Головна
Ювілеї
Про Нас
Новини
Історія
Наука
Захист дисертацій
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
Міжвідомча рада
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БАКУЛЯ НАН УКРАЇНИ ЗА 2017 РІК
Інформація по закупівлях на 2016 рік
e-mail
Пошукова система по науковим документам ІНМ
"СВЕРХТВЁРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Бібліотека
XXI Міжнародна конференція
X конференція молодих вчених та спеціалістів
Обладнання центру
Положення
Контакти
Порядок оформлення заявок

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Згідно з методикою оцінки українських журналів з поділом їх на категорії від "А" до "Е", журнали з певним імпакт-фактором віднесені до категорії "А", а занесені до переліку "Master Journal List", але без встановленого імпакт-фактора, - до категорії "Б" [6]. Серед 42 журналів з хімічних наук журнал "Cверхтвердые материалы" був віднесений до категорії "Б". Однак, виходячи з опублікованих даних "Journal Citation Report, Thomson Reuters", що містяться на сайті [7], журнал "Cверхтвердые материалы" за 2010 рік отримав імпакт-фактор, що дорівнює 0,547 і, таким чином, перейшов в найвищу категорію "А". Значення імпакт-фактора 0,547 означає, що з опублікованих 119 статей в 2009-2008 роках в 2010 році були процитовані статті 65 разів.

З 604 науково-технічних видань, які входять до переліку фахових видань ВАК України, станом на 2005 р. тільки п"ять академічних видань мали затверджений імпакт-фактор [3], в 2009 р. - сім, а в 2010 р. - сімнадцять, серед яких журнал "Cверхтвердые материалы" на шостому місці, а з матеріалознавчого напрямку - на першому (табл. 1).

 

Таблиця 1. Українські наукові журнали, які мають імпакт-фактор станом на 2010 рік


Назва журналуІІ

Імпакт-фактор

1

Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA) (Інститут математики, Київ)

0,856

2

Condensed Matter Physics (Інститут фізики конденсованих систем, Львів)

0,800

3

Ukrainian Journal of Physical Optics (Інститут фізичої оптики, Львів)

0,659

4

Low Temperature Physics / Физика низких температур (Інститут низьких температур, Харків)

0,625

5

Theoretical and Experimental Chemistry / Теоретическая и экспериментальная химия (Інститут физичної хімії, Київ)

0,577

6

Journal of Superhard Materials / Сверхтвердые материалы (Інститут надтвердих материалів, Київ)

0,547

7

Kinematics and Physics of Celestial Bodies / Кинематика и физика небесных тел (ГАО, Київ)

0,337

8

Powder Metallurgy and Metal Ceramics / Порошковая металлургия (Інститут проблем матеріалознавства, Київ)

0,288

9

Neurophysiology / Нейрофизиология (Інститут фізиології, Київ)

0,279

10

Strength of Materials / Проблемы прочности (Інститут проблем міцності, Київ)

0,267

11

Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry / Журнал математической физики, анализа, геометрии (Інститут низьких температур, Харків)

0,265

12

Journal of Water Chemistry and Technology / Химия и технология воды (Інститут колоїдної хімії та хімії води, Київ)

0,218

13

Materials Science / Фізико-хімічна механіка матеріалів (Фізико-механічний інститут, Львів)

0,210

14

Ukrainian Mathematical Journal / Український математичний журнал (Інститут математики, Київ)

0,167

15

Nonlinear Oscillations / Нелінійні коливання (Институт математики, Київ)

0,158

16

Металлофизика и новейшие технологии (Інститут металофізики, Київ)

0,150

17

Problems of atomic science and technology / Вопросы атомной науки и техники (Харківський фізико-технічний інститут)

0,039

 

За даними баз Scopus, стосовно кількості цитувань до кількості публікацій станом на 15.01.2009 [8] і 21.12.2010 [9], Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, представлений в світі в основному публікаціями в журналі "Сверхтвердые материалы", серед академічних установ технічного і матеріалознавчого напрямку займає друге місце (табл. 2).

 

Таблиця 2. Наукові установи НАН України технічного і матеріалознавчого напряму в Scopus (станом на 15.01.2009 та 21.12.2010)

Установи НАН України (назва журналу, що випускається)

Кількість публікацій

Кількість цитувань

Відношення кількості цитувань до кількості публікацій

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Інститут механіки ім. С.Т. Тимошенко ("Прикладная механика")

1823

2132

3755

5443

2,06

2,55

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля ("Сверхтвердые материалы")

1069

1162

1768

2571

1,65

2,21

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича ("Порошковая металлургия")

5163

5781

7288

10963

1,41

1,90

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка ("Фізико-хімічна механіка матеріалів")

759

2047

865

1515

1,14

0,74

Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренко ("Проблемы прочности")

466

1119

92

689

0,2

0,62

 

Оскільки Scopus - найбільша і найавторитетніша база наукових статей, що належить найбільшому видавництву наукової літератури Elsevier, зацікавлена в проведенні якісного і оперативного моніторингу і уважно стежить за інтересами світової наукової спільноти, це повністю підтверджує отриману оцінку рейтингу журналу "Сверхтвердые материалы".

Крім того, журнал «Сверхтвердые материалы» входить в реферативні бази наукової інформації Українського реферативного журналу "Джерело", Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського "Україніка наукова", Всеросійського інституту наукової і технічної інформації РАН (ВІНІТІ), а його англомовна версія "Journal of Superhard Materials" - в електронні реферативні бази наукової інформації Chemical Abstracts Service (CAS), INSPEC (Institution of Electrical Engineers-IEE) Academic OneFile, ChemWeb, Expanded Academic, Google Scholar, OCLC, SCOPUS, Summon by Serial Solutions. Журнал "Сверхтвердые материалы" представлений в основних наукових і публічних бібліотеках світу (табл. 3).

 

Таблиця 3. Наукові та публічні бібліотеки світу, в які надходить журнал "Сверхтвердые материалы"

Країна

Місто

Назва бібліотеки

Болгарія

Софія

Центральна біблиотека Болгарської академії наук

Болгарія

Софія

Національна біблиотека "Святых Кирила і Мефодія"

Велика Британія

Лондон

The British Library

Угорщина

Будапешт

Orszagos Muszaki Informacios Kozpontes Konyvtar (Національний технічний центр інформації та біблиотека )

Німеччина

Франкфурт на Майні

Deutsche Gesellschaft für chemisches Apparatenwesen e.V. (Німецьке Товариство хіміків-технологів)

Китай

Пекін

The Library of Chinese Academy of Sciences

Китай

Пекін

Institute of Scientific and Technical Information of China

Македонія

Скоп"є

Национальная и университетская біблиотека "Святого Климента Охридські"

Польща

Варшава

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Росія

Москва

Державна публічна науково-техніічна біблиотека Росії

Румунія

Бухарест

The National Institute for Information and Documentation

Сербія

Белград

Біблиотека Сербской академії наук і мистецтв

Словаччина

Братислава

Центральная біблиотека Академії наук Словаччини

США

Темп

Rocky Mountain Mathematics Consortium

США

Колумбус

Columbus Metropolitan Library

США

Вашингтон

The Library of Congress

США

Канзас Сіті

Linda Hall Library Science & Technology

Франція

Париж

Bibliothèque de l’Institut de France Académie des Sciences

Японія

Токіо

The Ceramic Society of Japan

 

Все це є свідченням високого рейтингу і затребуваності журналу "Сверхтвердые материалы" як провідного в світі наукового видання, яке висвітлює передові досягнення щодо створення та застосування надтвердих матеріалів.

Надано визначення інформації, знань та інформаційно-комунікаційних технологій як ресурсів інформаційного суспільства для розв’язання практичних проблем науки і техніки. Як приклад джерела наукової інформації приведено науково-теоретичний журнал "Надтверді матеріали". За даними інформаційного продукту "Journal Citation Reports" бази наукового цитування ISI We of Knowledge компанії Thomson Reuters журнал "Надтверді матеріали" отримав імпакт-фактор рівний 0,547, що визначає його провідне місце в світовому інформаційному просторі.

Ключові слова: інформаційний простір, науковий журнал, бази даних, реферування, імпакт-фактор, журнал "Сверхтвердые материалы"

The paper defines the notions of information, knowledge, and information–communicative technologies as means of the information society to solve practical problems of science and technology. The scientific-theoretical Journal of Superhard Materials is given as an example of the source of scientific information. According to the Journal Citation Reports information product, which is the ISI Web of Knowledge citation base of the Thomson Reuters Company, the Journal of Superhard Materials has received an impact-factor of 0.547, which defines one of the leading positions of the journal in the world information space.

Key words: informative space, journal scientific, data base, abstracting, impact factor, Journal of Superhard Materials.

Література:
1. Колодюк А. В. Інформаційне суспільство: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні: Автореф. дис. … канд. політ. наук. – К., 2005. – 20 с.
2. Корсунский С. В. Конкурентоспособность компаний основывается на инновациях [Электронный ресурс] // Доклад на Первом Украинском Инновационном Форуме (г. Киев, 27 апреля 2007). – URL: http://www.ufpk.com.ua/files/p7/doklad-2.html – (дата обращения: 10.06.2011).
3. Гузь А. Н. О становлении информационного научного пространства // Наука України у світовому інформаційному просторі. – К., 2008. – Вип. 1. – С. 23–56.
4. Балашев Л. Л. О научном журнале // Научно-техническая информация. Сер. 1. – 1970. – № 5. – С. 3–4.
5. Криворученко В. К. Научные школы [Электронный ресурс] // Информационный гуманитарный портал "Знание. Понимание. Умение". – 2011. – № 2. – URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2011/2/Krivoruchenko_Scholar_Schools/ (дата обращения: 10.06.2011).
6. Влох Р. О. Система оцінки українських фахових видань // Наука України у світовому інформаційному просторі. – К., 2008. – Вип. 1. – С. 57–94.
7. URL: http://www.springer.com/chemistry/physical+chemistry/journal/11961 (дата обращения: 18.07.2011).
8. Українські наукові установи у світовому інформаційному просторі: аналіз за даними Scopus (2009 р.) [Редакційна колегія] // Наука України у світовому інформаційному просторі. – К., 2009. – Вип. 2. – С. 5–16.
9. URL: http://www.nbuv.gov.ua/rating/ratings_nanu/index.html (дата обращения: 15.07.2011).

На головну

Выпуск № 4, год 2018
Рекомендації для авторів журналу «Сверхтвердые материалы»
Сверхтвердые материалы
Історія журналу "Сверхтвердые материалы"
Склад редакційної колегії
Редакція журналу “Сверхтвердые материалы”
Архів журналу СТМ
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Передплата
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЖУРНАЛ «СВЕРХТВЕРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ» У СВІТОВОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua