Головна
Ювілеї
Про Нас
Новини
Історія
Наука
Захист дисертацій
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
Міжвідомча рада
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БАКУЛЯ НАН УКРАЇНИ ЗА 2017 РІК
Інформація по закупівлях на 2016 рік
e-mail
Пошукова система по науковим документам ІНМ
"СВЕРХТВЁРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Бібліотека
XXII Міжнародна конференція
X конференція молодих вчених та спеціалістів
Обладнання центру
Положення
Контакти
Порядок оформлення заявок

РОЗДІЛ VIII.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО, ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Діяльність інституту отримала широке міжнародне визнання. Інтерес, який виявляють зарубіжні вчені та фахівці до науково-технічних розробок інституту, визначається його досягненнями. Організацію зарубіжних зв"язків інституту здійснює спеціальний відділ, нині - науково-технічного співробітництва із зарубіжними країнами, який був створений в 1965 році. Патентно-ліцензійний відділ існував з 1967 року, Відділ науково-технічної інформації (ВНТІ) - з 1965 року. У відділах працювали і працюють висококваліфіковані співробітники. Невелика група співробітників (зараз 5 осіб) займається організацією прийому зарубіжних гостей, листуванням з закордонними організаціями, оформленням закордонних відряджень документів для співробітників інституту.
 
Зам. Председателя Совета Министров СССР, председатель ГНТК СССР академик Г. И. Марчук,  Президент АН СССР академик А. П. Александров, Президент АН Украины академик Б. Е. Патона знакомятся  с работой института. Пояснения дают директор Н. В. Новиков и зам. директора Э. В. Рыжов (17 сентября 1989 года).
Зам. Голови Ради Міністрів СРСР, голова ГНТК СРСР академік Г.І. Марчук, Президент АН СРСР академік А.П. Александров, Президент АН України академік Б.Є. Патон знайомляться з роботою інституту. Пояснення дають директор М.В. Новіков і зам. директора Е.В. Рижов (17 вересня 1989 року)
Інститут своєю роботою і досягненнями на передньому краї науки і техніки багато років служив вітриною успішного розвитку радянської індустрії.
Щоб глибше і всебічніше освоїти досвід трансферту технологій, прибуткової реалізації науково-технічних досягнень, в 70-80-х рр. в інституті проходили навчання фахівці багатьох галузей промисловості, в тому числі автобудівники з Росії і Чехії, машинобудівники Болгарії, Угорщини, НДР, СФРЮ, Румунії та Польщі. Таких шкіл було проведено кілька десятків. Вони супроводжувалися екскурсіями по Києву, а деякі - поїздкою до Криму в пансіонат «Алмаз».
Так, за перші 30 років існування інституту успішно пройшли підготовку по застосуванню інструментів з надтвердих матеріалів понад 1000 фахівців різних країн і більш 15000 фахівців усіх регіонів СРСР.
Виставки інституту відвідали всі керівники республік Союзу. Успішне комерційне представлення продукції ІНМ на світовому ринку - порошків, інструментів на адгезійо-активній зв"язці, індивідуальних по виготовленню абразивних інструментів - через швейцарську фірму «Кундті» в Європі, бурових і породоруйнуючих інструментів зі Славутича та ін. В Німеччині, Франції, Ізраїлі відкрили з початку 80-х років двері для участі вчених ІНМ в міжнародних наукових семінарах, конференціях, симпозіумах.
З метою забезпечення великої армії фахівців алмазної обробки інформацією про результати новітніх наукових досліджень і надання трибуни для обміну передовим досвідом, в 1968 році був заснований науково-виробничий збірник «Синтетичні алмази», перший випуск якого вийшов у світ 25 лютого 1969 року тиражем 8 тисяч примірників. Головним завданням редакційної колегії, яку очолив докт. техн. наук В.М. Бакуль, було систематичне висвітлення дуже широкого кола проблем, присвячених синтетичним алмазам. Це і синтез алмазів, і виготовлення порошків і їх класифікація, і виробництво паст, численних видів і типів алмазного інструменту, і фактично безмежні можливості застосування алмазів в самих різних галузях народного господарства.
 
Заседание правления Международной ассоциации по физике и технике высоких давлений  (ИСМ, 1987 год, г. Киев).
Засідання правління Міжнародної асоціації з фізики і техніки високих тисків (ІНМ, 1987 рік, м. Київ)
 
Науково-виробничий збірник «Синтетичні алмази», що виходив з періодичністю 6 випусків щорічно до 1979 року включно, втілився в міцний сплав науки і виробництва. За 10 років його виходу відбулися істотні зміни, що зажадали розширення кола освітлюваних питань, більш глибокого і фундаментального вирішення наукових і технічних завдань. Це - розвиток теорії керованого синтезу з метою створення нових кристалічних і композиційних надтвердих матеріалів, вивчення їх фізико-механічних властивостей; створення більш ефективних інструментів; отримання стійких покриттів і конструкційних елементів з надтвердих матеріалів; розробка методів оптимізації технологічних процесів механічної малоотходной обробки різних матеріалів і управління станом поверхні і точністю виготовлених виробів.
Для систематичного висвітлення цих та інших питань, оперативного забезпечення фахівців науково-технічною інформацією, поширення передового досвіду був створений якісно новий науково-теоретичний журнал «Сверхтвердые материалы» замість науково-виробничого збірника «Синтетичні алмази».
Журнал «Сверхтвердые материалы» публікує статті, які висвітлюють результати теоретичних і експериментальних робіт в області синтезу моно- і полікристалів алмазу, кубічного нітриду бору, композитів на їх основі, інших з"єднань підвищеної твердості і міцності, присвячений вивченню їх властивостей і структури, розробці нових технологічних процесів виробництва надтвердих матеріалів, створення з них інструментів, зносостійких покриттів і конструкційних елементів. Друкуються також статті та повідомлення фахівців науково-дослідних організацій, вузів і промислових підприємств про ефективне використання надтвердих матеріалів в різних галузях народного господарства: в машино- і приладобудуванні, електроніці, при обробці скла, кераміки, пластиків, деревини, в будіндустрії, при бурінні нафтових і газових свердловин, в геологорозвідці і ін. Журнал повідомляє також про міжнародні та всеукраїнські симпозіуми, конференції, виставки; друкує рецензії, різноманітний бібліографічний матеріал.
Новою формою роботи журналу «Сверхтвердые материалы» стала публікація на його сторінках праць міжнародних семінарів і конференцій з актуальних питань розвитку надтвердих матеріалів. Це привернуло до журналу увагу іноземних вчених і фахівців. Вченими і фахівцями провідних наукових центрів Бразилії, Великобританії, Греції, Ізраїлю, Німеччини, Польщі, США, Франції та Японії були опубліковані новітні відомості в області синтезу алмазу та інших надтвердих матеріалів, створення на їх основі нових видів інструменту та дослідження процесів обробки. В даний час журнал «Сверхтвердые материалы» є найважливішою сполучною ланкою науково-технічних зв"язків з провідними світовими науковими центрами.
Редакційна колегія на чолі з академіком НАН України М.В. Новіковим, в яку, крім вітчизняних вчених, входять провідні вчені світу, залучає до співпраці провідних фахівців зі світовим ім"ям в області синтезу алмазу і створення надтвердих матеріалів.
Науково-виробничий рекламно-інформаційний журнал «Інструментальний світ» був заснований в січні 1997 р. Мета створення журналу - висвітлення стану, проблем та перспектив розвитку інструментальної галузі України та провідних в області інструментального виробництва країн; результатів новітніх вітчизняних і зарубіжних науково-технічних розробок і їх практичного застосування; передового виробничого досвіду, питань підготовки інженерно-технічних та робітничих кадрів в області інструментального виробництва, верстато- та машинобудування, інших суміжних галузей. У журналі публікуються аналітичні огляди, статті про стан, проблеми та перспективи розвитку актуальних напрямів вітчизняного і зарубіжного інструментального виробництва та суміжних галузей в області створення і застосування надтвердих матеріалів, твердих сплавів, кераміки, композиційних матеріалів на їх основі, ефективних технологій їх виготовлення та застосування.
Значна увага приділяється питанням конструкції інструментів, нових технологій їх виготовлення, умов експлуатації та відновлення. Як і будь-який науковий заклад, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України за час свого існування зібрав величезну бібліотеку. У фондах бібліотеки представлена література з питань матеріалознавства, фізики та механіки твердого тіла, кристалографії, теорії руйнування, теорії тертя, фізичної хімії, синтезу алмазу та інших синтетичних надтвердих матеріалів, теорії різання і шліфування, інструментального виробництва, застосування надтвердих матеріалів та інструменту з них в різних галузях народного господарства, порошкової металургії, алмазному бурінню свердловин.
 
Інформаційне забезпечення наукової діяльності інституту в даний час побудовано на основі функціонування трьох складових отримання інформації співробітниками інституту.
Перша - це отримання друкованих наукових видань через підписку і надходження в бібліотеку, друга - отримання інформації з доступних корпоративних баз даних, включаючи архів інституту, третя - доступ до актуальної інформації через Інтернет і наукові мережі країн світу. Доступ до університетським інформаційних ресурсів від робочих місць співробітників забезпечує створена після 1998 року інформаційна система інституту (ІС) як локальна комп"ютерна мережа. Вона об"єднує 250 робочих станцій 21 підрозділу інституту і 11 підприємств і підрозділів, що входять в «АЛКОН» в семи корпусах.
Вихід локальної мережі ІНМ в глобальну мережу Інтернет здійснюється по волоконно-оптичному каналу мережі УАРНЕТ на швидкості до 100 Mb/c. Створена (1999) www-сторінка ІНМ - www.ism.kiev.ua представництво інституту в Мережі Інтернет, як віртуальний офіс з взаємної інформацією, який сприяє встановленню наукових зв"язків, виходу на міжнародний ринок наукоємної продукції науково-дослідних і технологічних розробок.
Офіс сприяє здійсненню маркетингу і реклами розробок інституту. Вершиною побудови ІС інституту в даний час є власна онтологокерована система предметної області «надтверді матеріали», яка дозволяє здійснювати цілеспрямований контекстний пошук і аналіз інформації, ефективно використовувати банки даних світової науково-технічної інформації і вітчизняних розробок в області механіко-технологічних проблем для створення нових надтвердих матеріалів.
 
 

На головну

ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України
Коротка довідка про діяльність Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
Хроніка найважливіших подій ІНМ ім. В.М. Бакуля і НТАК «АЛКОН»
РОЗДІЛ I. ПЕРЕДІСТОРІЯ НАРОДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ
РОЗДІЛ ІІ. ПОЧАТОК АЛМАЗНОГО ШЛЯХУ (60-ті роки)
РОЗДІЛ III. РОЗШИРЕННЯ І ПОГЛИБЛЕННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (70-ті роки)
РОЗДІЛ IV. ДІЯЛЬНІСТЬ ЛАБОРАТОРІЙ І ВІДДІЛІВ
РОЗДІЛ V. РОЗВИТОК НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ІНСТИТУТУ ДЛЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ (80-ті роки)
РОЗДІЛ VI. НА ЗЛАМІ ЕПОХ (90-ті роки)
РОЗДІЛ VII. ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
РОЗДІЛ VIII. НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО, ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ
РОЗДІЛ ІХ. НАУКОВА ШКОЛА БАКУЛЯ - НОВІКОВА
РОЗДІЛ Х. ГРОМАДСЬКІ ТРАДИЦІЇ ЗА 50 РОКІВ
ФАКТИ І ЦИФРИ ІСТОРІЇ ІНМ

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua