Головна
Ювілеї
Про Нас
Новини
Історія
Наука
Захист дисертацій
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
Міжвідомча рада
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БАКУЛЯ НАН УКРАЇНИ ЗА 2017 РІК
Інформація по закупівлях на 2016 рік
e-mail
Пошукова система по науковим документам ІНМ
"СВЕРХТВЁРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Бібліотека
XXII Міжнародна конференція
X конференція молодих вчених та спеціалістів
Обладнання центру
Положення
Контакти
Порядок оформлення заявок

РОЗДІЛ ІІ.

ПОЧАТОК АЛМАЗНОГО ШЛЯХУ (60-ті роки) 

 

Публічне і державне визнання важливого науково-виробничого результату стало стимулом подальшого напруженого штурму - виконання завдання становлення і освоєння промислової технології синтезу алмазу. Півтора десятка спеціальних урядових рішень стимулювали активні дії. Високими були темпи і продиктована урядом система організації роботи індустрії, потрібної великій країні, яка веде до зростання випуску життєво важливої продукції і в кінцевому підсумку - зростання добробуту народу, підвищенню обороноздатності, розвитку промислового потенціалу без імпорту «ноу-хау».

Як будувалася робота молодого інституту?

Основну роботу вели під найсуворішим секретом. Запущена територія, де розмістився новий інститут, вимагала хазяйського догляду і перетворювалася день у день. Будівництво нових приміщень здійснювали своїми силами і Головкиївбудом з доступних матеріалів. Паралельно вели і проектування, і будівництво. Головною турботою В.М. Бакуля було дістати потрібних фахівців, яким можна було не тільки доручити, а й вимагати від них конкретних результатів. А приходили, найчастіше, малознаючі молоді люди, але приходили сотнями. Навчалися роботі, отримували перший виробничий досвід.

Керівниками інституту була розроблена методика виконання досліджень, по якій відразу ж були розпочаті виробничі роботи. Суть її полягала в тому, що в темах розробок виділялися розділи за ознакою спеціалізації - матеріалознавчі, технологічні, конструкторські, виробничі. Кожен з розділів, у свою чергу, був поділений на більш дрібні елементи за ознакою спеціалізації. Внаслідок такого поділу винило широке коло порівняно вузьких завдань, які треба було вирішити. Рішення кожної з них було доручено одному або декільком співробітникам лабораторій. Через те, що згідно з завданнями, обсяги випуску синтетичних алмазів повинні були наростати дуже швидко, то проведення всіх експериментальних робіт в лабораторіях було організовано в дві восьмигодинні зміни.

 

В лаборатории высоких давлений.

У лабораторії високого тиску

  Випадок - це удача, яка закономірно приходить до того, хто наполегливо шукає вирішення складних завдань, хто чітко бачить свою мету і пробує на цьому шляху різні можливості. І в один прекрасний момент все елементи, уривки, все шматочки складаються в дивовижну чітку картину оптимального продуктивного рішення.

 

  Протягом місяця після відвідування інституту Н.С. Хрущовим в уряді СРСР було підготовлено і випущено постанову Ради Міністрів СРСР від 31 січня 1963 р., що визначила чітку програму робіт не тільки інституту, а й тисяч промислових підприємств СРСР. Передбачалося не тільки виробництво, але і використання алмазних інструментів і нових технологічних процесів в обробці металевих і неметалевих матеріалів в основних промислових галузях, в гірничій справі при видобутку нафти і газу, оборонній промисловості.

 

  В основі рішення уряду лежали досягнення Інституту фізики високих тисків, де під керівництвом і за безпосередньою участю члена-кореспондента Л.Ф. Верещагіна, вперше в СРСР був здійснений синтез алмазу, розроблені оригінальна лабораторна методика і апаратура для його здійснення. У Києві Український інститут синтетичних надтвердих матеріалів, отримавши лабораторний метод і лабораторну апаратуру від ІФВД СРСР, в результаті величезної творчої і плідної науково-дослідної роботи, проведеної в короткий термін (9 місяців) під керівництвом і за безпосередньою участю директора інституту, кандидата технічних наук В.М. Бакуля, були докорінно доповнені і удосконалені метод синтезу і камери високого тиску.

 

На їх основі була розроблена промислова технологія і створено високопродуктивне обладнання з виробництва синтетичних алмазів. Це дозволило інституту в досить короткі терміни організувати промислове виробництво синтетичних алмазів і алмазного інструменту і приступити до широкого впровадження їх в народне господарство Радянського Союзу на восьми створених заводах.

 

В цехе сортировки и классификации микропорошков алмаза Опытного завода института.

У цеху сортування і класифікації мікропорошков алмазу Дослідного заводу інституту

 

Таким чином, рішення найважливішої проблеми, що має велике загальнодержавне значення, стало результатом справді творчої співдружності двох інститутів, які внесли в її рішення рівні внески. Це знайшло своє відображення і в патентах, і в нагородах держави. Л.Ф. Верещагін і В.М. Бакуль стали Героями Соціалістичної Праці, сотні працівників нагороджені орденами і медалями.

 

Дослідницькі роботи направляли, в першу чергу, на вирішення актуальної задачі зниження собівартості синтетичних алмазів, яка обумовлена багатьма технологічними факторами. Проводили роботи по автоматизації як підготовчих процесів, так і безпосередньо технологічних операцій синтезу. Оптимізували конструкції апаратів високого тиску, створювали нове обладнання для сортування та класифікації алмазних порошків, покращували процеси збагачення і хімічної очистки продукту синтезу. Результати цих робіт привели до створення автоматичної роторної лінії брикетування реакційної шихти для синтезу і спорядження брикетами контейнерів, які відразу були введені в лад в цеху синтезу.

Памятная доска в честь синтеза в 1961 году первой партии порошков синтетического алмаза  по промышленной технологии.

Пам"ятна дошка на честь синтезу в 1961 році першої партії порошків синтетичного алмазу
по промышленной технологии.

 

Синтезовані нові марки алмазних порошків АСМ (алмаз синтетичний міцний) і АСВ (алмаз синтетичний високоміцний), що відрізняються від АСЗ (алмаз синтетичний звичайний) більш низькою питомою поверхнею і більш високою міцністю. Радою Міністрів УРСР прийнято пропозицію Ради народного господарства СРСР від 14.09.64 р № 987 про організацію виробництва на дослідному заводі інституту алмазів високої міцності АСВ в першому півріччі 1965 р не менше 7% і в другому півріччі - 10% від загального виробництва синтетичних алмазів .    

 

У 1966 році алмазна підгалузь була затверджена як новий напрямок роботи інструментальної промисловості СРСР, що незабаром забезпечило Радянському Союзу одне з провідних місць серед п"яти країн світу за обсягами виробництва і застосування прогресивного і високоефективного інструменту з синтетичних алмазів. У країні випускалося стільки каратів, скільки в усьому світі разом узятому (з 9 до 1200 т в 1990 р.). Але ці дані тоді були цілком таємними, враховуючи значення застосування алмазних інструментів в оборонній промисловості.   У 1968 р інститут виготовляв і поставляв інструмент із синтетичних алмазів 26 фірмам: Австрії, Англії, Бельгії, Болгарії, Бразилії, Угорщини, Голландії, Греції, Італії, Мексики, США, Франції, Фінляндії, Швеції, Югославії, Канади та ін. 

 

 

На головну

ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України
Коротка довідка про діяльність Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
Хроніка найважливіших подій ІНМ ім. В.М. Бакуля і НТАК «АЛКОН»
РОЗДІЛ I. ПЕРЕДІСТОРІЯ НАРОДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ
РОЗДІЛ ІІ. ПОЧАТОК АЛМАЗНОГО ШЛЯХУ (60-ті роки)
РОЗДІЛ III. РОЗШИРЕННЯ І ПОГЛИБЛЕННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (70-ті роки)
РОЗДІЛ IV. ДІЯЛЬНІСТЬ ЛАБОРАТОРІЙ І ВІДДІЛІВ
РОЗДІЛ V. РОЗВИТОК НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ІНСТИТУТУ ДЛЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ (80-ті роки)
РОЗДІЛ VI. НА ЗЛАМІ ЕПОХ (90-ті роки)
РОЗДІЛ VII. ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
РОЗДІЛ VIII. НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО, ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ
РОЗДІЛ ІХ. НАУКОВА ШКОЛА БАКУЛЯ - НОВІКОВА
РОЗДІЛ Х. ГРОМАДСЬКІ ТРАДИЦІЇ ЗА 50 РОКІВ
ФАКТИ І ЦИФРИ ІСТОРІЇ ІНМ

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua