости алмазно-абразивного инструмента при шлифовании инструментальных материалов за счет электрических явлений, сопровождающих абразивную обработку, а также показана возможность учета этих явлений при выборе характеристик рабочего слоя кругов из СТМ.

 7. Новые материалы и технологии
 8. Технологія зміцнення поверхонь деталей машин шляхом наноструктуризації засобами механоімпульсної обробки (автори Кирилів В. І.,  Заліско М. І., Крет Н.В.; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна).

  Показано, що розроблена в ФМІ НАН України технологія механоімпульсної обробки (МІО), яка базується на використанні енергії високошвидкісного тертя та є генератором інтенсивної пластичної деформації і джерелом нагріву поверхневого шару деталі, дозволяє отримати на поверхні деталей нанокристалічну структуру з високою мікротвердістю, високою зносостійкістю та підвищеною корозійною стійкістю. Проведені дослідно-промислові випробування показали підвищення ресурсу роботи деталей.

 9. Свойства, структура, области применения наноразмерных твердых сплавов WC-Сo. Обзор, часть 3 (автор Панов В. С., НИТУ «МИСиС», г. Москва, РФ).

  В статье приводится обзор способов получения тонкодисперсных порошков вольфрама, карбида вольфрама, смеси WC-Co, а также различные технологии наноразмерных спеченных твердых сплавов WC-Co. Рассмотрены свойства, структура и области применения наноразмерных твердых сплавов WC-Co на основании литературных источников. В части 1, опубликованной в выпуске журнала № 1(57), рассмотрены вопросы разделения твердых сплавов по областям применения, современной классификации сплавов группы WC–Co в зависимости от дисперсности основной карбидной фазы, получения порошков вольфрама, карбида вольфрама и смесей WC-Co.
  В части 2, опубликованной в выпуске журнала № 2(58), дан обзор по применению ингибиторов роста зерна карбидной фазы в твердых сплавах и частично – по технологии и свойствам нано- и ультрадисперсных твердых сплавов WC-Co. В части 3, публикуемой в данном выпуске журнала, приведен обзор по свойствам, областям применения наноразмерных твердых сплавов и рассмотрены новые методы их консолидации и спекания.

 10. Методика расчетного определения числа зерен в одном карате алмазных порошков на основании новой 3D модели зерна и автоматизированного получения исходных данных (автор Петасюк Г. А., ИСМ им. В. Н. Бакуля НАН Украины, г. Киев).

  Представлена новая методика расчетного определения числа зерен в одном карате алмазного порошка. Методика базируется на экстраполяционно-аффинной 3D модели зерна. Наиболее эффективное ее применение достигается в сочетании с автоматизированной диагностикой морфометрических характеристик абразивных порошков с использованием современных компьютеризированных измерительных приборов. Приводится графическая иллюстрация относительной погрешности расчетного определения числа зерен в одном карате алмазных порошков в зависимости от применяемой 3D модели зерна.

 11. Перспективи підвищення корозійної стійкості композиційних матеріалів карбід вольфраму-нікель (автори Барановський О. М., Бондаренко В. П., Ботвинко В. П. (1), Біба Є. Г. (2), Винар В. А. (3); 1 - ІНМ ім. В. М. Бакуля НАН України, м. Київ; 2 - НТУ «КПІ», м. Київ; 3 - Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна).

  Досліджено ефективність використання карбідів тугоплавких металів для підвищення корозійної стійкості (КС) композиційних матеріалів типу ВН (WС+Ni) в морській воді. Встановлено, що КС сплаву ВН20 при легуванні його карбідами з негативним електродним потенціалом можна підвищити, коли вміст легуючого карбіду не перевищує границі його розчинності в зв’язці. Найбільш перспективним для підвищення КС сплаву ВН20 є карбід хрому, вміст якого в сплаві ВН20 не повинен перевищувати 1 % (по масі). Перспективними для підвищення КС сплаву ВН20 можуть бути також карбіди титану та танталу, приведений негативний потенціал яких незначно менший, ніж у нікелю. Легування сплаву ВН20 карбідами з позитивним електродним потенціалом і з електроопором, більшим, ніж у карбіду вольфраму, не ефективне.

 12. Высокотемпературный растровый микроскоп и опыт его применения для создания комбинированного твердосплавного инструмента (авторы Шуменко В. Н., Шуменко В. В., Логинова Т. В., Макаров Р. С., НИТУ «МИСиС», г. Москва, РФ).

  Кратко изложен метод исследования процесса изотермического спекания порошковых материалов с применением специального высокотемпературного растрового микроскопа. Метод позволяет с одного образца в режиме «in situ» получать количественную характеристику – усадку образца, и качественную – взаимодействие фаз. Проведение комплекса исследований с применением данного метода обеспечило возможность создания эффективной технологии спекания комбинированного твердосплавного зубка из порошкового материала WC-Co + Ni.

 13. Современные инструменты и технологии
 14. Высокопроизводительная обработка крупногабаритных деталей из труднообрабатываемых высокопрочных сплавов (авторы Найденко А. Г., Манохин А. С. (1), Федоран Ю. А. (2); 1 - ИСМ им. В. Н. Бакуля НАН Украины, г. Киев; 2 - ИПМ им. И. М. Францевича НАН Украины, г. Киев).

  В статье представлены результаты комплекса научно-исследовательских работ, направленных на решение проблемы повышения производительности обработки крупногабаритных деталей из труднообрабатываемых высокопрочных сплавов путем разработки специального инструмента из сверхтвердых материалов, создания технологии его применения и .методов повышения надежности таких инструментов.

 15. Указ Президента Украины о присуждении ежегодных премий Президента Украины для молодых ученых 2013.

  В соответствии с Указом Президента Украины № 659/2013 от 2 декабря 2013 г. ежегодная премия Президента Украины для молодых ученых 2013 г. за разработку «Повышение производительности и качества изготовления крупногабаритных деталей из высокопрочных сплавов» присуждена Найденко А. Г. и Манохину А. С. – сотрудникам ИСМ им. В. Н. Бакуля НАН Украины.

 16. Обгрунтування використання призматичних композиційних алмазовмісних породоруйнівних елементів у буровому інструменті (автори Виноградова О.П., Богданов Р.К., Свєшніков І. А., Людвиченко П. Г., Кузьмінська О. М., ІНМ ім. В. М. Бакуля НАН України, м. Київ).

  Досліджено вплив конфігурації робочого шару алмазовмісних породоруйнівних елементів зі  славутича на ефективність руйнування кутової зони спряження поверхонь вибою і керну, вибою і свердловини гірських порід при динамічному навантаженні. Виявлено переваги використання призматичних алмазовмісних елементів зі  славутича порівняно з циліндричними елементами з плоским торцем з метою підвищення швидкості руйнування гірських порід буровим інструментом та забезпечення рівномірного зносу його торця в радіальному напрямку.

 17. САПР технологических процессов
 18. Вместе мы – сила. Новые возможности КОМПАС-3D V15 для коллективного проектирования (автор Гинда Д., Компания «АСКОН», г. Санки-Петербург, Розсип)

  Новые возможности КОМПАС-3D V15 для коллективного проектирования дают возможность реализовать инструментальную поддержку современной методики параллельного проектирования сложных изделий, содержащих в себе механические узлы, гидравлику, металлоконструкции, радиоэлектронную аппаратуру и множество других элементов, взаимодействующих друг с другом. Как показал опыт, практическое применение КОМПАС-3D V15 в сочетании с профессиональными графическими решениями NVIDIA Quadro обеспечивают ускорение проектирования от двух до семи раз.

 19. Современная техника
 20. Экспериментальная оценка вероятности разгерметизации аппарата высокого давления типа наковальни с углублением (авторы Виноградов С.А.,  Доценко В.М., Сороченко Т. А., ИСМ им. В. Н. Бакуля НАН Украины, г. Киев).

  Предложена гипотеза о рассмотрении взрывного разрушения контейнера АВД в процессе синтеза сверхтвердых материалов (СТМ) как физического подобия или аналога хорошо исследованного геологического явления – землетрясения. Проведено экспериментальное исследование явления взрывного разрушения контейнера АВД при синтезе СТМ. Такой подход позволил предложить комплексную характеристику вероятности взрывного разрушения контейнера, учитывающую упругие и пластические свойства его материала. Предложен простой экспресс-метод определения этой характеристики. На основании большого объема производственных испытаний показана корреляция (с вероятностью 95%) указанной характеристики с вероятностью взрывного разрушения контейнера в течение полного цикла синтеза СТМ.

 21. Современные методы контроля
 22. Автоматизированная система контроля демпфирующих свойств материалов (авторы Девин Л. Н., Осадчий А. А., ИСМ им. В. Н. Бакуля НАН Украины, г. Киев).

  Автоматизированная система контроля демпфирующих свойств материалов, разработанная в ИСМ, позволяет определять логарифмический декремент затухания колебаний, внутреннее трение, модуль упругости и скорость звука на дисковых образцах малых габаритов. Система прошла апробацию на таких материалах, как твердые сплавы, сверхтвердые материалы на основе кубического нитрида бора, никелид титана, инструментальная и конструкционная керамики, и многие другие.

 23. Европейская размерность (авторы Крамаренко С. Б., Калин А. Н. ЧНПП «МИКРОТЕХ®», г. Харьков, Украина).

  Изложены основные требования нового подхода к стандартизации и технической регламентации, принятые Советом Европейского Союза (ЕС) в 1985 г. Приведена информация, позволяющая сравнить основные технические характеристики линейно-угловых средств измерений (микрометров, нутромеров микрометрических и индикаторов), изготавливаемых ЧНПП «МИКРОТЕХ®», с европейскими техническими стандартами DIN. Перечислены этапы деятельности, которые позволят «МИКРОТЕХ®» обеспечить реализацию и сервисное обслуживание своей продукции в странах ЕС.

 24. Информация
 25. Закономерность перехода от единственного к множественному числу при обращении к индивиду при коммуникации (автор Фесенко И. П. ИСМ им. В. Н. Бакуля НАН Украины, г.Киев).

  Выполненными исследованиями установлена эволюционная закономерность перехода от единственного числа к множественному при обращении к индивиду в процессе коммуникации, которая обусловлена с биологической точки зрения тем, что homo sapiens как коллективистское существо испытывает подсознательное чувство безопасности при обращении во множественном числе.

Анонс выставок, форумов, конференций, семинаров
 • План конференций и семинаров Ассоциации технологов-машиностроителей Украины в 2014 г.

 • Міжнародний авіакосмічний салон АВІАСВІТ-XXI». 24–27 сентября 2014. МВЦ, г. Киев, Украина

 • 14-я Международная выставка промышленного оборудования и металлообработки «МАШПРОМ-2014», 30 сентября–3 октября 2014, Экспоцентр «Метеор», г.Днепропетровск

 • VII Международный форум «Комплексное обеспечение лабораторий». 14–16 октября 2014 г. Экспоплаза, г.Киев, Украина

 • ХIII Международный промышленный форум-2014», 18–21 ноября 2014 г. МВЦ, г.Киев, Украина

 • Международная специализированная выставка «Станкостроение 2014», 14–17 октября 2014, г.Москва, Россия

 • XVII Международная конференция «Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения», 14–20 сентября 2014, г. Трускавец, Украина

 • 2-я Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии и наноматериалы», 27–30 августа 2014, г.Львов, Украина

Организации и предприятия предлагают
 • ПАО «Львовский завод искусственных алмазов и алмазного инструмента». Инструмент из сверхтвердых материалов. г. Львов.

 • ООО «Технополис». Промышленная метрология для любих практических задач. г. Киев.

 • ПО «АСКОН». Машиностроительные решения АСКОН. Компас-3D, г. Санкт-Петербург.

 • ООО «ВПТ-Украина» Металлорежущий инструмент, г. Винница.

 • Кировоградского инструм.завода «ЛЕЗО». Режущий, вспомогательный инструмент, штампы, литьевая оснастка, г. Кировоград.

 • ООО «Металлокерам». Научные и технологические разработки в области материаловедения, г. Киев.

 • ЧП «Инструмент-Сервис». Правящий, режущий инструмент, г. Винница.

 • ООО «Оптэк». Оптические профилометры Contour GT Bruker, г. Киев.

 • Физ. лицо Мукиевская. Твердосплавная продукция компании «Ceratizit», г. Киев.

 • ЗАО «ОрсвітГруп» алмазного инструмента для резки, шлифования, полирования стекла и других материалов, г. Киев.

 • Физ. лицо Спивак Н. А. Инструментальная продукция и др., г Белая Церковь.

 • ООО «Элгран». Изделия из натурального камня, Кировоградская обл., с. Соколовское.

 • Компания Н.Н.Н. Фрезы дереворежущие, г. Киев.

 • ГП СП «Славутич». Условия отдыха в санатории-профилактории, г. Киев.

 • ЧНПП «Микротех». Измерительная продукция, г. Харьков.

 • Завод алмазного инструмента. Круги из синтетических алмазов, г. Полтава.

 • Компания «Киевинструмент». Инструмент, оснастка, металлорежущее оборудование и др. продукция, г. Киев.

 

На головну

Информация о журнале
№ 3-4(59-60), 2013
№ 1-4(61-64), 2015
Анонс
Тематика журнала по выпускам
Информация и реклама
Требования к материалам

Архів журналу

Рік
2015 1-4(61-64)
2013 1(57) 2(58) 3-4(59-60)
2012 1(53) 2(54) 3-4(55-56)
2011 1-2(49-50) 3(51) 4(52)
2010 1(45) 2(46) 3(47) 4(48)
2009 1(41) 2(42) 3(43) 4(44)
2008 1(37) 2-3(38-39) 4(40)
2007 1(33) 2(34) 3(35) 4(36)
2006 1(29) 2(30) 3(31) 4(32)
2005 1(25) 2(26) 3(27) 4(28)
2004 1(21) 2(22) 3(23) 4(24)
2003 1(17) 2(18) 3(19) 4(20)
2002 1(13) 2(14) 3(15) 4(16)
2001 10-11 12
2000 7 8 9
1999 4-5 6
1998 3
1997 1 2

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua