Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"
Аспірантура
Захист дисертацій
Вчена рада
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація про держ. закупівлі
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

Рекомендації для авторів журналу «Надтверді матеріали»

для покращення його бібліометричних показників
і підвищення імпакт-фактора

 

– В статях, що подаються до журналу «Сверхтвердые материалы», необхідно висвітлювати актуальні питання міжнародної проблематики розвитку матеріалознавства в галузі надтвердих матеріалів, підтверджувати високий рівень теоретичної і практичної значущості своїх досліджень для міжнародної наукової спільноти;

– Подавати до друку публікації високої якості відповідно до міжнародних стандартів, вказувати всі необхідні атрибути статті відповідно до вимог журналу;

Статтю подавати структурованою в такому порядку викладення:

а) актуальність проблеми;
б) стан питання;
в) мета дослідження;
г) обґрунтування застосування і опис обраної автором методики;
д) виклад і обговорення результатів;
ж) висновки;
е) література.

– Назва наукової статті, анотація та ключові слова повинні бути інформативними та змістовними;

– В анотації чітко зазначати наукову новизну роботи;

– Зміст статей повинен відповідати тематиці журналу, об`єктом дослідження якого є надтверді матеріали – матеріали, твердість яких рівна або перевищує твердість корунду (20 ГПа).

– Висновки формулювати чітко і конкретно: вказувати нові ефекти і наукові результати, виявлені і досягнуті в ході проведення досліджень;

– Список літератури оформлювати з урахуванням, що це єдине відкрите для доступу джерело, яке дає змогу міжнародній аудиторії скласти враження про рівень наукової роботи її автора: цитувати наукові видання, що входять до міжнародних науковометричних баз, та науковців, що мають високий індекс Хірша;

– Подавати свої статті для опублікування в інші міжнародні періодичні видання з посиланням на власні роботи в журналі «Сверхтвердые материалы»;

– Залучати до співавторства науковців з відомих міжнародних наукових центрів;

– Підвищувати міжнародну комунікацію, брати участь у конференціях, форумах, вести наукові блоги, розширювати наукові зв`язки і діалоги, інформувати своїх міжнародних колег про свої публікації;

– Створити персональні сторінки в соціальних та наукових мережах, що відображають професійну діяльність науковця.

 

На головну

Випуск № 5, рік 2023
Надтверді матеріали
Склад редакційної колегії
Архів журналу НТМ
Положення про етику наукових публікацій
Редакція журналу “Надтверді матеріали
Передплата
Історія журналу
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЖУРНАЛ «НАДТВЕРДІ МАТЕРІАЛИ» У СВІТОВОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
Рекомендації для авторів журналу «Надтверді матеріали»
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua