Головна
Ювілеї
Про Нас
Новини
Історія
Наука
Захист дисертацій
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
Міжвідомча рада
Інформація по закупівлях на 2016 рік
e-mail
"СВЕРХТВЁРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Бібліотека
XX Міжнародна конференція
Обладнання центру
Положення
Контакти
Порядок оформлення заявок

Коротка довідка про діяльність Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України було створено за урядовою постановою в 1961 році у віданні Держплану УРСР. В 1972 р. інститут переведений у підпорядкування Академії наук УРСР.
Створення Інститутe надтвердих матеріалів (ІНМ) ім. В.М.Бакуля НАН України було обумовлене нагальною необхідністю організації промислового виробництва синтетичних алмазів і широкого їх застосування в народному господарстві. В надзвичайно короткий термін колектив інституту, на базі лабораторної технології Інституту фізики високих тисків Академії наук СРСР, створив нове необхідне обладнання, розробив високоефективні технологічні процеси промислового синтезу алмазу та організував випуск синтетичних алмазів і інструменту на їх основі. Було створено десятки різновидностей інструментальних матеріалів, в т.ч.: монокристалічні синтетичні алмази, абразивні алмазні і кубонітові мікро-, субмікро і шліфувальні порошки, композиційні матеріали – славутич, алмазно-твердосплавні пластини та багато інших. В 1960-1970 рр. було організовано широке впровадження високоефективного інструменту з надтвердих матеріалів на тисячах підприємств в різних галузях промисловості на території СРСР і країн соціалістичної співдружності.
За короткий термін ІНМ став одним із провідних наукових центрів матеріалознавства світового значення в галузі досліджень при надвисоких тисках і екстремально високих температурах. Колектив науковців заслужено зайняв чільне місце у світі з розвитку фундаментальних досліджень фізико-хімічних основ синтезу нових надтвердих матеріалів, створенню новітніх методик вивчення їх внутрішньої структури і комплексу фізико-механічних властивостей.
Досягнутий прогрес по створенню і використанню надтвердих матеріалів у 1980-2000 рр. пов`язаний з розвитком в інституті фундаментальних досліджень фізико-хімічних основ синтезу нових надтвердих і композиційних матеріалів та високоміцної кераміки, методів комп`ютерного моделювання поведінки матеріалів в екстремальних умовах дії високих тисків і температур. Розроблені сучасні ефективні технології обробки металів і неметалів інструментом із надтвердих матеріалів базуються на вивченні термодинаміки і кінетики контактної взаємодії інструментальних надтвердих матеріалів з металами, керамічними та іншими матеріалами.
 Світовому рівню матеріалознавчих досягнень відповідають такі результати, як синтез неіснуючої в природі фази кубічного карбонітриду бору (2000 р.), який за твердістю стоїть на другому місці після алмазу; синтез високочистих структурно досконалих монокристалів алмазу великих розмірів (1993 р., патент України № 2) та отримання різнокольорових алмазів (2006 р.); одержання надпровідного наноструктурного дибориду магнію конструкційного призначення з високим рівнем механічних властивостей (2006 р.). В числі науково-технічних розробок – створення нової малогабаритної апаратури надвисокого тиску і температури для синтезу НТМ (2007); важливі для держави розробки породоруйнівних інструментів – бурових доліт для буріння нафтових і газових свердловин (Державна премія 2007 р.); нові процеси прецизійного формоутворення поверхонь металічних дзеркал космічної апаратури, прецизійної фінішної обробки плоских функціональних поверхонь деталей оптики і мікроелектроніки (2002-2008 р.р.) та створення конструкцій рухомих з`єднань ендопротезів суглобів з нових керамічних матеріалів на основі штучного сапфіру, титано-кремнійових сплавів, оксидів алюмінію і цирконію (2008-2011рр.).
За розробками інституту за період 2006-2010 рр. для потреб підприємств України випущено продукції на суму 56,905 млн.грн. у тому числі алмазні і КНБ порошки й пасти - 22412,4 тис. карат, надтверді полікристали (алмазно-твердосплавні пластини, вставки для бурових інструментів) - 140795 шт.; твердосплавні вироби - 38,6 т; алмазні й твердосплавні інструменти (гірничодобувні, правлячі, ріжучі і ін.) - 127605 шт. вироби з кераміки - 5535 шт. Споживачами продукції є більше 50 підприємств України , зокрема ОАО «Азовмаш», ООО «Мотор-Січ» (Запоріжжя), ОАО ім.Фрунзе (м. Суми), ВАТ «ГСКТІ» та «Зоря-Машпроект» (м. Миколаїв), ВАТ «Укрнафта», ДК «Укргазодобування» (м. Київ), АП «Шахта ім. Засядька» (м. Донецьк), ВК «Шахта «Красноармейская – Западня» ( Донецька обл.), та ін.
 ІНМ ім. В.М.Бакуля НАН України співпрацює з науковими і виробничими центрами надтвердих матеріалів в багатьох зарубіжних країнах, в т.ч.: у США, Японії, Німеччині, Великобританії, ЮАР, Китаї, Польщі, Ізраїлі та ін. Продукція з торговою маркою ІНМ широко відома в світі, і випускається за патентами та ліцензіями в Україні, Росії, Білорусії, Болгарії, Сербії, Угорщини, Німеччині, Китаї, Південній Кореї та інших країнах.
Інститут у своєму складі має 12 основних наукових відділів, 1 наукову лабораторію та 4 допоміжних відділи і адмінуправління. Чисельність працівників основної діяльності складала 408 осіб, зокрема 206 дослідників. В інституті працює 84 кандидатів наук, 32 доктори наук, в т.ч. 2 академіки НАН України та 5 членів-кореспондентів НАН України.
В ІНМ ім. В.М.Бакуля НАН України працює Спеціалізована Вчена рада Д.26.230.01 по проведенню захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора технічних наук. В інституті діє Рада молодих вчених. Існує система матеріального і морального стимулювання на конкурсній основі молодих вчених за результатами їх роботи. Разом з НТУУ «КПІ», Національним авіаційним університетом України та Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу в ІНМ ім. В.М. Бакуля створено Навчально-дослідницький центр, в якому здійснюється підготовка молодих фахівців в галузі інструментального виробництва та інформаційно-діагностичних систем. В ІНМ успішно функціонує Центр колективного користування приладами “Аналітичний центр дослідження та нанодіагностики надтвердих матеріалів»
За період існування інституту підготовлено і захищено 50 докторських та 303 кандидатських дисертацій, видано 115 монографій, зокрема фундаментальну колективну монографію «Надтверді матеріали» в шести томах (2003-2007 рр.).
Опубліковано 8 тисяч наукових статей, отримано 3000 авторських свідоцтв і патентів, 20 ліцензій. За останнє десятиріччя одержано 335 патентів, виконано 7 ліцензійних угод.
Інститут видає науково-теоретичний журнал “Сверхтвердые материалы” і науково-технічний рекламно-інформаційний журнал “Інструментальний світ”. Журнал “Сверхтвердые материалы”перевидається англійською мовою видавництвом «Springer», і включений в інформаційні продукти ThomsonReutersтаіндексуєтся в базах даних: ScienceCitationIndexExpanded, JournalCitationReports/ScienceEditionÒ, MaterialScienceCitationIndexÒ.
В різні роки 72-х науковців інституту відзначено Державними нагородами, Державними преміями в галузі науки і техніки СРСР, УРСР, України, Вірменської РСР, Ради Міністрів СРСР, преміями видатних учених НАН України. Тільки за роки незалежності Україниотримано 6 Державних премії України в галузі науки і техніки, 3премії імені видатних учених України, 2 премії Президента України для молодих вчених.
Колективом Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України докладаються зусилля до розширення інноваційної спрямованості проектів з розробки нових матеріалів та виробів техніки з них для потреб промисловості України, що є вкладом інституту у виконання запровадженої в Україні програми реформ з використання досвіду вчених, спеціалістів та працівників інституту, який сприяє успіху у розбудові України.
 

 

На головну

ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України
Коротка довідка про діяльність Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
Хроніка найважливіших подій ІНМ ім. В.М. Бакуля і НТАК «АЛКОН»
РОЗДІЛ I. ПЕРЕДІСТОРІЯ НАРОДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ
РОЗДІЛ ІІ. ПОЧАТОК АЛМАЗНОГО ШЛЯХУ (60-ті роки)
РОЗДІЛ III. РОЗШИРЕННЯ І ПОГЛИБЛЕННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (70-ті роки)
РОЗДІЛ IV. ДІЯЛЬНІСТЬ ЛАБОРАТОРІЙ І ВІДДІЛІВ
РОЗДІЛ V. РОЗВИТОК НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ІНСТИТУТУ ДЛЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ (80-ті роки)
РОЗДІЛ VI. НА ЗЛАМІ ЕПОХ (90-ті роки)
РОЗДІЛ VII. ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
РОЗДІЛ VIII. НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО, ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ
РОЗДІЛ ІХ. НАУКОВА ШКОЛА БАКУЛЯ - НОВІКОВА
РОЗДІЛ Х. ГРОМАДСЬКІ ТРАДИЦІЇ ЗА 50 РОКІВ
ФАКТИ І ЦИФРИ ІСТОРІЇ ІНМ

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua